Türkçe English Arabic

42

Kur’an’ı Hatmettiğinde Okuduğu Dua

Allah’ım, hiç kuşkusuz, ben senin yardımınla   Kitabını hatmetmeye muvaffak oldum. Sen onu, bir nur olarak indirdin; daha önce indirmiş olduğun kitapların koruyucusu-denetleyicisi, anlatmış olduğun tüm sözlerin en üstünü kıldın. Onu, helalini haramından ayıran Furkan, hükümlerini, yasalarını açıklayan Kur’an, kulların için ayetlerini açıkladığın Kitap ve peygamberin Muhammed’e -salavatın ona ve âline olsun- indirdiğin Vahiy olarak niteledin. Onu, dalalet ve cehalet karanlıklarında, uyanlarına yolu aydınlatan nur; doğrulama anlayışıyla dinleyenler için şifa; dili asla haktan sürçmeyen adalet ölçüsü; tanıklar için kanıtı sönmeyen hidayet nuru ve yolunu izleyenleri sapmaya karşı koruyan, koruması altına girenleri helak olmaktan kurtaran kurtuluş bayrağı kıldın.

Allah’ım, onu tilavet etmekte bize yardım ettiğin, güzel ibarelerini söyleyebilmek için dilimizin düğümlerini çözdüğün gibi, bizi ona hakkıyla riayet eden, muhkem ayetlerine teslimiyet inancıyla onu din edinen, açık ayetlerle açıklanması gereken müteşabih   ayetleri ikrar ve kabul edenlerden kıl.

Allah’ım, sen onu mücmel (kapalı) olarak pey-gamberin Muhammed’e -Allah ona ve âline salat etsin- indirdin; acayibinin (hayret edilecek şeylerinin) bilgisini tastamam ona ilham ettin; tefsirinin bilgisini miras olarak bize (Ehl-i Beyt) verdin; böylece bizi   onun bilgisine cahil olanlardan üstün kıldın ve bize  onu taşıma gücünü vererek taşımaya güç yetiremeyenlerin üstüne çıkardın.

Allah’ım, kalplerimizi onun taşıyıcıları kıldığın, rahmetinle bizi onun yüceliği ve üstünlüğüyle tanıştırdığın gibi, onunla (insanlara) hitap eden Muhammed’e ve onun bekçileri olan âline salat eyle ve bizleri, onun senin katından olduğunu itiraf edenlerden et ki, onu doğrulamakta kuşkuyla karşılaşmayalım, onun doğru yolundan sapmayalım.

Allah’ım, Muhammed ve âline salat eyle ve bizi  onun (Kur’an’ın) ipine sarılanlardan, müteşabih-lerinden sağlam kalesine sığınanlardan, kanadının gölgesinde oturanlardan, sabahının aydınlığıyla yolu bulanlardan, ışığının parıldamasına uyanlardan, lambasıyla aydınlananlardan ve hidayeti ondan başkasında aramayanlardan eyle.

Allah’ım, insanları sana doğru yöneltmek için Kur’an vasıtasıyla Muhammed’i bir bayrak olarak diktiğin, âline de sana götüren hoşnutluk yollarını bildirdiğin gibi, Muhammed ve âline salat eyle ve Kur’an’ı bizler için saygınlık menzillerinin en şereflisine ulaşma vesilesi, selamet mahalline yükselme merdiveni, kıyamet sahnesinde kurtuluş sebebi ve    ebediyet yurdunun nimetlerine kavuşma aracı kıl.

Allah’ım, Muhammed ve âline salat eyle ve Kur’an vasıtasıyla günahların ağırlığını üzerimizden indir; iyilerin güzel huylarını bize ver; bizi gece saatlerinde ve gündüzün uçlarında senin rızanı kazanmak için onu (Kur’an’ı) ayakta tutanları izlemeye muvaffak eyle. Böylece bizi, onun temizlemesiyle tüm pisliklerden temizle; nuruyla aydınlanan ve arzulara kapılmayarak amelden geri kalmayanlardan eyle.

Allah’ım, Muhammed ve âline salat eyle ve gecelerin karanlıklarında Kur’an’ı bize munis kıl. Onunla bizi, şeytanın dürtmelerinden, vesveselerin itmelerinden koru; adımlarımızın günahlara doğru atılmasına, dilimizin batıla dalmasına, uzuvlarımızın günah işlemesine engel ol ve gafletin dürdüğü ibret sayfalarını aç. Böylece bizi, sarp ve köklü dağların bile taşıyamadıkları acayibini (ilginç gerçeklerini) ve (insanları kötülüklerden) menedici kıssalarını anlamaya muvaffak eyle.

