Türkçe English Arabic

6

Sabah ve Akşam Vakitlerinde Okuduğu Dua

Hamd Allah’a ki, gücüyle gece ve gündüzü yarattı; kudretiyle aralarında ayrıcalık koydu; her biri için belli bir sınır, belli bir süre tayin etti; geceyi gündüzün, gündüzü de gecenin içine sokar. Kullarının beslenme ve gelişmesini sağlamak için O’nun bir planıdır bu. Yorucu hareketler ve meşakkatli işlerin ardından dinlenmeleri için geceyi yarattı; uyuyup dinlenerek güç ve enerji biriktirmeleri, ayrıca lezzet ve şehvetlerine ulaşmaları için onu bir örtü kıldı. Gündüzü de onlar için aydınlık kıldı ki, Allah’ın fazlından nasiplerini arasınlar; rızkını elde etmek için çalışıp çabalasınlar; dünya ihtiyaçlarına ulaşıp ahiret mutluluğunu kazanmak için arzında dolaşsınlar. Böylece Allah, onların durumlarını düzeltir; onları imtihan eder; itaat zamanlarında, farzlarının söz konusu olduğu yerlerde ve hükümlerinin uygulanması gerektiği durumlarda nasıl davrandıklarına bakarak, “kötü işler yapanları işledikleriyle cezalandırır; güzel işler yapanları da daha güzeliyle ödüllendirir.”  (Necm/31)

Allah’ım, hamd sana mahsustur. Çünkü sabahı sen bizim için yarıp çıkardın; gündüzün ışığından sen bizi yararlandırdın; rızkların aranacağı yerleri sen bize öğrettin; bela ve afetlerden sen bizi korudun. Böylece biz ve tüm şeyler; gök, yer ve onlarda bulunan canlı cansız, hareketli hareketsiz, havada yükselen, yer altında gizli bulunan her şey senin olduk; senin yed-i kudretinde mülkünün ve saltanatının kapsamına girdik; iradenle bir araya geldik; emrin doğrultusunda bir şeyler yapabilmekte, tedbirin yönünde hareket etmekteyiz. Senin hükmettiğinden başka bir durum ve senin verdiğinden başka bir hayır bizim için söz konusu değildir, olamaz da.

(Allah’ım,) Bu (gün), yeni bir gündür; tanıklık etmeye hazır bir şahittir. Güzel işler yaparsak övgüyle bizimle vedalaşır; kötü işler yaparsak yergiyle bizden ayrılır.

Allah’ım, Muhammed ve âline salat eyle ve onunla (günle) iyi birlikteliği bize nasip et; bir suç işleyerek, küçük veya büyük bir günaha mürtekip olarak kötü bir şekilde ondan ayrılmaktan bizi koru. Bize bu günde bol bol iyilikler yaz; kötülüklerden arındır ve onun (günün) iki ucunun arasını hamd, şükür, mükâfat, birikim, lütuf ve ihsan ile doldur.

Allah’ım, pek değerli yazıcı meleklerine bizden yana çekecekleri zahmeti kolaylaştır; amel defterlerimizi iyiliklerimizle doldur; bizi onların yanında rüsvay etme.

Allah’ım, bize bu günün saatlerinin her bir saatinde kullarından bir pay, şükründen bir nasip ve melek-lerinden bir doğruluk tanığı ayır.

Allah’ım, Muhammed ve âline salat eyle ve bizi  önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan ve bütün yönlerimizden koru. Bu koruman, bizi sana karşı günah işlemekten alıkoysun, sana itaat etmeye sevketsin, sevgini celbetsin.

Allah’ım, Muhammed ve âline salat eyle ve bizi bu günümüzde, bu gecemizde ve bütün günlerimizde hayrı işlemeye, şerri terketmeye, nimetlere şükretmeye, sünnetlere uymaya, bid’atlerden kaçınmaya, marufu (iyiliği) emretmeye, münkerden (kötülükten) sakındırmaya, İslam’ın bekçiliğini yapmaya, batılı kınayıp horlamaya, hakkı destekleyip yüceltmeye, yolunu şaşırmışa doğruyu göstermeye, güçsüze yardımcı olmaya, mağdurun imdadına koşmaya muvaffak et.

