Türkçe English Arabic

49

Düşmanların Hilelerinin Uzaklaştırılmasıve Şerlerinin Geri Çevrilmesi İstemiyle

 

Tanrım, Sen bana doğru yolu gösterdin; ben boş şeylerle uğraştım. Sen, bana öğüt verdin; ben taş yürekli oldum. Sen, bana güzel nimetler verdin; ben sana karşı geldim. Sonra da, beni gaflet uykusundan uyandırdığın zaman çağrını duyup bağışlamanı diledim; bağışladın. Tekrar kötü işlerime geri dönünce de beni rüsvay etmedin. Şu halde, hamd sana özgüdür, ey Tanrım.

Pervasızca kendimi helak vadilerine attım; yokluk yollarına girdim. O vadilerde kahrınla ve o yollara girmekle cezalandırmanla karşılaştım. Beni sana yaklaştıracak tek şey, tevessül edebileceğim tek vesile ise, tevhid inancım ve hiçbir şeyi sana ortak koşmamış, seninle birlikte bir ilah edinmemiş olmamdır. Benliğimle sana kaçmış bulunuyorum. Çünkü günahkârın kaçacak yeri, nasibini zayi edip de iltica peşinde olanın sığınağı sensin.

Nice düşmanlar, düşmanlık kılıcını üzerime çekmiş, bana karşı bıçağının ağzını bilemiş, keskin tarafını benim için inceltmiş, öldürücü zehirlerini benim için hazırlamış, hedeften sapmayan oklarını bana doğru yöneltmiş, gözünü benden ayırmayarak bana bir kötülük dokundurmak ve acısını tattırmak için fırsat kollamıştır. Ama sen, benim bunlara dayanamayacağımı, benimle savaşmaya niyetlenenlerle baş edemeyeceğimi, bana kötülük etmek isteyenlerin çokluğu karşısındaki yalnızlığımı, aklım ermediği yerlerde bana pusu kurduklarını görünce, ey Tanrım, bana yardım etmeye başlamış; gücünle beni desteklemiş, düşmanımın keskin kılıcını köreltmiş; kalabalık bir topluluğu varken onu yalnız bırakmış; beni ona üst etmiş ve beni hedef alan oklarını kendisine geri çevirmiş; böylece, öfkesi yatışmamış, kini dinmemiş ve neye uğradığının şaşkınlığı içinde parmaklarını ısırarak geriye dönünce de ordusunu arkasında bulamamış bir halde onu benden defetmişsin.

Nice zalimler, bana entrikalar hazırlamış, tuzaklar kurmuş, sürekli beni denetlemiş, yırtıcı hayvanın pusuya yatıp avını yakalamak için münasip bir fırsat kollaması gibi pusumda yatmış, yüzüme güldüğü halde bakışlarıyla beni devirmek istemiştir. Ama sen, ey Tanrım, ne kadar yüce ve kutlusun, onun içinin hainliğini ve gizlediği şeyin çirkinliğini görünce, kazdığı çukura tepe takla kendisini düşürmüşsün; taşkınlığından sonra zelil bir halde, beni içinde görmek istediği tuzak ilmiğinde kendisini bulmuştur. Oysa senin rahmetin olmasaydı, onun başına gelen neredeyse benim başıma gelecekti.

Nice hasetçiler, beni çekemediğinden tükürüğünü yutamaz hale gelmiş; tükürüğü bir düğüm gibi boğazını tıkamış; bana olan öfkesi bir kemik gibi boğazına takılıp kalmış; keskin diliyle beni incitmiş; kendinde olan ayıplarla beni suçlayarak bana olan kinini açığa vurmuş; iftira oklarıyla haysiyetimi hedef almış; kendi zaaflarını bana isnat etmiş; hilesiyle bana kin beslemiş ve beni aldatmak istemiştir. Ama imdadını umarak, hemen icabet edeceğine güvenerek, rahmetinin gölgesine sığınanın yenilgiye uğramayacağını, desteğini arkasına alanın korkusu olmayacağını bilerek seni çağırınca, ey Tanrım, kudretinle beni onun şerrinden korumuşsun.

Nice felaket yüklü bulutları benden uzaklaştırmış; nimet yüklü bulutları üzerime yağdırmış; rahmet ırmaklarını akıtmış; sağlık elbiselerini giydirmiş; musibetlerin gözünü kör etmiş (kaynağını kurutmuş) ve üzüntü perdelerini kaldırmışsın.

