Türkçe English Arabic

47

Arefe Günü Okuduğu Dua

Hamd, âlemlerin rabbi Allah’ındır. Allah’ım, hamd senindir; ey gökleri ve geri yaratan; ululuk ve ikram sahibi; rablerin Rabbi; her tapılanın Tanrısı; her yaratılanın yaratıcısı ve her şeyin varisi. Hiçbir şey O’nun gibi değildir; hiçbir şeyin bilgisi O’na gizli kalmaz; O her şeyi kuşatmış, her şey üzerinde gözeticidir.

Sensin Allah; senden başka ilah yok. Teksin, benzerin yok; birsin, eşin yok.

Sensin Allah; senden başka ilah yok. Cömertsin, cömertlik sana yakışır; ulusun, ululanmak senin hakkın; büyüksün, büyüklenmek sana ait.

Sensin Allah; senden başka ilah yok. Yücesin; yüceden de yücesin. Cezalandırman pek şiddetlidir.

Sensin Allah; Rahman’sın, rahîmsin; ilim ve hikmet sahibisin.

Sensin Allah; senden başka ilah yok. İşitensin, görensin; kadîmsin, her şeyden haberin var.

Sensin Allah; senden başka ilah yok. En kerim kerimsin; en sürekli süreklisin.

Sensin Allah; senden başka ilah yok. Herkesten önce ilksin; her sayıdan sonra sonsun.

Sensin Allah; senden başka ilah yok. Yüceliğinle birlikte yakınsın; yakınlığınla birlikte yücesin.

Sensin Allah; senden başka ilah yok. Zarifsin, güzelsin; ululuk, büyüklük ve övgü sahibisin.

Sensin Allah; senden başka ilah yok. Nesneleri, aslı esası olmaksızın yarattın; şekillendirdiklerini örneksiz şekillendirdin; var ettiklerini birinin işine bakarak var etmedin.

Sensin ki, her şey için bir ölçü koydun; her şeyi kolaylaştırdın ve her şeyi belli bir düzene soktun.

Sensin ki, yaratmanda kimse sana yardım etmedi; işinde kimseye danışmadın; ne gözlemcin, ne benzerin olmamıştır.

Sensin ki, irade ettin, irade ettiğin kesinleşti; yargıladın, yargın adalet üzere oldu; hükmettin, hükmün tam yerini buldu.

Sensin ki, hiçbir mekân seni içine alamaz; saltanatın karşısında hiçbir sultan dayanamaz ve hiçbir kanıt ve açıklama seni susturamaz.

Sensin ki, her şeyin sayısını bilirsin; her şey için bir son öngörmüşsün ve her şeyi belli bir ölçüyle yaratmışsın.

Sensin ki, benliğin tahayyüllere sığamaz; düşünceler niteliğini derk edemez ve gözler bulunduğun yeri göremez.

Sensin ki, sınırlandırılmazsın ki, sınırlı  olasın; temessül etmemişsin ki, bulunasın; ve                        doğurmamışsın ki, doğrulmuş olasın.

Sensin ki, karşıtın yok ki, sana karşı gelsin; dengin yok ki, sana üst olmaya yeltensin ve benzerin yok ki, seninle yarışmaya kalkışsın.

Sensin başlayan, icat eden, oluşturan, yepyeni bir şey ortaya çıkaran ve yaptığını güzel yapan.

Münezzehsin sen! Şanın ne kadar yüce; yerin ne kadar yüksek ve hakkı batıldan ayırışın ne kadar net!

Münezzehsin sen! Ne kadar da lütfu bol bir latifsin; ne kadar da merhametli bir şefkatlisin ve ne kadar da bilgili bir hikmet sahibisin!

Münezzehsin sen! Ne de güçlü bir meliksin; ne de eli açık bir cömertsin ve ne de makamı yüksek bir makam sahibisin. Güzellik, büyüklük, ululuk ve övgü sahibisin sen.

Münezzehsin sen! Elini iyiliğe açmışsın; hidayet senin katından bilinmiştir. Seni din için de, dünya için de arayan bulur.

Münezzehsin sen! İlminde geçen herkes sana boyun eğmiş; Arşının altında olan her şey büyüklüğünün karşısında küçüklüğünü itiraf etmiş ve tüm yaratıkların sana teslim olmuştur.

Münezzehsin sen! Sezilmez, duyulmaz, dokunulmazsın. Kimse sana hile yapamaz; seni azarlayıp kovamaz; seninle çekişemez; seninle yarışamaz; seninle tartışamaz; seni aldatamaz.

Münezzehsin sen! Yolun düz, emrin doğru ve sen ihtiyaçlar için başvurulan yegane dirisin.

Münezzehsin sen! Sözün hikmet, yargın son karar ve iraden kesindir.

Münezzehsin sen! Dilediğini kimse geri döndüremez; kelimelerini kimse değiştiremez.

Münezzehsin sen! Ey, ayetleri akılları durduran, gökleri meydana getiren, canları yaratan.

Hamd senindir; sürekliliğinle sürecek bir hamd.

Hamd senindir; nimetinle devam edecek bir hamd.

Hamd senindir; ihsanına paralellik arz edecek bir hamd.

Hamd senindir; hoşnutluğunu artıracak bir hamd.

Hamd senindir; bir hamd ki, her hamd edenin hamdiyle birlikte olsun ve hiçbir şükredenin şükrü   ona ulaşmasın. Bir hamd ki, başkasına değil, yalnızca sana yaraşsın; onunla başkasına değil, yalnızca sana yaklaşılsın. Bir hamd ki, ilki (önceki nimetleri) sürdürsün; sonu (sonraki nimetleri) kalıcı kılsın. Bir hamd ki, gün geçtikçe kat kat artsın, durmadan çoğalsın. Bir hamd ki, koruyucu melekler onu sayamasın; yazıcı meleklerin kaydettiğinden çok çok fazla olsun. Bir hamd ki, yüce Arşına ve yüksek Kürsüne denk olsun. Bir hamd ki, sevabı katında tam olsun; mükâfatı her mükâfatı kapsasın. Bir hamd ki, dışı    içiyle tutsun; içi samimiyet dolu olsun. Bir hamd ki, daha önce kimse öyle bir hamd etmemiş olsun; değerini senden başkası bilmesin. Bir hamd ki, sayısını çoğaltmaya çalışana yardımcı, hakkıyla yerine getirmek isteyene destekçi olsun. Bir hamd ki, yarattığın tüm hamdleri bir araya toplasın; daha sonra yaratacaklarını bir ipe dizsin. Bir hamd ki, sözüne ondan daha yakın bir hamd olmasın; onunla hamd edenden daha iyi hamd edici bulunmasın. Bir hamd ki, kereminle bolluğa sebep olsun, ihsanını kat kat artırsın. Bir hamd ki, büyüklüğüne, cömertliğine yakışsın; izzet ve celaline uygun olsun.

Rabbim, soylular soylusu seçkinler seçkini, değerliler değerlisi, mukarreb kulun Muhammed’e ve Muhammed’in âline salatlarının en üstünüyle salat eyle; bereketlerinin en kâmiliyle ona bereket ver; rahmetlerinin en yararlısıyla ona rahmet et.

Rabbim, Muhammed ve âline salat eyle; bir salat ki, durmadan artsın; artışı ondan çok olan bir salat olmasın. Ona salat eyle; bir salat ki, sürekli büyüsün; ondan daha çok büyüyen bir salat olmasın. Ve, ona salat eyle; hoşnut olacak bir salat ki, onun üstünde bir salat olmasın.

Rabbim, Muhammed ve âline salat eyle; bir salat ki, onu hoşnut etsin; hoşnutluğunu artırsın. Ona salat eyle; bir salat ki seni hoşnut etsin; hoşnutluğunu artırsın. Ve ona salat eyle; bir salat ki, onun (Muhammed) için ondan başkasına razı olmaz, ondan (Muhammed) başkasını da ona ehil görmezsin.

Rabbim, Muhammed ve âline salat eyle; bir salat ki, hoşnutluğundan öteye geçsin; varlığın devam ettikçe ardı arkası kesilmesin; kelimelerinin bitmediği gibi asla bitmesin.