Allah’ım, Muhammed ve âline salat eyle ve bu günü yaşadığımız en kutlu gün, birlikte olduğumuz en üstün arkadaş ve geçirdiğimiz en hayırlı vakit kıl. Bizi bütün yaratıklarının arasında üzerlerinden gece ve gündüz geçen en hoşnut, verdiğin nimetlere en çok şükreden, koyduğun yasalara uymakta en sebatlı ve sakındırdığın yasaklardan en çok kaçınan kullarından kıl.

Allah’ım, ben bu günde, bu saatte, bu gecede ve bulunduğum bu yerde, seni tanık tutuyorum ve tanık olarak sen yetersin; göğü, yeri, onlarda yerleştirdiğin meleklerini ve diğer yaratıklarını da tanık tutuyorum ki, ben şuna şehadet etmekteyim: Sen Allah’sın, senden başka ilah yoktur; adaleti ayakta tutarsın; hükmünde adilsin; kullarına şefkatlisin; mülkün maliki ve sahibisin; yaratıklarına pek merhametlisin. (Yine şehadet etmekteyim ki:) Muhammed senin kulun, re-sulün ve yaratıkların içinde seçip beğendiğin kimsedir. Peygamberlik görevini ona yükledin, layıkıyla yerine getirdi; ümmetini öğütlemesini emrettin, öğütledi.

Allah’ım, yaratıklarından herhangi birine ettiğin en çok salatı Muhammed ve âline eyle; kullarından herhangi birine verdiğin en iyi şeyi bizden taraf ona ver ve peygamberlerinden herhangi birine ümmetinden taraf verdiğin en iyi ve en değerli ödülü bizden taraf ona ver. Hiç şüphesiz, sen, büyük nimetlerle ihsan    edensin; büyük günahları bağışlayansın; sen her merhametliden daha merhametlisin. O halde, Muhammed ve onun tertemiz, seçkin ve asil soyuna salat eyle.

 

6

One of his prayers in the morning and evening.


 A
ll praise be to God Who created night and day with His Power, distinguished betvveen them with His might and fixed for each of them a well-defined limit and length of duration.
 

He causes the one to enter
 

into the other, and gives to each a measurement suitable for the nourishment and growth of His creatures.
 

He has, therefore, created for them the night that they may rest in it from the work that is wearisome and from movements that produce pain.
 

He has made a covering for their comfort and sleep, so that they may be refreshed and strengthened and thereby obtain pleasure and a renewal of appetite.
 

He created for them the day which is full of light, that they may therein seek His Grace.
 

(That they may) find means of sustenance provided by Him and walk about in His earth, searching for that which will yield comfort in this life and blessings in the life to come.
 

By this means He improves the condition of mankind, tests their deeds, watches their behavior at times of
 

Thee.
 

worship, in places of devotion, and on occasions of performance of His Commands in order that He may punish those who do wrong and handsomely reward those who do right.
 

O Lord, therefore, all praise is due to Thee because Thou hast created for us the daybreak, provided us with the light of day, directed us to places for obtaining sustenance and protected us from the approach of calamities.
 

We and all things wholly belong to
 

The heavens and the earth are Thine.
 

Whatever Thou hast scattered in them, resting things and moving things, whatever soars in the air and whatever is hidden under the ground.
 

We have come under Thy Power. Thy Kingdom and Thy Authority are all around us and dependent upon Thy Providence. We act in accordance with Thy Commands and are changed according to Thy Plans. There is nothing at our disposal but that which Thou hast ordained upon us. There is no good thing but that Thou hast graciously bestowed upon us.
 

This is a day, new and fresh, and it is a present witness of what we do. If we have done good, it will praise us on the departure. If we have done evil, it will leave us with contempt.
 