Allah’ım, Muhammed ve âline salat eyle ve Kur’an’la dışımızın iyi görünümünü sürekli kıl; vesveselerin içimizin sağlığını bozmasına engel ol; kalplerimizin kirini ve günahlara bağlılığımızı gider; dağınık işlerimizi bir araya topla; her şeyin sana sunulduğu mahşerde, günün en sıcak saatlerinin susuzluğunu bizden gider ve büyük korku (kıyamet) günü kabirlerden çıkarıldığımız zaman güven elbiselerini bize giydir.

Allah’ım, Muhammed ve âline salat eyle ve Kur’an’la yoksulluğumuzu gider; rızkımızı bol et ve bizleri refaha kavuştur. Onunla bizleri kınanmış huy-lardan ve kötü ahlaktan kaçındır; küfrün derin kuyu-sundan ve nifaka yol açan şeylerden koru ki, kıyamette bizleri senin hoşnutluğuna ve cennetlerine götürsün; dünyada gazabından ve sınırlarını aşmaktan korusun ve katındaki helalleri helal, haramları haram kabul ettiğimize tanık olsun.

Allah’ım, Muhammed ve âline salat eyle ve ölüm vaktinde, canlar “köprücük kemiğine dayandığı ve ‘kimdir kurtarıcı?’ dendiği” (Kıyamet/26-27), ölüm meleği canları almak için gayb perdelerinin arkasından çıkıp ölüm yayından ayrılık oklarını fırlattığı, canlara tatmaları  için  anında öldüren ölüm zehrinden bir kadeh sunduğu, ahirete göçmemiz yaklaşıp amellerimiz boyunlarımıza bağlandığı ve buluşma günü gelip çatıncaya kadar kabirlere sığınmaktan başka çare kalmadığı zaman Kur’an’la, can verme üzüntüsünü, inleme zorluğunu ve can çekişme hırıldamalarını bizlere kolaylaştır.

Allah’ım, Muhammed ve âline salat eyle ve yıpranma evine (kabre) girişimizi ve toprak katmanları arasında uzun süre kalışımızı bize kutlu et. Dünyadan ayrıldıktan sonra, kabirleri, konaklayacağımız yerlerin en iyisi kıl; rahmetinle kabirlerimizin dar oyuğunda yerimizi geniş et ve helak edici günahlarımız sebebiyle kıyametteki kalabalığın önünde bizi rüsvay etme. Her şeyin sana sunulduğu gün Kur’an hürmetine yerimizin horluğuna acı; cehennem köprüsünün üzerinden geçerken köprü sallandığında sürçmeye karşı    ayaklarımızı sabit kıl; tekrar dirilmeden önce kabirlerimizin karanlığını aydınlığa dönüştür; bizleri kıyamet gününün üzüntülerinden, felaket gününün şiddetli korkularından kurtar; pişmanlık ve üzüntü gününde zalimlerin yüzleri karardığı zaman bizim yüzümüzü ağart; inananların gönüllerinde bizim için bir sevgi oluştur ve yaşamı bizlere zorlaştırma.

Allah’ım, kulun ve resulün Muhammed senin elçiliğini ilettiği, emrini haykırdığı ve kullarına öğüt verdiği gibi sen de ona salat eyle.

Allah’ım, kıyamet günü peygamberlerin içinde bizim peygamberimizi -salavatın ona ve âline olsun- mevkice sana en yakın olan, en çok şefaat etme hakkına sahip bulunan, katında en kadri yüce ve nezdinde en çok sayılan peygamber kıl.

Allah’ım, Muhammed ve âl-i Muhammed’e salat eyle ve kurucusu olduğu dini yücelt; kanıtını (Kur’an’ı) ulula; terazisini ağır et; şefaatini kabul buyur; katındaki itibarını artır; yüzünü ak et; nurunu tamamla ve derecesini yükselt. Bizleri ise onun sünneti üzere yaşat; dini üzere öldür; apaçık yoluna sevkedip izinde yürüt; ona itaat edenlerden kıl; grubunun içerisinde haşreyle; havuzunun başında ona konak et ve kadehiyle kana kana ondan bize içir.