Rabbim, Muhammed ve âline salat eyle; bir salat ki; meleklerinin, nebilerinin, resullerinin ve itaat edenlerinin salatlarını derleyip toplasın; cinlerden ve insanlardan davetine icabet eden kullarının salatlarını kapsasın; yarattığın tüm yaratık türlerinin salatlarını bir  araya getirsin.

Rabbim, ona ve âline salat eyle; bir salat ki, geçmiş gelecek tüm salatları kuşatsın. Ona ve âline salat eyle; senin ve herkesin beğeneceği bir salat ki, onunla birlikte diğer salatlar meydana getiresin; onu kaç katına katladıkça o salatları da öyle yapasın; günler geçtikçe onları senden başka kimsenin sayamayacağı bir şekilde kat kat artırasın.

Rabbim, onun tertemiz Ehl-i Beytine de (ayrıca) salat eyle. Onlar ki, işin (insanları doğru yola hidayet etmek) için onları seçtin; onları ilminin bekçileri, dinin koruyucuları, yeryüzündeki halifelerin ve kullarının üzerindeki hüccetlerin kıldın. İradenle onları pislik ve kirden tam anlamıyla temizledin. Onları, sana ileten vesile, cennetine götüren yol kıldın.

Rabbim, Muhammed ve âline salat eyle; bir salat ki, onlar hakkındaki bağışlarını ve onurlandırmanı artırsın; onlara olan ihsan ve nimetlerini tamamlasın; senden edinilecek kâr ve yararlardan nasiplerini bol etsin.

Rabbim, ona (Muhammed) ve onlara (Ehl-i Beytine) salat eyle; bir salat ki, başlangıcının süresi, süresinin sonu, sonunun bitimi olmasın.

Rabbim, Arşının ve onun altındakilerin ağırlığıca, göklerinin ve onların üstündekilerin tuttuğuca, yerlerinin ve onların altındakilerin sayısıca onlara salat eyle; bir salat ki, onları sana daha bir yakınlaştırsın; senin ve onların hoşnutluğuna vesile olsun ve benzeri salatlar hep devam etsin.

Allah’ım, sen her zamanda dinini, kulların için hakkın bayrağı ve şehirlerde hidayet ışığı olarak dik-tiğin bir imamla güçlendirmişsin. Onun ipini kendi  ipine bağlamış; onu hoşnutluğuna ulaşma vesilesi kılmış; ona itaati farz etmiş; ona karşı gelmekten sakındırmış; onun emirlerini yerine getirmeyi, yasaklarına uymayı, ondan öne geçmemeyi, ondan geri kalmamayı emretmişsin. O, sığınanların koruyucusu,    inananların sığınağı, tutunanların sağlam kulpu ve   âlemlerin güzelliğidir.

Allah’ım, velin olan o imamı, kendisine verdiğin nimetlerin şükrünü yerine getirmeye muvaffak et. Bizi de aynı şeye muvaffak eyle. Ona, kendi katından yardımcı bir güç ver. Ona kolay bir fetih nasip et. En güçlü desteğinle ona yardım et. Gücünü artır; pazısını kuvvetlendir; onu sürekli gözet; koruman altında bulundur; meleklerinin yardımıyla onu başarıya ulaştır; her zaman galip olan ordunu ona yardıma sevket; onunla Kitabını, sınırlarını, yasalarını ve Resulünün    -salavatın ona ve âline olsun Allah’ım- sünnetlerini ayakta tut; dininin zalimlerce öldürülen nişanelerini dirilt; yolundaki zulüm paslarını, zorlukları gider; yolundan ayrılanları ortadan kaldır; dosdoğru yolunda eğrilik meydana getirmek isteyenleri mahv u nabud eyle.   Onu dostlarına karşı yumuşat; düşmanlarına karşı    elini açık et; şefkatini, merhametini ve sevgisini halimize şamil eyle; bizi sözünü dinleyip itaat edenlerden, hoşnutluğunu kazanmaya çalışanlardan, yardımına koşanlardan, onu savunanlardan, bununla sana ve Resulüne -salavatın ona ve âline olsun Allah’ım- yakınlaşmak isteyenlerden kıl.

Allah’ım, onların makamlarını itiraf eden, takip ettikleri yolu takip eden, izlerinde yürüyen, kulplarından yapışan, velayetlerine sarılan, imametlerini kabul eden, emirlerine teslim olan, var güçleriyle onlara   itaat etmeye çalışan, (ferec) günlerini bekleyen ve gözlerini onlara diken dostlarına da, büyüyüp artan, bereket dolu salatlarla sabah akşam salat eyle. Ve selam eyle onlara ve ruhlarına. Onların işlerini takva   üzere bir araya topla; durumlarını düzelt; tövbelerini kabul buyur. Hiç kuşkusuz, sen, pek merhametlisin, tövbeleri kabul edensin ve bağışlayanların en iyisisin. Bizi de rahmetinle esenlik yurdunda onlarla birlikte kıl, ey merhametlilerin en merhametlisi.

Allah’ım, bu, Arefe günüdür. Şerefli, değerli ve büyük bir gündür. Bu günde rahmetini yaymış, affını yaygınlaştırmış, bağışını çoğaltmış ve onunla kullarına lütufta bulunmuşsun.

Allah’ım, ben ise, senin o (naçiz) kulunum ki, daha yaratmadan önce ve de yarattıktan sonra ona nimet verdin; onu dinine ilettiğin, hakkını ödemeye muvaffak ettiğin, (sağlam) ipinle koruduğun, hizbine (grubuna) aldığın, dostlarını sevmeye, düşmanlarına düşman kesilmeye hidayet ettiğin kimselerden kıldın. Daha sonra ona emrettin, emrini tutmadı; sakındırdın, sakınmadı; karşı gelmemesini öğütledin, karşı geldi. Ancak bunları, sana inat ederek ve sana karşı büyüklük taslayarak yapmadı. Tutkusu onu bu işlere sürükledi; düşmanın ve düşmanı (olan şeytan) da bu hususta ona yardımcı oldu. Yasaklarını irtikâp ederken tehdit ve korkutmalarını bildiği halde, affını ümit edip bağışlamana güveniyordu. Oysa kendisine verdiğin nimetlerle o işleri yapmamaya en çok layık olan kullarındandı.

Şimdiyse; hor, hakir, zelil, alçak ve azabından korkan biri olarak karşında durmuş, taşıdığım büyük günahları, işlediğim koca hataları itiraf ederek affına sığınıyor, rahmetini umuyorum. Kimsenin, beni senden koruyamayacağını, hakkımda verdiğin karara engel olamayacağını biliyorum.

 

47

His Supplication on the Day of 'Arafa199

Praise belongs to God, Lord of the worlds!200

O God,
          to Thee belongs praise!
          Originator of the heavens and the earth!
          Possessor of majesty and munificence!
          Lord of lords!
          Object of worship of every worshiper!
          Creator of every creature!
          Inheritor of all things!201
          There is nothing like Him,202
                    knowledge of nothing escapes Him,203
                    He encompasses everything,204
                    and He is watchful over everything.205

Thou art God,
                    there is no god but Thou,
                    the Unique, the Alone,
                    the Single, the Isolated.

          Thou art God,
                    there is no god but Thou,
                    the Generous, the Generously Bestowing,
                    the All-mighty, the Mightily Exalted,
                    the Magnificent, the Magnificently Magnified.

          Thou art God,
                    there is no god but Thou,
                    the All-high, the Sublimely High,
                    the Strong in prowess.

          Thou art God,
                    there is no god but Thou,
                    the All-merciful, the All-compassionate,
                    the All-knowing, the All-wise.

          Thou art God,
                    there is no god but Thou,
                    the All-hearing, the All-seeing,
                    the Eternal, the All-aware.

          Thou art God,
                    there is no god but Thou,
                    the Generous, the Most Generous,
                    the Everlasting, the Most Everlasting.

          Thou art God,
                    there is no god but Thou,
                    the First before every one,
                    the Last after every number.