O Lord, show mercy unto Muhammad and his descendants. Grant us the benefit of association with His descendants. Keep us from the evil of separation from them, by reason of our committing sins whether great or small. Increase virtue for us through them. Cleanse us from vice through them. Fill up the space between the two extremities of time for us with praise, thankfulness, reward, stores of good things, kindness and beneficence.
 

O Lord,
 

make it easy for the recording angels to keep the record of our actions and fill up our record books with good deeds.
 

Let us not be disgraced before them with our evil deeds.
 

O Lord, let us have a share of Thy worship in every moment of the day, a share of thanksgiving to Thee and a true witness out of Thy angels.
 

O Lord, be merciful to Muhammad and his descendants.
 

Guard us from before, from behind, on the right hand and on the left.
 

Keep us from harm on all sides, restraining us thereby, from disobeying Thee; directing us, thereby, to serve Thee and work for Thy Love.
 

O Lord, bless Muhammad and h~s descendants and guide us this day, the night and in all our days, to practice righteousness, to keep far from evil, to be thankful for Thy Gifts, to follow Thy Command, to reject innovations in religion, to encourage good deeds and to discourage evil ones.
 

(Guide us) to defend Islam, to disapprove wrong, and disparage it, to uphold the right and respect it, to guide the erring, aid the weak and redress the oppressed.
 

O Lord, have mercy upon Muhammad and his descendants.
 

Let this day be the most blessed day we ever saw, the most excellent companion we met with and the best time of our existence.
 

Make us the happiest of all Thy creatures who have spent the night and day on the earth and the most thankful for the blessings Thou hast given.
 

Make us the strictest observers of Thy Laws and the most careful in abstaining from those things which Thou hast prohibited. O Lord, I call Thee to witness and Thou art sufficient as a witness.
 

I call to witness Thy heavens, Thy earth, Thy angels, whom Thou hast established in them, and the rest of Thy creatures that in this, my day, and this, my hour, and this, my night, and this, my place, I declare that Thou art God, besides whom there is no other God; fair to Thy creatures, just in Thy Rule, kind to Thy servants, Possessor of the whole of existence and Merciful to Thy creatures.
 

I declare that Muhammad is Thy servant and Thy Apostle and the chosen one of all mankind.
 

Thou didst order him to deliver Thy message (unto people) and he did so; Thou didst command him to impart instruction to his ummah and he obeyed.
 

O Lord, therefore bless Muhammad and his descendants more than any of Thy creatures and on our behalf, bestow upon him more than Thou hast bestowed upon
 

any of Thy servants. Reward him for our sake with better and more exalted gifts than Thou hast ever given to any other of Thy Prophets on behalf of his followers. Verily, Thou art the Giver of magnificent gifts and the Forgiver of great sins. Thou art the Kindest of the kind. Therefore, bless Muhammad and his descendants, the pure, the holy, the virtuous and the honorable.
 

 

6

  وَكانَ مِنْ دُعائِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ عِنْدَ الصَّباحَ وَالْمَساءِ

اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ بِقُوَّتِهِ، وَمَيَّزَ بَيْنَهُما بِقُدْرَتِهِ، وَجَعَلَ لِكُلِّ واحِد مِنهُما حَدّاً مُحْدُوداً، وَأَمَداً مَمْدُوداً، يُولِجُ كُلَّ واحِد مِنْهُما في صاحِبِهِ، ويُولِجُ صاحِبَهُ فيهِ، بِتَقْدير مِنْهُ لِلْعِبادِ فيما يَغْذُوهُمْ بِهِ، وَيُنْشِئُهُمْ عَلَيْهِ، فَخَلَقَ لَهُمُ اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فيهِ مِنْ حَرَكاتِ التَّعَبِ، وَنَهَضاتِ النَّصَبِ، وَجَعَلَهُ لِباساً لِيَلْبَسُوا مِنْ راحَتِهِ وَمَنامِهِ، فَيَكُونَ ذلِكَ لَهُمْ جَماماً وَقُوَّةً، وَلِيَنالُوا بِهِ لَذَّةً وَشَهْوَةً، وَخَلَقَ لَهُمُ النَّهارَ مُبْصِراً لِيَبْتَغُوا فيهِ مِنْ فَضْلِهِ، وَلِيَتَسَبَّبُوا إِلى رِزْقِهِ، وَيَسْرَحُوا في أَرْضِهِ، طَلَباً لِما فيهِ نَيْلُ الْعاجِلِ مِنْ دُنْياهُمْ، وَدَرَكُ الاْجِلِ في أُخْريهُمْ، بِكُلِّ ذلِكَ يُصْلِحُ شَأْنَهُمْ، وَيَبْلُو أَخْبارَهُمْ، وَيَنْظُرُ كَيْفَ هُمْ في أَوْقاتِ طاعَتِهِ، وَمَنازِلِ فُرُوضِهِ، وَمَواقِعِ أَحْكامِهِ (لِيَجْزِىَ الَّذينَ