Nice iyi zanları gerçekleştirmiş; ihtiyaçları gidermiş; düşenleri kaldırmış ve fakirlikleri zenginliğe dönüştürmüşsün.

Bütün bunlar, senin lütfun ve ihsanınla olmuştur. Oysa ben, tüm bu durumlarda sana karşı gelmek istemişim. Fakat bu kötü halim, ihsanını tamamlamana engel olmamıştır. Ve bunca ihsanın, beni gazabına sebep olan şeyleri irtikâp etmekten vazgeçirmemiştir. Ancak sen, yaptıklarından dolayı sorgulanmazsın.

Yüceliğine andolsun ki, senden bir şey istenildiği zaman vermişsin; istenilmediği zaman da kendin başlamışsın ve lütfun umulduğu zaman cimrilik yapmamışsın. Çünkü sen, ey Mevlam, ihsan, ikram, lütufta bulunmak ve nimet vermekten başka bir şey istemezsin. Ben ise, hep haramlarına düşmüş, sınırlarını aşmış ve azap vaadinden gaflet etmişim. Şu halde, hamd sana mahsustur, ey Tanrım, ey yenilmeyen güçlü ve acele etmeyen mühlet verici.

Bu; nimetlerin bolluğunu itiraf eden, onları kendi kusuruyla karşılaştıran ve kendisi hakkında (ömrünü) zayi etme tanıklığında bulunan kimsenin durumudur.

Allah’ım, ben, Muhammed’in yüce hakikatini ve Ali’nin parlak gerçekliğini vesile edinerek sana yakınlık arıyorum; onları vasıta ederek şu ve şu kötülükten sana sığınıyorum. Zira zenginliğin karşısında bu iş sana zor değil; kudretin karşısında seni güçlüğe düşürmez. Çünkü sen, her şeye kadirsin.

Şu halde, ey Tanrım, rahmetin ve tevfikinin devam etmesi sayesinde bana, rızvanına doğru ağacağım ve cezandan korunacağım bir vesile ver; ey merhametlilerin en merhametlisi.


 

 

49

His Supplication in Repelling the Trickery of Enemies and Driving away their Severity

 

My God,
          Thou guided me
                               but I diverted myself,
                     Thou admonished me
                               but my heart became hardened,
                     Thou tried me graciously
                               but I disobeyed.
           Then, when Thou caused me to know it,
                               I came to know that from which Thou hadst turned
                                                             [me] away,
                     so I prayed forgiveness
                               and Thou released,
                     and I returned
                               and Thou covered over.
           So Thine, my God,
                     is the praise!

           I plunged into the valleys of destruction
                               and settled in the ravines of ruin,
                     exposing myself to Thy chastisements
                               and the descent of Thy punishments!

           My mediation with Thee is the profession of Unity,
                     my way of coming to Thee that I associate nothing with Thee,
                     nor do I take along with Thee a god;
           I have fled to Thee with my soul -
                     in Thee is the place of flight
                               for the evildoer,
                     the place of escape
                               for him who has squandered the share of his soul
                               and seeks asylum.

How many an enemy has
           unsheathed the sword of his enmity toward me,
           honed the cutting edge of his knife for me,
           sharpened the tip of his blade for me,
           mixed his killing potions for me,
           pointed toward me his straight-flying arrows,
           not allowed the eye of his watchfulness to sleep toward me,
           and secretly thought of
                     visiting me with something hateful
                     and making me gulp down the bitter water of his bile!

So Thou looked my God, at
           my weakness in bearing oppressive burdens,
           my inability to gain victory over him who aims to war
                                                             against me,
           and my being alone before the great numbers
                     of him who is hostile toward me
                     and lies in wait for me
                               with an affliction
                               about which I have not thought.

           Thou set out at once to help me
                     and Thou braced up my back!
           Thou blunted for me his blade,
                     made him, after a great multitude, solitary,
                     raised up my heel over him,
                     and turned back upon him what he had pointed straight.
           So Thou sent him back,
                     his rage not calmed,
                     his burning thirst not quenched!
                     Biting his fingers,
                     he turned his back in flight,
                     his columns having been of no use.