Allah’ım, Muhammed ve âline salat eyle; bir salat ki, onu lütuf, kerem ve ihsanından umduğu en üstün makama ulaştırsın. Kuşkusuz sen, geniş rahmet ve büyük lütuf sahibisin.

Allah’ım, elçiliğini iletmesinin, ayetlerini ulaştırmasının, kullarına öğüt vermesinin, yolunda cihad etmesinin karşısında, mukarreb meleklerine ve seçilmiş mürsel peygamberlerine verdiğin en üstün mükâfatı ona ver. Ve, selam ve Allah’ın rahmet ve bereketleri ona ve onun tertemiz âline olsun.

 

42

His Supplication upon Completing a Reading of the Qur'an

O God,
          Thou hast helped me complete Thy Book,
          which Thou sent down as a light153 and appointed as
                    a guardian over every book Thou hast sent down,154
                              preferring it over every narrative
                              which Thou hast recounted,155

                    a separator, through which Thou hast separated
                              Thy lawful from Thy unlawful,156
                    a Qur'an, through which Thou hast made plain
                              the approaches to Thy ordinances,157
                    a book, which Thou hast distinguished very distinctly
                              for Thy servants,158
                    a revelation, which Thou hast sent down,
                                                  a sending down,
                              upon Thy prophet Muhammad159
                              (Thy blessings be upon him and his Household).

          Thou appointed it
                    a light through following which
                              we may be guided from the shadows
                              of error and ignorance,160
                    a healing for him
                              who turns ear toward hearing it
                              with the understanding of attestation,161
                    a just balance
                              whose tongue does not incline away from truth,162
                    a light of guidance
                              whose proof is not extinguished before
                                                  the witnesses,163
                    and a guidepost of deliverance, so that
                              he who repairs straightway to its prescription
                                        will not go astray
                              and he who clings to its preservation's handhold
                                        will not be touched by the hands of disasters.

O God,
          since Thou hast given us help to recite it
          and made smooth the roughness of our tongues
                    through the beauty of its expression,
          place us among those who
                    observe it as it should be observed,
                    serve Thee by adhering in submission
                              to the firm text of its verses,
                     and seek refuge in admitting both its ambiguous parts
                              and the elucidations of its clear signs!

O God,
          Thou sent it down upon Thy prophet Muhammad
                    (God bless him and his household) in summary form,
          Thou inspired him with the science of its wonders
                    to complement it,
          Thou made us the heirs of its knowledge
                    as interpreters,164
           Thou made us to surpass
                    him who is ignorant of its knowledge,
          and Thou gave us strength over it
                    to raise us above those not able to carry it.

O God,
          just as Thou hast appointed our hearts
                    as its carriers
          and made known to us through Thy mercy
                    its nobility and excellence,
          so also bless Muhammad, its preacher,
                    and his Household, its guardians,
          and place us among those who confess that it has come from Thee,
                    lest doubt about attesting to it assail us,
                    or deviation from its straightforward path shake us!

O God,
          bless Muhammad and his Household
           and make us one of those who
                     hold fast to its cord,
                     seek haven from its ambiguities in its
                                                  fortified stronghold,
                     rest in the shadow of its wing,
                    find guidance in the brightness of its morning,
                     follow the shining of its disclosure,
                     acquire light from its lamp,
                     and beg not guidance from any other!

O God,
          just as through it
                     Thou hast set up Muhammad as a guidepost to point to Thee
           and through his Household
                    Thou hast made clear Thy good pleasure's roads to Thee,
           so also bless Muhammad and his Household
           and make the Qur'an
                     our mediation to the noblest stations
                               of Thy honour,
                    a ladder by which we may climb
                               to the place of safety,
                     a cause for our being repaid
                               with deliverance at the Plain of Resurrection,
                     and a means whereby we may reach
                              the bliss of the House of Permanence!

O God,
          bless Muhammad and his Household,
          lessen for us through the Qur'an the weight of heavy sins,
          give to us the excellent qualities of the pious,
          and make us follow the tracks of those who stood before Thee
                    in the watches of the night and the ends of the day,165
           such that Thou purifiest us from every defilement
                    through its purification
          and makest us to follow the tracks of those
                    who have taken illumination from its light
                    and whom expectation has not distracted from works,
                               cutting them off through its delusions' deceptions!