          Thou art God,
                    there is no god but Thou,
                    the Close in His highness,
                    the High in His closeness.

          Thou art God,
                    there is no god but Thou,
                    Possessor of radiance and glory,
                    magnificence and praise.

          Thou art God,
                    there is no god but Thou.
                    Thou hast brought forth the things without root,
                              formed what Thou hast formed without exemplar,
                              and originated the originated things without limitation.

It is Thou
                    who hast ordained each thing with an ordination,206
                    eased each thing with an easing,207
                    and governed everything below Thyself with a governing.208

          It is Thou
                    whom no associate helps with Thy creation
                    and no vizier aids in Thy command.
                    Thou hast no witness and no equal.

          It is Thou
                    who willed,
                              and what Thou willed was unfailing,
                    who decreed,
                              and what Thou decreed was just,
                    who decided,
                              and what Thou decided was fair.

          It is Thou
                    whom place does not contain,
                     before whose authority no authority stands up,
                    and whom no proof or explication can thwart.

          It is Thou
                    who hast counted everything in numbers,209
                    appointed for everything a term,
                    and ordained everything with an ordination.

          It is Thou
                     before whose selfness imaginations fall short,
                     before whose howness understandings have no incapacity,
                     and the place of whose whereness eyes perceive not.210

          It is Thou
                    who hast no bounds,
                              lest Thou be bounded,
                    who art not exemplified,
                              lest Thou be found,
                    who dost not beget,
                              lest Thou be begotten.211

          It is Thou
                    with whom there is no opposite,
                              lest it contend with Thee,
                    who hast no equal,
                              lest it vie with Thee,
                    who hast no rival,
                              lest it resist Thee.

          It is Thou
                    who art He who began, devised,
                    brought forth, originated,
                    and made well all that He made.

Glory be to Thee!
                    How majestic is Thy station!
                    How high Thy place among the places!
                    How cleanly Thy Separator cleaves with the truth!212

          Glory be to Thee!
                    The Gentle - how gentle Thou art!
                    The Clement - how clement Thou art!
                    The Wise - how knowing Thou art!

          Glory be to Thee!
                    The King - how invincible Thou art!
                    The Munificent - how full of plenty Thou art!
                    The Elevated - how elevated Thou art!
                    Possessor of radiance and glory,
                              magnificence and praise!

          Glory be to Thee!
                    Thou hast stretched forth Thy hand with good things,
                              and from Thee guidance has come to be known,
                    so he who begs from Thee religion or this world
                              will find Thee.

          Glory be to Thee!
                    Whatever passes in Thy knowledge is subjected to Thee,
                    all below Thy Throne are humbled before Thy mightiness,
                    and every one of Thy creatures follows Thee in submission.

          Glory be to Thee!
                    Thou art not sensed, nor touched,
                              nor felt, nor beguiled,
                              nor held back, nor challenged,
                              nor kept up with, nor resisted,
                              nor deceived, nor circumvented.

          Glory be to Thee!
                    Thy path is smooth ground,
                    Thy command right guidance,
                    and Thou art a living, eternal refuge.

          Glory be to Thee!
                    Thy word is decisive,
                    Thy decree unfailing,
                    Thy will resolute.

          Glory be to Thee!
                     None can reject Thy wish,
                    none can change Thy words.213

          Glory be to Thee,
                    Outdazzling in signs,
                    Creator of the heavens,
                    Author of the spirits!

To Thee belongs praise,
                    a praise that will be permanent with Thy permanence!

          To Thee belongs praise,
                    a praise everlasting through Thy favour!

          To Thee belongs praise,
                    a praise that will parallel Thy benefaction!

          To Thee belongs praise,
                    a praise that will increase Thy good pleasure!

          To Thee belongs praise,
                    a praise along with the praise of every praiser
                              and a thanksgiving before which falls short
                              the thanksgiving of every thanksgiver;

                    a praise which is suitable for none but Thee
                              and through which nearness is sought to none but Thee;

                    a praise which will make permanent the first [bounty]
                              and call forth the permanence of the last;

                    a praise which will multiply through recurrence of times
                              and increase through successive doublings;

                     a praise which the guardians will not be able to number
                              and which exceeds what the writers number in Thy Book;214

                    a praise which will counterbalance Thy glorious Throne
                              and equal Thy elevated Footstool;

                    a praise whose reward with Thee will be complete
                               and whose recompense will comprise every recompense;

                    a praise whose outward conforms to its inward,
                              and whose inward conforms to correct intention;

                    a praise with whose like no creature has praised Thee
                              and whose excellence none knows but Thou;

                    a praise in which he who strives to multiply Thy praise
                              will be helped
                              and he who draws the bow to the utmost in fulfilling it
                                        will be confirmed;

                    a praise which will
                              gather all the praise which Thou hast created
                              and tie together all which Thou wilt afterwards create;

                    a praise than which no praise is nearer to Thy word
                              and than which none is greater from any who praise Thee;

                    a praise whose fullness will obligate increase
                                        through Thy generosity
                              and to which Thou wilt join increase after increase
                                        as graciousness from Thee;

                    a praise that will befit the generosity of Thy face
                              and meet the might of Thy majesty!

My Lord,
                    bless Muhammad and the Household of Muhammad,
                                        the distinguished, the chosen,
                                        the honoured, the brought nigh,
                              with the most excellent of Thy blessings,
                    benedict him
                              with the most complete of Thy benedictions,
                    and have mercy upon him
                              with the most enjoyable of Thy mercies!

          My Lord,
                    bless Muhammad and his Household
                    with a fruitful blessing,
                              more fruitful than which there is no blessing!
                    Bless him
                    with a growing blessing,
                              more growing than which there is no blessing!
                    And bless him
                    with a pleasing blessing,
                              beyond which there is no blessing!

          My Lord,
                     bless Muhammad and his Household
                     with a blessing
                               which will please him
                               and increase his good pleasure!
                     Bless him
                     with a blessing
                               which will please Thee
                               and increase Thy good pleasure toward him!
                     And bless him
                     with a blessing
                               through other than which Thou wilt not be pleased for him,
                               and for which Thou seest no one else worthy!

          My Lord,
                    bless Muhammad and his Household
                    with a blessing which will
                              pass beyond Thy good pleasure,
                              be continuous in its continuity
                                        through Thy subsistence,
                              and never be spent,
                                        just as Thy words will never be spent!215

          My Lord,
                    bless Muhammad and his Household
                    with a blessing which will
                              tie together the blessings of
                                        Thy angels, Thy prophets, Thy messengers,
                                        and those who obey Thee,
                              comprise the blessings of Thy servants,
                                        jinn or mankind,
                                        and those worthy of Thy response,
                              and bring together the blessings
                                        of every one of the kinds of Thy creatures
                                        which Thou hast sown and authored!

          My Lord,
                    bless Muhammad and his Household
                    with a blessing
                              which will encompass every blessing,
                              bygone and new!
                    Bless him and his Household
                    with a blessing which
                              is pleasing to Thee
                                        and everyone below Thee
                              and will bring forth with all that
                                        a blessing
                                        with which Thou wilt multiply those blessings
                                        and increase them through the recurrence of days
                                                  with an increasing in multiples
                                                  which none can count but Thou!

          My Lord,
                     bless the best of his Household,
                    those whom Thou hast
                              chosen for Thy command,
                              appointed the treasurers of Thy knowledge,
                                        the guardians of Thy religion,
                                        Thy vicegerents in Thy earth,
                                        and Thy arguments against Thy servants,
                              purified from uncleanness and defilement
                                        through a purification by Thy desire,216
                              and made the mediation to Thee217
                                        and the road to Thy Garden!

          My Lord,
                     bless Muhammad and his Household
                    with a blessing which
                              makes plentiful Thy gifts and generosity,
                               perfects for them Thy bestowals and awards,
                              and fills out their share of Thy kindly acts and benefits!

          My Lord,
                     bless him and his Household
                     with a blessing
                               whose first has no term,
                               whose term has no limit,
                              and whose last has no utmost end!