How many an oppressor has oppressed me with his tricks,
           set up for me the net of his snares,
           appointed over me the inspection of his regard,
           and lay in ambush for me,
                     the lying in ambush of a predator for its game,
                     waiting to take advantage of its prey,
           while he showed me the smile of the flatterer
                     and looked at me with the intensity of fury!

           So when Thou saw, my God,
                     (blessed art Thou and high exalted)
                     the depravity of his secret thoughts
                     and the ugliness of what he harboured,
           Thou threw him on his head into his own pitfall
                     and dumped him into the hole of his own digging.
           So he was brought down low, after his overbearing,
                     by the nooses of his own snare,
                     wherein he had thought he would see me;
           and what came down upon his courtyard
                     - had it not been for Thy mercy -
                     was on the point of coming down upon me!

How many an evier has
           choked upon me in his agony,
           fumed over me in his rage,
           cut me with the edge of his tongue,
           showed malice toward me by accusing me of his own faults,
           made my good repute the target of his shots,
           collared me with his own constant defects,
           showed malice toward me with his trickery,
                     and aimed at me with his tricks!

           So I called upon Thee, my God,
                     seeking aid from Thee,
                     trusting in the speed of Thy response,
                     knowing that
                               he who seeks haven in the shadow of Thy wing
                                         will not be mistreated,
                               and he who seeks asylum in the stronghold of
                                                             Thy victory
                                         will not be frightened.
           So Thou fortified me against his severity through Thy power.

How many
           a cloud of detested things Thou hast dispelled from me,
           a cloud of favour Thou hast made rain down upon me,
           a stream of mercy Thou hast let flow,
           a well-being in which Thou hast clothed me,
           an eye of mishap Thou hast blinded,
           and a wrap of distress Thou hast removed!

How many
           a good opinion Thou hast verified,
           a destitution Thou hast redressed,
           an infirmity Thou hast restored to health,
           and a misery Thou hast transformed!

All of that was favour and graciousness from Thee,
           and in all of it I was occupied
                     with acts of disobeying Thee.
           My evildoing did not hinder Thee
                     from completing Thy beneficence,
           nor was I stopped
                     from committing acts displeasing to Thee.
           Thou art not questioned as to what Thou dost!258

Thou wert asked,
                     and Thou bestowed.
           Thou wert not asked,
                     and Thou began.
           Thy bounty was requested,
                     and Thou didst not skimp.
           Thou refused, my Master, everything but
                     beneficence,
                     kindness,
                     graciousness,
                     and favour,
           and I refused everything
                     but plunging into what Thou hast made unlawful,
                     transgressing Thy bounds,
                     and paying no heed to Thy threat!
           So Thine is the praise, my God,
                     the All-powerful who is not overcome,
                     and the Possessor of patient waiting who does not hurry!

This is the station of one who confesses to lavishness of favours,
           counters them with shortcomings,
           and bears witness to his own negligence.

O God,
           so I seek nearness to Thee through
                     the elevated rank of Muhammad
                     and the radiant degree of 'Ali,
           and I turn to Thee through them
                     so that Thou wilt give me refuge
                     from the evil of [so and so],259
           for that will not constrain Thee in Thy wealth,
                     nor trouble Thee in Thy power,
                     and Thou art powerful over everything!260

So give me, my God,
                     by Thy mercy and Thy lasting bestowal of success,
           that which I may take as a ladder
                     with which to climb to Thy good pleasure
                     and be secure from Thy punishment,
           O Most merciful of the merciful!

 

49

  وَكانَ مِنْ دُعائِهِ  عَلَيْهِ السَّلامُ في دِفاعِ كَيْدِ الاَْعْداءِ، وَرَدَّ بَأْسِهِمْ

إِلهي هَدَيْتَني فَلَهَوْتُ، وَوَعَظْتَ فَقَسَوْتُ، وَأَبْلَيْتَ الْجَميلَ فَعَصَيْتُ، ثُمَّ عَرفْتُ ما أَصَدَرْتَ إِذْ عَرَّفتَنيه، فَاسْتَغْفَرْتُ فَأَقَلْتَ، فَعُدْتُ فَسَتَرْتَ، فَلَكَ إِلهي الْحَمْدُ.