أَساءُوا بِما عَمِلُوا وَيَجْزِىَ الَّذينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنى).

أَللّهُمَّ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلى ما فَلَقْتَ لَنا مِنَ الاِْصْباحِ، وَمَتَّعْتَنا بِهِ مِنْ ضَوْءِ النَّهارِ، وَبَصَّرْتَنا مِنْ مَطالِبِ الاَْقْواتِ، وَوَقَيْتَنا فيهِ مِنْ طَوارِقِ الاْفاتِ.

أَصْبَحْنا وَأَصْبَحَتِ الاَْشْياءُ كُلُّها بِجُمْلَتِها لَكَ، سَماؤُها وَأَرْضُها، وَما بَثَثْتَ في كُلِّ واحِد مِنْهُما، ساكِنُهُ وَمُتَحَرِّكُهُ، وَمُقيمُهُ وَشاخِصُهُ، وَما عَلا في الْهَواءِ، وَما كَنَّ تَحْتَ الثَّرى. أَصْبَحْنا في قَبْضَتِكَ،يَحْوينا مُلْكُكَ وَسُلْطانُكَ، وَتَضُمُّنا مَشِيَّتُكَ، وَنَتَصَرَّفُ عَنْ أَمْرِكَ، وَنَتَقَلَّبُ في تَدْبيرِكَ، لَيْسَ لَنا مِنَ الاَْمْرِ إِلاّ ما قَضَيْتَ، وَلا مِنَ الْخَيْرِ إِلاّ ما أَعْطَيْتَ.

وَهذا يَوْمٌ حادِثٌ جَديدٌ، وَ هُوَ عَلَيْنا شاهِدٌ عَتيدٌ، إِنْ أَحْسَنّا وَدَّعَنا بِحَمْد، وَإِنْ أَسَأْنا فارَقَنا بِذَمٍّ.

أَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَارْزُقْنا حُسْنَ مُصاحَبَتِهِ، وَاعْصِمْنا مِنْ سُوءِ مُفارَقَتِهِ، بِارْتِكابِ جَريرَة، أَوِ اقْتِرافِ صَغيرَة أَوْ كَبيرَة، وَأَجْزِلْ  لَنا فيهِ مِنَ الْحَسَناتِ، وَأَخْلِنا فيهِ مِنَ السَّيِّئاتِ، وَامْلاَْ لَنا ما بينَ طَرَفَيْهِ حَمْداً وَشُكْراً، وَأَجْراً وَذُخْراً، وَفَضْلاً وَإِحْساناً.  

أَللّهُمَّ يَسِّرْ عَلَى الْكِرامِ الْكاتِبينَ مَؤُونَتَنا، وَامْلاَْ لَنا مِنْ حَسَناتِنا صَحائِفَنا، وَلا تُخْزِنا عِنْدَهُمْ بِسُوءِ أَعْمالِنا.

أَللّهُمَّ اجْعَلْ لَنا في كُلِّ ساعَة مِنْ ساعاتِهِ حَظّاً مِنْ عِبادِكَ، وَنَصيباً مِنْ شُكْرِكَ، وَشاهِدَ صِدْق مِنْ مَلائِكَتِكَ.

أَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَاحْفَظْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدينا، وَمِنْ خَلْفِنا، وَعَنْ أَيْمانِنا، وَعَنْ شَمائِلِنا، وَمِنْ جَميعِ نَواحِينا، حِفْظاً عاصِماً مِنْ مَعْصِيَتِكَ، هادِياً إِلى طاعَتِكَ، مُسْتَعْمِلاً لِمَحَبَّتِكَ.

أَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَوَفِّقْنا في يَوْمِنا هذا، وَلَيْلَتِنا هذِهِ، وَفي جَميعِ أَيّامِنا لاِسْتِعْمالِ الْخَيْرِ، وَهِجْرانِ الشَّرِّ، وَشُكْرِ النِّعَمِ، وَاتِّباعِ السُّنَنِ، وَمُجانَبَةِ الْبِدَعِ، وَالاَْمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَحِياطَةِ الاِْسْلامِ، وَانْتِقاصِ الْباطِلِ وَإِذْلالِهِ، وَنُصْرَةِ الْحَقِّ وَإِعْزازِهِ، وَإِرشادِ الضّالِّ، وَمُعاوَنَةِ الضَّعيفِ، وَإِدْراكِ اللَّهيفِ.

أَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَاجْعَلْهُ أَيْمَنَ يَوْم عَهِدْناهُ، وَأَفْضَلَ صاحِب صَحِبْناهُ، وَخَيْرَ وَقْت ظَلِلْنا فيهِ، وَاجْعَلْنا مِنْ أَرْضى مَنْ مَرَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَالنَّهارُ مِنْ جُمْلَةِ خَلْقِكَ، أَشْكَرَهُمْ

لِما أَوْلَيْتَ مِنْ نِعَمِكَ، وَأَقْوَمَهُمْ بِما شَرَعْتَ مِنْ شَرائِعِكَ، وَأَوْقَفَهُمْ عَمّا حَذَّرْتَ مِنْ نَهْيِكَ.

أَللّهُمَّ إِنّي أُشْهِدُكَ وَكَفى بِكَ شَهيداً، وَأُشْهِدُ سَماءَكَ وَأرْضَكَ، وَمَنْ أَسْكَنْتَهُما مِنْ مَلائِكَتِكَ، وَسائِرِ خَلْقِكَ، في يَوْمي هذا، وَساعَتي هذِه، وَلَيْلَتي هذِه، وَمُسْتَقَرِّي هذا، أَ نّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللّهُ الَّذي لا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ، قائِمٌ بِالْقِسْطِ، عَدْلٌ فِي الْحُكْمِ، رَؤُوفٌ بِالْعِبادِ، مالِكُ الْمُلْكِ، رَحيمٌ بِالْخَلْقِ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وَخِيَرَتُكَ مِنْ خَلْقِكَ، حَمَّلْتَهُ رِسالَتَكَ فَأَدّاها، وَأَمَرْتَهُ بِالنُّصْحِ لاُِمَّتِهِ فَنَصَحَ لَها.

أَللّهُمَّ فَصَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ، أَكْثَرَ ما صَلَّيْتَ عَلى أَحَد مِنْ خَلْقِكَ، وَآتِهِ عَنّا أَفْضَلَ ما آتَيْتَ أَحَداً مِنْ عِبادِكَ، وَاجْزِهِ عَنّا أَفْضَلَ وَأَكْرَمَ ما جَزَيْتَ أَحَداً مِنْ أَنْبِيائِكَ عَنْ أُمَّتِهِ، إِنَّك أَنْتَ الْمَنّانُ بِالْجَسيمِ، والْغَافِرُ لِلْعَظيمِ، وَأَنْتَ أَرْحَمُ مِنْ كُلِّ رَحيم، فَصَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ الطَّيِّبينَ الطّاهِرينَ، الاَْخْيارِ الاَْنْجَبينَ.