          My Lord,
                     bless them to
                              the weight of Thy Throne and all below it,
                              the amount that fills the heavens and all above them,
                               the number of Thy earths and all below and between them,
                    a blessing that will bring them near to Thee in proximity,
                              please Thee and them,
                              and be joined to its likes forever!

O God,
          surely Thou hast confirmed Thy religion in all times
                    with an Imam whom Thou hast set up
                              as a guidepost to Thy servants
                              and a lighthouse in Thy lands,
                              after his cord has been joined to Thy cord!
          Thou hast appointed him the means to Thy good pleasure,
                    made obeying him obligatory,
                    cautioned against disobeying him,
                    and commanded
                              following his commands,
                              abandoning his prohibitions,
                              and that no forward-goer go ahead of him
                              or back-keeper keep back from him!218
                    So he is the preservation of the shelter-seekers,
                              the cave of the faithful,
                              the handhold of the adherents,
                              and the radiance of the worlds!

O God,
          so inspire Thy guardian219 to give thanks
                    for that in which Thou hast favoured him,
          inspire us with the like concerning him,
          grant him an authority from Thee to help him,220
          open for him an easy opening,221
          aid him with Thy mightiest pillar,
          brace up his back,222
          strengthen his arm,223
          guard him with Thy eye,
          defend him with Thy safeguarding,
          help him with Thy angels,
          and assist him with Thy most victorious troops!224

Through him
          establish Thy Book, Thy bounds, Thy laws,
                    and the norms of Thy Messenger's Sunna
                              (Thy blessings, O God,
                              be upon him and his Household),
          bring to life the guideposts of Thy religion,
                     deadened by the wrongdoers,
          burnish the rust of injustice from Thy way,
          sift the adversity from Thy road,
          eliminate those who deviate from Thy path,
          and erase those who seek crookedness in Thy straightness!

Make his side mild toward Thy friends,
          stretch forth his hand over Thy enemies,
          give us
                    his clemency, his mercy,
                    his tenderness, his sympathy,
          and make us
                    his hearers and obeyers,
                    strivers toward his good pleasure,
                    assistants in helping him and defending him,
                    and brought near through that to Thee
                                                  and Thy Messenger
                              (Thy blessings, O God,
                              be upon him and his Household).

O God,
          and bless
                    the friends [of the Imams],
                    the confessors of their station,
                    the keepers to their course,
                    the pursuers of their tracks,
                    the clingers to their handhold,
                    the adherents to their guardianship,225
                    the followers of their imamate,
                    the submitters to their command,
                    the strivers to obey them,
                    the awaiters of their days,
                    the directors of their eyes toward them,
           with blessings blessed, pure, growing,
                    fresh, and fragrant!

          Give them and their spirits peace,
           bring together their affair in reverential fear,
          set right their situations,
          turn toward them,
                    Surely Thou art Ever-turning, All-compassionate226
                    
and the Best of forgivers,
          and place us with them in the Abode of Peace,227
                    through Thy mercy,
                    O Most Merciful of the merciful!

O God,
          this is the Day of 'Arafa,
                    a day which Thou hast made noble, given honour, and magnified.
           Within it Thou hast spread Thy mercy,
                    showed kindness through Thy pardon,
                    and made plentiful Thy giving,
                    and by it Thou hast been bounteous toward Thy servants.

          I am Thy servant whom Thou favoured before creating him
                    and after creating him.
          Thou madest him one of those whom Thou
                     guided to Thy religion,
                     gavest success in fulfilling Thy right,
                    preserved through Thy cord,
                    included within Thy party,
                    and directed aright to befriend Thy friends
                              and show enmity to Thine enemies.

          Then Thou commanded him,
                    but he did not follow Thy commands,
          Thou restricted Him,
                    but he did not heed Thy restrictions,
          Thou prohibited him from disobedience toward Thee,
                    but he broke Thy command by doing what Thou hadst prohibited,
          not in contention with Thee,
                    nor to display pride toward Thee;
          on the contrary, his caprice228 called him
                    to that which Thou hadst set apart and cautioned against,
                    and he was helped in that by Thy enemy and his enemy.
          So he went ahead with it
                    knowing Thy threat,
                    hoping for Thy pardon,
                    and relying upon Thy forbearance,
          though he was the most obligated of Thy servants
                    - given Thy kindness toward him -
                    not to do so.

Here I am, then, before Thee,
          despised, lowly, humble, abject, fearful,
          confessing the dreadful sins with which I am burdened
                    and the great offenses that I have committed,
          seeking sanctuary in Thy forgiveness,
          asking shelter in Thy mercy,
          and certain that
                    no sanctuary-giver will give me sanctuary from Thee
                    and no withholder will hold me back from Thee.

          So act kindly toward me,
                    just as Thou actest kindly
                    by Thy shielding him who commits sins,
          be munificent toward me,
                    just as Thou art munificent
                    by pardoning him who throws himself before Thee,
          and show kindness to me,
                    just as it is nothing great for Thee to show kindness
                    by forgiving him who expectantly hopes in Thee!

Appoint for me in this day an allotment
                    through which I may attain
                    a share of Thy good pleasure,
          and send me not back destitute
                    of that with which Thy worshipers return
                    from among Thy servants!

          Though I have not forwarded
                    the righteous deeds
                    which they have forwarded,
          I have forwarded the profession of Thy Unity
                    and the negation from Thee
                    of opposites, rivals, and likenesses,
          I have come to Thee by the gateways
                    by which Thou hast commanded
                    that people come,
          and I have sought nearness to Thee
                    through that without seeking nearness through which
                    none gains nearness to Thee.

          Then I followed all this
          with repeated turning toward Thee,
          lowliness and abasement before Thee,
           opinion of Thee,
          and trust in what is with Thee;
           and to that I coupled hope in Thee,
                     since the one who hopes in Thee
                    is seldom disappointed!

          I asked Thee with the asking of one
                     vile, lowly,
                     pitiful, poor,
                     fearful, seeking sanctuary;
           all that in fear and pleading
                     seeking refuge and asking shelter,
           not presumptuous through the pride of the proud,
                     nor exalting myself with the boldness of the obedient,
                     nor presumptuous of the intercession of the interceders.

          For I am still the least of the least
                     and the lowliest of the lowly,
                     like a dust mote or less!
           O He who does not hurry the evildoers
                               nor restrain those living in ease!229
                     O He who shows kindness through releasing the stumblers
                               and gratuitous bounty through respiting the offenders!

          I am the evildoer, the confessor, the offender, the stumbler!

          I am he who was audacious toward Thee as one insolent!

          I am he who disobeyed Thee with forethought!

          I am he who hid myself from Thy servants
                    and blatantly showed myself to Thee!230

          I am he who was awed by Thy servants
                    and felt secure from Thee!

          I am he who dreaded not Thy penalty
                    and feared not Thy severity!

          I am the offender against himself!

          I am the hostage to his own affliction!

          I am short in shame!

          I am long in suffering!

           By the right of him whom Thou hast distinguished
                               among Thy creation
                     and by him whom Thou hast chosen
                               for Thyself!
           By the right of him whom Thou hast selected
                               from among Thy creatures
                    and by him whom Thou hast picked
                               for Thy task!
          By the right of him the obeying of whom Thou hast joined
                               to obeying Thee,
                    and by him the disobeying of whom Thou hast made
                              like disobeying Thee!
          And by the right of him whose friendship Thou hast bound
                               to Thy friendship
                    and by him whose enmity Thou hast linked
                              to Thine enmity!
           Shield me in this day of mine,
                    by that through which Thou shieldest
                               him who prays fervently to Thee
                                         while disavowing
                               and him who seeks refuge in Thy forgiveness
                                         while repenting!

          Attend to me
                    with that through which Thou attendest to the people of
                              obedience toward Thee,
                               proximity to Thee,
                              and rank with Thee!

          Single me out,
                    as Thou singlest him out who
                              fulfils Thy covenant,
                              fatigues himself for Thy sake alone,
                              and exerts himself in Thy good pleasure!

Take me not to task for
          my neglect in respect to Thee,
          my transgressing the limit in Thy bounds,
          and stepping outside Thy ordinances!