تَقَحَّمْتُ أَوْدِيَةَ الهَلاكِ، وَحَلَلْتُ شِعابَ تَلَف، تَعَرَّضْتُ فيها لِسَطَواتِكَ، وَبِحُلُولِها ِعُقُوباتِكَ، وَوَسيلَتي إِلَيْكَ التَّوْحيدُ، وَذَريعَتي أَنّي لَمْ أُشْرِكْ بِكَ شَيْئاً، وَلَمْ أتَّخِذْ مَعَكَ إِلهاً، وَقَدْ فَرَرْتُ إِلَيْكَ بِنَفْسي، وَإِلَيْكَ مَفَرُّ الْمُسيءِ، وَمَفْزَعُ الْمُضَيِّعِ لحَظِّ نَفْسِهِ، الْمُلْتَجِئِ. 

فَكَمْ مِنْ عَدُوٍّ انْتَضى عَلَىَّ سَيْفَ عَداوَتِهِ، وَشَحَذَ لي ظُبَةَ مُدْيَتِهِ، وَأَرْهَفَ لي شَبا حَدِّهِ، وَدافَ لي قَواتِلَ سُمُومِه، وَسَدَّدَ نَحْوي صَوائِبَ سِهامِهِ، وَلَمْ تَنَمْ عَنّي عَيْنُ حِراسَتِهِ، وَأَضْمَرَ أَنْ يَسُومَنِي الْمَكْرُوهَ، وَيُجَرِّعَني زُعاقَ مَرارَتِهِ. فَنَظَرْتَ يا إِلهي إِلى ضَعْفي عَنِ احْتِمالِ الْفَوادِحِ، وَعَجْزي عَنِ الاْنْتصارِ مِمَّنْ قَصَدَني بِمُحارَبَتِهِ، وَوَحْدَتي في كَثيرِ عَدَدِ مَنْ ناوَاني، وَأَرْصَدَ لِىَ الْبَلاءَ فيما لَمْ أُعْمِلْ فيهِ فِكْري، فَابْتَدَأْتَني بِنَصْرِكَ، وَشَدَدْتَ أَزْري بِقُوَّتِكَ، ثُمَّ فَلَلْتَ لي حَدَّهُ، وَصَيَّرْتَهُ مِنْ بَعْدِ جمْع عَديد وَحْدَهُ، وَأَعْلَيْتَ كَعْبي عَلَيْهِ، وَجَعَلْتَ ماسَدَّدَهُ مَرْدُوداً عَلَيْهِ، فَرَدَدْتَهُ لَمْ يَشْفِ غَيظَهُ، وَلَمْ يَسْكُنْ غَليلُهُ، قَدْ عَضَّ عَلَىَّ شَواهُ، وَأَدْبَرَ مُوَلِّياً قَدْ أَخْلَفْتَ سَراياهُ.

وَكَمْ مِنْ باغ بَغاني بِمَكائِدِهِ، وَنَصَبَ لي شْراكَ مَصائِدِهِ، وَوَكَّلَ بي تَفَقُّدَ رِعايَتِهِ، وَأَضْبَأَ إِلَىَّ إِضْباءَ السَّبُعِ لِطَريدَتِهِ، انْتِظاراً لانْتِهازِ الْفُرْصَةِ لِفَريسَتِهِ، وَهُوَ يُظْهِرُ لي بَشاشَةَ الْمَلَقِ، وَيَنْظُرُني عَلى شِدَّةِ الْحَنَقِ. فَلَمّا رَأَيْتَ يا إِلهي تَبارَكْتَ وَتَعالَيْتَ دَغَلَ سَريرَتِهِ، وَقُبْحَ مَا انْطَوى عَلَيْهِ، أَرْكَسْتَهُ لاُمِّ