Draw me not on little by little by granting me a respite,231
          like the drawing on little by little
          of him who withholds from me the good he has
          by not sharing with Thee in letting favour down upon me!

Arouse me from
          the sleep of the heedless,
          the slumber of the prodigal,
          and the dozing of the forsaken!

Take my heart to that in which Thou hast
          employed the devout,
          enthralled the worshipers,
          and rescued the remiss!

Give me refuge from that which will
          keep me far from Thee,
          come between me and my share from Thee,
          and bar me from that which I strive for in Thee!

Make easy for me
          the road of good deeds toward Thee,
          racing to them from where Thou hast commanded,
          and coveting them as Thou desirest!

Efface me not along with
          those whom Thou effacest
          for thinking lightly of what Thou hast promised!

Destroy me not with
          those whom Thou destroyest
          for exposing themselves to Thy hate!

Annihilate me not among
          those whom Thou annihilatest
          for deviating from Thy roads!

Deliver me from the floods of trial,
          save me from the gullets of affliction,
          and grant me sanctuary from being seized by respite!232

Come between me and the enemy who misguides me,
          the caprice which ruins me,
          and the failing which overcomes me!

Turn not away from me
          with the turning away in wrath
          from one with whom Thou art not pleased!

Let me not lose heart in expecting from Thee,
          lest I be overcome by despair of Thy mercy!

Grant me not that which I cannot endure,
          lest Thou weighest me down
          with the surplus of Thy love which Thou loadest upon me!

Send me not from Thy hand,
          the sending of him who possesses no good,
          toward whom Thou hast no need,
          and who turns not back [to Thee]!

Cast me not with the casting of him who has
          fallen from the eye of Thy regard
          and been wrapped in degradation from Thee!
          Rather take my hand [and save me] from
          the falling of the stumblers,
          the disquiet of the deviators,
          the slip of those deluded,
          and the plight of the perishers!

Release me from that with which Thou hast afflicted
          the ranks of Thy servants and handmaids
and make me reach the utmost degrees of him
          about whom Thou art concerned,
          towards whom Thou showest favour,
                    and with whom Thou art pleased,
          so that Thou lettest him live as one praiseworthy
                    and takest him to Thee as one felicitous!

Collar me with the collar of abstaining from that which
          makes good deeds fail
          and takes away blessings!

Impart to my heart restraint before
          ugly works of evil
          and disgraceful misdeeds!

Divert me not
          by that which I cannot reach except through Thee
          from doing that which alone makes Thee pleased with me!233

Root out from my heart the love of this vile world,
          which keeps from everything which is with Thee,
          bars from seeking the mediation to Thee,234
          and distracts from striving for nearness to Thee!

Embellish for me solitude
          in prayer whispered to Thee
          by night and by day!

Give me a preservation which will
          bring me close to dread of Thee,
          cut me off from committing things made unlawful by Thee,
          and spare me from captivation by dreadful sins!

Give me purification from the defilement of disobedience,
          take away from me the filth of offenses,
          dress me in the dress of Thy well-being,
          cloak me in the cloak of Thy release,
          wrap me in Thy ample favours,
          and clothe me in Thy bounty and Thy graciousness!

Strengthen me with Thy giving success
          and Thy pointing the right way,
          help me toward righteous intention,
                    pleasing words,
                    and approved works, and entrust me not to my force and my strength
                    in place of Thy force and Thy strength!

Degrade me not on the day Thou raisest me up to meet Thee,
disgrace me not before Thy friends,
make me not forget remembering Thee,
take not away from me thanking Thee,
          but enjoin it upon me in states of inattention
          when the ignorant are heedless of Thy boons,
and inspire me to
          laud what Thou hast done for me
          and confess to what Thou hast conferred upon me!

Place my beseeching Thee above the beseeching of the beseechers
and my praise of Thee above the praise of the praisers!

Abandon me not with my neediness for Thee,
          destroy me not for what I have done for Thee,235
          and slap not my brow with that with which
                    Thou slappest the brow of those who contend with Thee,
                    for I am submitted to Thee.
I know
          that the argument is Thine,
          that Thou art closest to bounty,
                    most accustomed to beneficence,
                    worthy of reverent fear,
                    and worthy of forgiveness,236

          that Thou art closer to pardoning
                    than to punishing,
          and that Thou art nearer to covering over
                    than to making notorious!

          Let me live an agreeable life
                    that will tie together what I want
                    and reach what I love
                              while I not bring what Thou dislikest
                              and not commit what Thou hast prohibited;
          and make me die the death of him
                     whose light runs before him and on his right hand!237

Abase me before Thyself
                    and exalt me before Thy creatures,
          lower me when I am alone with Thee
                    and raise me among Thy servants,
          free me from need for him who has no need of me
                    and increase me in neediness and poverty toward Thee!

Give me refuge from
                    the gloating of enemies,
                    the arrival of affliction,
                    lowliness and suffering!
          Shield me in what Thou seest from me,
                    the shielding of him who
                              would have power over violence
                                        had he no clemency,
                              and would seize for misdeeds
                                        had he no lack of haste!

When Thou desirest for a people a trial or an evil,
                    deliver me from it, for I seek Thy shelter;
          and since Thou hast not stood me in the station of disgrace
                    in this world of Thine,
          stand me not in such a station
                    in the next world of Thine!

Couple for me the beginnings of Thy kindnesses with their ends
                    and the ancient of Thy benefits with the freshly risen!
          Prolong not my term with a prolonging
                    through which my heart will harden!238
          Strike me not with a striking
                    that will take away my radiance!239
          Visit me not with
                    a meanness that will diminish my worth
                    or a decency that will keep my rank unknown!

Frighten me not
                    with a fright by which I will despair
                    or a terror through which I will dread,
          but make me
                    stand in awe of Thy threat,
                    take precautions against Thy leaving no excuses240
                                                  and Thy warning,
                    and tremble at the recitation of Thy verses!

Fill my night with life by keeping me awake therein for
                    worshipping Thee,
                    solitude with vigil for Thee,
                    exclusive devotion to reliance upon Thee,
                    setting my needs before Thee,
                    and imploring that Thou wilt
                              set my neck free from the Fire
                              and grant me sanctuary from Thy chastisement,
                                        within which its inhabitants dwell!

Leave me not
                    blindly wandering in my insolence241
                    or inattentive in my perplexity for a time,242
          make me not
                    an admonition to him who takes admonishment,
                    a punishment exemplary for him who takes heed,
                    a trial for him who observes,
          devise not against me along with those against whom Thou devisest,
          replace me not with another,
          change not my name,243
          transform not my body,244
          appoint me not
                    a mockery for Thy creatures,
                     a laughing-stock for Thyself,
                    a follower of anything but Thy good pleasure,
                    a menial servant for anything but avenging Thee!

Let me find
                    the coolness of Thy pardon
                    and the sweetness of
                              Thy mercy,
                              Thy repose,
                              Thy ease,
                              and the garden of Thy bliss!245
          Let me taste,
                    through some of Thy boundless plenty,
                    the flavour of
                               being free for what Thou lovest
                               and striving in what brings about proximity
                               with Thee and to Thee,
          and give me a gift from among Thy gifts!

Make my commerce profitable246
                    and my return without loss,247
          fill me with fear of Thy station,
           make me yearn for the meeting with Thee,
          and allow me to repent with an unswerving repentance
                    along with which Thou lettest no sins remain,
                                                  small or large,
                    and leavest no wrongs, open or secret!

Root out rancour toward the faithful from my breast,248
                    bend my heart toward the humble,
                    be toward me as Thou art toward the righteous,
                    adorn me with the adornment of the godfearing,
                    appoint for me
                               a goodly report249 among those yet to come
                              and a growing remembrance among the later folk,
                    and take me to the plain of those who came first!250

Complete the lavishness of Thy favour upon me,
          clothe me in its repeated generosities,
           fill my hand with Thy benefits,
          drive Thy generous gifts to me,
           make me the neighbour of the best of Thy friends
                    in the Gardens which Thou hast adorned for Thy chosen,
           and wrap me in Thy noble presents
                    in the stations prepared for Thy beloveds!

Appoint for me
                    a resting place with Thee
                              where I may seek haven in serenity,
                    and a resort to which I may revert
                              and rest my eyes,
          weigh not against me my dreadful misdeeds,
          destroy me not on the day the secrets are tried,251
          eliminate from me every doubt and uncertainty,
          appoint for me a way in the truth from every mercy,
          make plentiful for me the portions of gifts
                    from Thy granting of awards,
          and fill out for me the shares of beneficence
                    from Thy bestowal of bounty!

Make my heart trust in what is with Thee
                    and my concern free for what is Thine,
          employ me in that in which Thou employest Thy pure friends,
          drench my heart with Thy obedience when intellects are distracted,
          and combine within me
                    independence, continence,
                    ease, release,
                    health, plenty,
                    tranquillity, and well being!

Make not fail
                    my good deeds
                              through my disobedience that stains them
                     or my private times of worship
                              through the instigations of Thy trial!
          Safeguard my face from asking
                              from anyone in the world,
                    and drive me far from begging
                              for that which is with the ungodly!

Make me not an aid to the wrongdoers,
                    nor their hand and helper in erasing Thy Book!
          Defend me whence I know not with a defense
                    through which Thou protectest me!
          Open toward me the gates of Thy repentance, Thy mercy,
                    Thy clemency, and Thy boundless provision!
                    Surely I am one of those who beseech Thee!
          And complete Thy favour toward me!
                    Surely Thou art the best of those who show favour!

Place the rest of my life in the hajj and the 'umra
                    seeking Thy face,
                    O Lord of the worlds!
          And may God bless Muhammad and his Household, the good,
          the pure,
                    and peace be upon him and them always and forever!

 

47

  وَكانَ مِنْ دُعائِهِ  عَلَيْهِ السَّلامُ في يَوْمِ عَرَفَةَ

اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمينَ، أَللّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ بَديـعَ السَّمـاواتِ وَالاَْرْضِ، ذَا الْجَـلالِ وَالاِْكْرامِ، رَبَّ الاَْرْبابِ، وَإِلهَ كُلِّ مَأَلُوه، وَخالِقَ كُلِّ مَخْلُوق، وَوارِثَ كُلِّ شَىْء (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ)وَلا يَعْزُبُ عَنْهُ عِلْمُ شَىْء، وَهُوَ بِكُلِّ شَىْء مُحيطٌ، وَهُوَ عَلى كُلِّ شَىْء رَقيبٌ.

أَنْتَ اللّهُ لا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ الاَْحَدُ الْمُتَوَحِّدُ، الْفَرْدُ الْمُتَفَرِّدُ.

وَأَنْتَ اللّهُ لا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ الْكَريمُ الْمُتَكَرِّمُ، الْعَظيمُ الْمُتَعَظِّمُ، الْكَبيرُ الْمُتَكَبِّرُ.

وَأَنْتَ اللّهُ لا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ الْعَلِىُّ الْمُتَعالِ، الشَّديدُ الْمِحالِ.

وَأَنْتَ اللّهُ لا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ الرَّحْمنُ الرَّحيمُ، الْعَليمُ الْحَكيمُ.

وَأَنْتَ اللّهُ لا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ السَّميعُ الْبَصيرُ، الْقَديمُ الْخَبيرُ.

وَأَنْتَ اللّهُ لا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ الْكَريمُ الاَْكْرَمُ، الدّائِمُ الاَْدْوَمُ.

وَأَنْتَ اللّهُ لا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ الاَْوَّلُ قَبْلَ كُلِّ أَحَد، وَالاخِرُ بَعْدَ كُلِّ عَدَد.

وَأَنْتَ اللّهُ لا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ الدّاني في عُلُوِّهِ، وَالْعالي في دُنُوِّهِ.

وَأَنْتَ اللّهُ لا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ ذُو الْبَهاءِ وَالْمَجْدِ، وَالْكِبْرِياءِ وَالْحَمْدِ.

وَأَنْتَ اللّهُ لا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ الَّذي أَنْشَأْتَ الاَشْياءَ مِنْ غيْرِ سِنْخ، وَصَوَّرْتَ ماصَوَّرْتَ مِنْ غَيْرِ مِثال، وَابْتَدَعْتَ الْمُبْتَدَعاتِ بِلاَ احْتِذاء.

أَنْتَ الَّذي قَدَّرْتَ كُلَّ شَىْء تَقْديراً، وَيَسَّرْتَ كُلَّ شَىْء تَيْسيراً، وَدَبَّرْتَ ما دُونَكَ تَدْبيراً.

أَنْتَ الَّذي لَمْ يُعِنْكَ عَلى خَلْقِكَ شَريكٌ، وَلَمْ يُوازِرْكَ في أَمْرِكَ وَزيرٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَكَ مُشاهِدٌ وَلا نَظيرٌ.

أَنْتَ الَّذي أَرَدْتَ فَكانَ حَتْماً ما أَرْدْتَ، وَقَضَيْتَ فَكانَ عَدْلاً ما قَضَيْتَ، وَحَكَمْتَ فَكانَ نِصْفاً ما حَكَمْتَ.

أَنْتَ الَّذي لا يَحْويكَ مَكانٌ، وَلَمْ يَقُمْ لِسُلْطانِكَ سُلْطانٌ، وَلَمْ يُعْيِكَ بُرْهانٌ وَلا بَيانٌ.

أَنْتَ الَّذي أَحْصَيْتَ كُلَّ شَىْء عَدَداً، وَجَعَلْتَ لِكُلِّ شَىْء أَمَداً، وَ قَدَّرْتَ  كُلَّ  شَىْء  تَقْديراً.

أَنْتَ الَّذي قَصُرَتِ الاَْوْهامُ عَنْ ذاتِيَّتِكَ، وَعَجَزَتِ الاَْفْهامُ عَنْ كَيْفِيَّتِكَ، وَلَمْ تُدْرِكِ الاَْبْصارُ مَوْضِعَ أَيْنِيَّتِكَ.

أَنْتَ الَّذي لا تُحَّدُّ فَتَكُونَ مَحْدُوداً، ولَمْ تُمَثَّلْ فَتَكُونَ مَوْجُوداً، وَلَمْ تَلِدْ فَتَكُونَ مَوْلُوداً.

أَنْتَ الَّذي لا ضِدَّ مَعَكَ فَيُعانِدَكَ، وَلا عِدْلَ لَكَ فَيُكاثِرَكَ، وَلا نِدَّ لَكَ فَيُعارِضَكَ.

أَنْتَ الَّذِي ابْتَدَأَ وَاخْتَرَعَ، وَاسْتَحْدَثَ وَابْتَدَعَ، وَأَحْسَنَ صُنْعَ ما صَنَعَ.

سُبْحانَكَ ما أَجَلَّ شَأْنَكَ! وَأسْنى فِي الاَْماكِنِ مَكانَكَ! وَأَصْدَعَ بِالْحَقِّ فُرْقانَكَ!

سُبْحانَكَ مِنْ لَطيف ما أَلْطَفَكَ! وَرَؤُوف ما أَرْأَفَكَ! وَحَكيم ما أَعْرَفَكَ!

سُبْحانَكَ مِنْ مَليك ما أَمْنَعَكَ! وَجَواد ما أَوْسَعَكَ! وَرَفيع ما أَرْفَعَكَ! ذُو الْبَهاءِ وَالْمَجْدِ، وَالْكِبْرِياءِ وَالْحَمْدِ.

سُبْحانَكَ بَسَطْتَ بِالْخَيْراتِ يَدَكَ، وَعُرِفَتِ الْهِدايَةُ مِنْ عِنْدِكَ، فَمَنِ الْتَمَسَكَ لِدين أَوْ دُنْيا وَجَدَكَ.

سُبْحانَكَ خَضَعَ لَكَ مَنْ جَرى في عِلْمِكَ، وَخَشَعَ لِعَظَمَتِكَ ما دُونَ عَرْشِكَ، وَانْقادَ لِلتَّسْليمِ لَكَ كُلُّ خَلْقِكَ.