رَأْسِهِ في زُبْيَتِهِ، وَرَدَدْتَهُ في مَهْوى حُفْرَتِهِ، فَانْقَمَعَ بَعْدَ اسْتِطالَتِهِ ذليلاً في رِبَقِ حِبالَتِهِ، الّتي كانَ يُقَدِّرُ أَنْ يَراني فيها، وَقَدْ كادَ أَنْ يَحُلَّ بي لَوْلا رَحْمَتُكَ ما حَلَّ بِساحَتِهِ، وَكَمْ مِنْ حاسِد قَدْ شَرِقَ بي بِغُصّتِهِ، وَشَجِي مِنّي بِغَيْظِهِ، وَسَلَقَني بِحَدّ لِسانِهِ، وَوَحَرَني بِقَرْفِ عُيُوبِهِ، وَجَعَلَ عِرْضي غَرَضاً لِمَراميهِ، وَقَلَّدَني خِلالاً لَمْ تَزَل فيهِ، وَوَحَرَني بِكَيدِهِ، وَقَصَدَني بِمَكيدَتِهِ. فَنادَيْتُكَ يا إِلهي مُسْتَغيثاً بِكَ، واثِقاً بِسُرْعَةِ إِجابَتِكَ، عالِماً أَنَّهُ لا يُضْطَهَدُ مَنْ أَوى إِلى ظِلِّ كَنَفِكَ، وَلَنْ يَفْزَعَ مَنْ لَجَأَ إِلى مَعقِلِ انْتِصارِكَ، فَحَصَّنْتَني مِنْ بَأْسِهِ بِقُدْرَتِكَ.

وَكَمْ مِنْ سَحائِبِ مَكْرُوه جَلَّيْتَها عَنّي، وَسَحائِب نِعَم أَمْطَرْتَها عَلَيَّ، وَجَداوِلِ رَحْمَة نَشَرْتَها، وَعافِيَة أَلْبَسْتَها، وَأَعْيُنِ أَحْداث طَمَسْتَها، وَغَواشِىَ كُرُبات كَشَفْتَها.

وَكَمْ مِنْ ظَنّ حَسَن حَقَّقْتَ، وَعَدم جَبَرْتَ، وَصَرعَة أَنْعَشْتَ، وَمَسْكَنَة حَوَّلْتَ.

كُلّ ذلِكَ إِنْعاماً وَتَطَوُّلاً مِنْكَ، وَفي جَميعِهِ انْهِماكاً مِنّي عَلى مَعاصيكَ، لَمْ تَمْنَعْكَ إِسـاءَتي عَنْ إِتْمامِ إِحْسانِكَ، وَلاحَجَرَني ذَلِكَ عَنِ ارْتِكابِ مَساخِطِكَ، لا تُسْأَلُ عَمّا تَفْعَلُ.

وَلَقَدْ سُئِلْتَ فَأَعْطَيْتَ، وَلَمْ تُسْأَلْ فَابْتَدَأْتَ، وَاسْتُميحَ فَضْلُكَ فَما أَكْدَيْتَ، أَبَيْتَ يا مَولاي إِلاّ إِحْساناً، وَامْتِناناً، وَتَطَوٌّلاً وَإِنْعاماً، وَأَبَيْتُ إِلاّ تَقَحُّماً لِحُرُماتِكَ، وَتَعَدِّياً لحُدُودِكَ، وَغَفْلَةً عَنْ وَعيدِكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ إِلهي مِنْ مُقْتَدِر لا يُغْلَبُ، وَذي أَناة لا يَعْجَلُ.

هذا مَقامُ مَنِ اعْتَرَفَ بِسُبُوغِ النِعَمِ، وَقابَلَها بِالتَّقْصيرِ، وَشَهِدَ عَلى نَفْسِهِ بِالتَّضْييعِ.أَللّهُمَّ فَإِنّي أَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِالْمُحَمَّدِيَّةِ الرَّفيعَةِ، وَالْعَلَوِيّةِ الْبَيْضاءِ، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِهِما أَن تُعيِذَني مِنْ شَرِّ كَذا وَكَذا، فَإِنَّ ذلِكَ لايَضيقُ عَليْكَ فيوُجْدِكَ، وَلا يَتَكَأَدُكَ في قُدْرَتِكَ، وَأنْتَ عَلى كُلِّ شَىْء قَديرٌ.

فَهَبْ لي يا إِلهي مِنْ رَحْمَتِكَ، وَدَوامِ تَوْفيقِكَ، ما اتّخِذُه سُلّماً أَعْرُجُ بِه إِلى رِضْوانِكَ، وَآمَنُ بِه مِنْ عِقابكَ، يا أَرْحَمْ الرّاحِمينَ. 

 

 

 

http://kitapindir.tripod.com

http://nehculbelaga.tripod.com

http://ehlibeytkutuphanesi.tripod.com