سُبْحانَكَ لا تُحَسُّ، وَلا تُجَسُّ، وَلا تُمَسُّ، وَلا تُكادُ، وَلا تُماطُ، وَلا تُنازَعُ، وَلا تُجارى، وَلا تُمارى، وَلا تُخادَعُ، وَلا تُماكَرُ.

سُبْحانَك سَبيلُكَ جَدَدٌ، وَأَمْرُكَ رَشَدٌ، وَأَنْتَ حَىٌّ صَمَدٌ.

سُبْحانَكَ قَوْلُكَ حُكْمٌ، وَقَضاؤُكَ حَتْمٌ، وَإِرادَتُك عَزْمٌ.

سُبْحانَكَ لا رادَّ لِمَشِيَّتِكَ، وَلا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِكَ.

سُبْحانَكَ باهِرَ الاْياتِ، فاطِرَ السَّماواتِ، بارِئَ النَّسَماتِ.

لَكَ الْحَمْدُ حَمْداً يَدُومُ بِدَوامِكَ.

وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْداً خالِداً بِنِعْمَتِكَ.

وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْداً يُوازي صُنْعَكَ.

وَلَك الْحَمْدُ حَمْداً يَزيدُ عَلى رِضاكَ.

وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْداً مَعَ حَمْدِ كُلِّ حامِد، وَشُكْراً يَقْصُرُ عنْهُ شُكْرُ كُلِّ شاكِر، حَمْداً لا يَنْبَغي إِلاّ لَكَ، وَلا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلاّ إِلَيْكَ، حَمْداً يُسْتَدامُ بِهِ الاَْوَّلُ، وَيُسْتَدْعى بِهِ دَوامُ الاْخِرِ، حَمْداً

يَتَضاعَفُ عَلى كُرُورِ الاَْزْمِنَةِ، وَيَتَزايَدُ أَضْعافاً مُتَرادِفَةً، حَمْداً يَعْجِزُ عَنْ إِحْصائِهِ الْحَفَظَةُ، وَيَزيدُ عَلى ما أَحْصَتْهُ في كِتابِكَ الْكَتَبَةُ، حَمْداً يوازِنُ عَرْشَكَ الْمَجيدَ، وَيُعادِلُ كُرْسِيَّكَ الرَّفيعَ، حَمْداً يَكْمُلُ لَدَيْكَ ثَوابُهُ، وَيَسْتَغْرِقُ كُلَّ جَزاء جَزاؤُهُ، حَمْداً ظاهِرُهُ وَفْقٌ لِباطِنِهِ، وَباطِنُهُ وَفْقٌ لِصِدْقِ النِّيَّةِ فيهِ، حَمْداً لَمْ يَحْمَدْكَ خَلْقٌ مِثْلَهُ، وَلا يَعْرِفُ أَحَدٌ سِواكَ فَضْلَهُ، حَمْداً يُعانُ مَنِ اجْتَهَدَ في تَعْديدِهِ، وَيُؤَيَّدُ مَنْ أَغْرَقَ نَزْعاً في تَوْفِيَتِهِ، حَمْداً يَجْمَعُ ما خَلَقْتَ مِنَ الْحَمْدِ، وَيَنْتَظِمُ ما أَنْتَ خالِقُهُ مِنْ بَعْدُ، حَمْداً لا حَمْدَ أَقْرَبُ إِلى قَوْلِكَ مِنْهُ، وَلا أَحْمَدَ مِمَّنْ يَحْمَدُكَ بِهِ، حَمْداً يوجِبُ بِكَرَمِكَ الْمَزيدَ بِوُفُورِهِ، تَصِلُهُ بِمَزيد بَعْدَ مَزيد طَوْلاً مِنْكَ، حَمْداً يَجِبُ لِكَرَمِ وَجْهِكَ، وَيُقابِلُ عِزَّ جَلالِكَ.

رَبِّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد الْمُنْتَجَبِ الْمُصْطَفى، الْمُكَرَّمِ الْمُقَرَّبِ، أَفْضَلَ صَلَواتِكَ، وَبارِكْ عَلَيْهِ أَتَمَّ بَرَكاتِكَ، وَتَرَحَّمْ عَلَيْهِ أَمْتَعَ رَحَماتِكَ.

رَبِّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ، صَلاةً زاكِيَةً، لا تَكُونُ صَلاةٌ أَزْكى مِنْها، وَصَلِّ عَلَيْهِ صَلاةً نامِيَةً، لا تَكُونُ صَلاةٌ أَنْمى مِنْها،

وَصَلِّ عَلَيْهِ صَلاةً راضِيَةً لا تَكُونُ صَلاةٌ فَوْقَها.

رَبِّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ، صَلاةً تُرْضيهُ وَتَزيدُ عَلى رِضاهُ، وَصَلِّ عَلَيْهِ صَلاةً تُرْضيكَ وَتَزيدُ عَلى رِضاكَ لَهُ، وَصَلِّ عَلَيْهِ صَلاةً لا تَرْضى لَهُ إِلاّ بِها، وَلا تَرى غَيْرَهُ لَها أَهْلاً.

رَبِّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ، صَلاةً تُجاوِزُ رِضْوانَكَ، وَيَتَّصِلُ اتِّصالُها بِبَقائِكَ، وَلا يَنْفَدُ كَما لا تَنْفَدُ كَلِماتُكَ.

رَبِّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ، صَلاةً تَنْتَظِمُ صَلَواتِ مَلائِكَتِكَ، وَأَنْبِيائِكَ، وَرُسُلِكَ، وَأَهْلِ طاعَتِكَ، وَتَشْتَمِلُ عَلى صَلَواتِ عِبادِكَ، مِنْ جِنِّكَ، وَإِنْسِكَ، وَأَهْلِ إِجابَتِكَ، وَتَجْتَمِعُ عَلى صَلاةِ كُلِّ مَنْ ذَرَأْتَ وَبَرَأْتَ مِنْ أَصْنافِ خَلْقِكَ.

رَبِّ صَلِّ عَلَيْهِ وَآلِهِ، صَلاةً تُحيطُ بِكُلِّ صَلاة سالِفَة وَمُسْتَأْنَفَة، وَصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلى آلِهِ، صَلاةً مَرْضِيَّةً لَكَ وَلِمَنْ دُونَكَ، وَتُنْشِئُ مَعَ ذلِكَ صَلَوات تُضاعِفُ مَعَها تِلْكَ الصَّلَواتِ عِنْدَها، وَتَزيدُها عَلى كُرُورِ الاَْيّامِ زِيادَةً في تَضاعيفَ لايَعُدُّها غَيْرُكَ.

رَبِّ صَلِّ عَلى أَطائِبِ أَهْلِ بَيْتِهِ الَّذينَ اخْتَرْتَهُمْ لاَِمْرِكَ، وَجَعَلْتَهُمْ خَزَنَةَ عِلْمِكَ، وَحَفَظَةَ دينِكَ، وَ خُلَفاءَكَ في أَرْضِكَ، وَحُجَجَكَ عَلى عِبادِكَ، وَطَهَّرْتَهُمْ مِنَ الرِّجْسِ وَالدَّنَسِ تَطْهِيراً بِإِرادَتِكَ، وَجَعَلْتَهُمُ الْوَسيلَةَ إِلَيْكَ، وَالْمَسْلَكَ إِلى جَنَّتِكَ.

رَبِّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ، صَلاةً تُجْزِلُ لَهُمْ بِها مِنْ نِحَلِكَ وَكَرامَتِكَ، وَتُكْمِلُ لَهُمُ الاَْشْياءَ مِنْ عَطاياكَ وَنَوافِلِكَ، وَتُوَفِّرُ عَلَيْهِمُ الْحَظَّ مِنْ عَوائِدِكَ وَفَوائِدِكَ.

رَبِّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ، صَلاةً لا أَمَدَ في أَوَّلِها، وَلا غايَةَ لاَِمَدِها وَلا نِهايَةَ لاِخِرِها.

رَبِّ صَلِّ عَلَيْهِمْ زِنَةَ عَرْشِكَ وَما دُونَهُ، وَمِلاَْ سَماواتِكَ وَما فَوْقَهُنَّ، وَعَدَدَ أَرَضيكَ وَما تَحْتَهُنَّ  وَما بَيْنَهُنَّ، صَلاةً تُقَرِّبُهُمْ مِنْكَ زُلْفى، وَتَكُونُ لَكَ وَلَهُمْ رِضاً، وَمُتَّصِلَةً بِنَظائِرهِنَّ أَبَداً.

أَللّهُمَّ إِنَّكَ أَيَّدْتَ دينَكَ في كُلِّ أَوان بِإِمام أَقَمْتَهُ عَلَماً لِعِبادِكَ، وَمَناراً في بِلادِكَ، بَعْدَ أَنْ وَصَلْتَ حَبْلَهُ بِحَبْلِكَ، وَجَعَلْتَهُ الذَّريعَةَ إِلى رِضْوانِكَ، وَافْتَرَضْتَ طاعَتَهُ، وَحَذَّرْتَ مَعْصِيَتَهُ،

وَأَمَرْتَ بِامْتِثالِ أَومِرِهِ، وَالاِْنْتِهاءِ عِنْدَ نَهْيِهِ، وَأَن لا يَتَقَدَّمَهُ مُتَقَدِّمٌ، وَلا يَتَأَخَّرَ عَنْهُ مُتَأَخِّرٌ، فَهُوَ عِصْمَةُ اللاّئِذينَ، وَكَهْفُ الْمُؤْمِنينَ، وَعُرْوَةُ الْمُتَمَسِّكينَ، وَبَهاءُ الْعالَمينَ.

أَللّهُمَّ فَأَوْزِعْ لِوَلِيّكَ  شُكْرَ ما أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَيْهِ، وَأَوْزِعْنا مِثْلَهُ فيهِ، وَ آتِهِ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطاناً نَصيراً، وَافْتَحْ لَهُ فَتْحاً يَسيراً، وَأَعِنْهُ بِرُكْنِكَ الاَْعَزِّ، وَاشْدُدْ أَزْرَهُ، وَقَوِّ عَضُدَهُ، وَراعِهِ بِعَيْنِكَ، وَاحْمِهِ بِحِفْظِكَ، وَانْصْرْهُ بِمَلائِكَتِكَ، وَامْدُدْهُ بِجُنْدِكَ الاَْغْلَبِ، وَأَقِمْ بِهِ كِتابَكَ، وَحُدُودَكَ، وَشَرائِعَكَ، وَسُنَنَ رَسُولِكَ، صَلَواتُكَ اللّهُمَّ عَلَيْهِ وَآلِهِ، وَأَحْيِ بِهِ ما أَماتَهُ الظّالِمُونَ مِنْ مَعالِمِ دينِكَ، وَاجْلُ بِهِ صَداءَ الْجَوْرِ عَنْ طَريقَتِكَ، وَأَبِنْ بِهِ الضَّرّاءَ مِنْ سَبيلِكَ، وَ أَزِلْ بِهِ النّاكِبينَ عَنْ صِراطِكَ، وَامْحَقْ بِهِ بُغاةَ قَصْدِكَ عِوَجاً، وَأَلِنْ جانِبَهُ لاَِوْلِيائِكَ، وَابْسُطْ يَدَهُ عَلى أَعْدائِكَ، وَهَبْ لَنا رَأْفَتَهُ وَرَحْمَتَهُ وَتَعَطُّفَهُ وَتَحَنُّنَهُ، وَاجْعَلْنا لَهُ سامِعينَ مُطيعينَ، وَفي رِضاهُ ساعينَ، وَإِلى نُصْرَتِهِ وَالْمُدافَعَةِ عَنْهُ مُكْنِفينَ، وَإِلَيْك وَإِلى رَسْولِكَ صَلَواتُكَ اللّهُمَّ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِذلِكَ مُتَقَرِّبينَ.

أَللّهُمَّ وَصَلِّ عَلى أَوْلِيائِهِمُ الْمُعْتَرِفينَ بِمَقامِهِمُ، الْمُتَّبِعينَ

مَنْهَجَهُمُ، الْمُقْتَفينَ آثارَهُمُ، الْمُسْتَمْسِكينَ بِعُرْوَتِهِمُ، الْمُتَمَسِّكينَ بِوِلايَتِهِمُ، الْمُؤْتَمِّينَ بِإِمامَتِهِمُ، الْمُسَلِّمينَ لاَِمْرِهِمُ، الْمُجْتَهِدينَ في طاعَتِهِمُ، الْمُنْتَظِرينَ أَيّامَهُمُ، الْمادّينَ إِلَيْهِمْ أَعْيُنَهُمُ، الصَّلَواتِ الْمُبارَكاتِ الزّاكِياتِ النّامِياتِ الْغادِياتِ الرّائِحاتِ، وَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ وَعَلى أَرْواحِهِمْ. وَاجْمَعْ عَلَى التَّقْوى أَمْرَهُمْ، وَأَصْلِحْ لَهُمْ شُؤُونَهُمْ، وَتُبْ عَلَيْهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوّابُ الرَّحيمُ، وَخَيْرُ الْغافِرينَ، وَاجْعَلْنا مَعَهُمْ في دارِالسَّلامِ، بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرّاحِمينَ.

أَللّهُمَّ هذا يَوْمُ عَرَفَةَ، يَوْمٌ شَرَّفْتَهُ وَكَرَّمْتَهُ وَعَظَّمْتَهُ، نَشَرْتَ فيهِ رَحْمَتَكَ، وَمَنَنْتَ فيهِ بِعَفْوِكَ، وَأَجْزَلْتَ فيهِ عَطِيَّتَكَ، وَتَفَضَّلْتَ بِهِ عَلى عِبادِكَ.

أَللّهُمَّ وَأَنَا عَبْدُكَ الَّذي أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ قَبْلَ خَلْقِكَ لَهُ، وَبَعْدَ خَلْقِكَ إِيّاهُ، فَجَعَلْتَهُ مِمَّنْ هَدَيْتَهُ لِدينِكَ، وَوَفَّقْتَهُ لِحَقِّكَ، وَعَصَمْتَهُ بِحَبْلِكَ، وَأَدْخَلْتَهُ في حِزْبِكَ، وَأَرْشَدْتَهُ لِمُوالاةِ أَوْلِيائِكَ، وَمُعاداةِ أَعْدائِكَ. ثُمَّ أَمَرْتَهُ فَلَمْ يَأْتَمِرْ، وَزَجَرْتَهُ فَلَمْ يَنْزَجِرْ، وَنَهَيْتَهُ عَنْ مَعْصِيَتِكَ فَخالَفَ أَمْرَكَ إِلى نَهْيِكَ، لامُعانَدَةً لَكَ، وَلاَ اسْتِكْباراً عَلَيْكَ، بَلْ دَعاهُ هَواهُ إِلى ما زَيَّلْتَهُ وَإِلى ما

حَذَّرْتَهُ، وَأَعانَهُ عَلى ذلِكَ عَدُوُّكَ وَعَدُوُّهُ، فَأَقْدَمَ عَلَيْهِ عارِفاً بِوَعيدِكَ، راجِياً لِعَفْوِكَ، واثِقاً بِتَجاوُزِكَ، وَكانَ أَحَقَّ عِبادِكَ مَعَ ما مَنَنْتَ عَلَيْهِ أَلاّ يَفْعَلَ.

وَها أَنَا ذا بَيْنَ يَدَيْكَ صاغِراً ذَليلاً، خاضِعاً خاشِعاً، خائِفاً مُعْتَرِفاً بِعَظيم مِنَ الذُنُوبِ تَحَمَّلْتُهُ، وَجَليل مِنَ الْخَطايَا اجْتَرَمْتُهُ، مُسْتَجيراً بِصَفْحِكَ، لائِذاً بِرَحْمَتِكَ، مُوقِناً أَنَّهُ لايُجيرُني مِنْكَ مُجيرٌ، وَلا يَمْنَعُني مِنْكَ مانِعٌ.

 

 

http://kitapindir.tripod.com

http://nehculbelaga.tripod.com

http://ehlibeytkutuphanesi.tripod.com