O God,
           bless Muhammad and his Household
          and appoint the Qur'an
                     for us an intimate
                                         in the shadows of nights
                              and a guardian
                                        against the instigations of Satan
                                        and confusing thoughts,
                    for our feet an obstruction
                               from passing to acts of disobedience,
                    for our tongues a silencer without blight
                               preventing a plunge into falsehood,
                     for our limbs a restrainer
                               from committing sins,
                     and for the scrutiny of heedfulness
                               rolled up in heedlessness
                               an unroller,
           such that Thou attachest to our hearts
                     the understanding of the Qur'an's wonders
                     and its restraining similitudes
                               which immovable mountains in all their solidity
                               were too weak to carry!166

O God,
           bless Muhammad and his Household
           and through the Qur'an
                     make permanent the rightness
                               of our outward selves,
                     veil the ideas of confusing thoughts
                               from the soundness of our innermost minds,
                     wash away the dirt of our hearts
                               and the ties of our heavy sins,
                     gather our scattered affairs,
                     quench the thirst of our burning heat
                               in the standing place of the presentation to Thee,
                    and clothe us in the robes of security
                               on the Day of the Greatest Terror at our uprising!167

O God,
           bless Muhammad and his Household
           and through the Qur'an
                     redress our lack - our destitution in poverty -
                     drive toward us the comforts of life
                               and an abundance of plentiful provisions,
                     turn aside blameworthy character traits
                               and base moral qualities,
                     and preserve us from the pit of unbelief
                               and the motives for hypocrisy,
          such that the Qur'an may be
                    for us at the resurrection a leader
                              to Thy good pleasure and Thy gardens,
                     for us in this world a protector
                               against Thy displeasure and transgressing
                                                  Thy bounds
                     and for what is with Thee a witness
                               by its declaring lawful the lawful
                               and its declaring unlawful the unlawful!

O God,
           bless Muhammad and his Household
          and through the Qur'an make easy for our souls at death
                     the distress of the driving,168
                     the effort of the moaning,
                     and the succession of the rattling,
          when souls reach the throats
                     and it is said, 'Where is the enchanter?';169

           when the angel of death discloses himself
                     to seize them from behind the veils of unseen things,
                     letting loose at them from the bow of destinies
                               the arrows of the terror of lonesome separation,
                     and mixing for them from sudden death
                               a cup poisoned to the taste;
           and when departure and release for the hereafter come close to us,
                     works become collars around the necks,170
                     and the graves become the haven
                     until the appointed time of the Day of Encounter!

O God,
           bless Muhammad and his Household,
           make blessed for us the arrival at the house of decay
                     and the drawn out residence between the layers of the earth,
           appoint the graves, after separation from this world,
                     the best of our waystations,
           make roomy for us through Thy mercy the narrowness of our tombs,
           and disgrace us not among those present at the Resurrection
                    through our ruinous sins!

Through the Qur'an
           have mercy upon the lowliness of our station
                     at the standing place of presentation to Thee,
           make firm the slips of our feet
                     during the shaking of the bridge across hell
                     on the day of passage over it,
           illuminate the darkness of our graves
                     before the Uprising,
           and deliver us from every distress on the Day of Resurrection
                     and from the hardships of terrors on the Day of Disaster!

Whiten our faces
                     on the day when the faces of wrongdoers are blackened171
                    during the Day of Regret and Remorse,
           appoint love for us in the breasts of the faithful,
           and make not life for us troublesome!

O God,
          bless Muhammad, Thy servant and Thy messenger,
          just as He delivered Thy message,
                     executed Thy command,
                     and counselled Thy servants!

O God,
          on the Day of Resurrection make our Prophet
                    (Thy blessings be upon him and his Household)
                    the nearest of the prophets to Thee in seat,
                     the ablest of them before Thee with intercession,
                     the greatest of them with Thee in measure,
                     and the most eminent of them with Thee in rank!

O God,
           bless Muhammad and the Household of Muhammad,
           ennoble his edifice,
           magnify his proof,
           make weighty his balance,
           accept his intercession,
           bring near his mediation,172
           whiten his face,
           complete his light,
           and raise his degree!

Make us live according to his Sunna,
           make us die in his creed,
           take us on his road,
          make us travel his path,
          place us among the people who obey him,
           muster us in his band,
           lead us to up his pool,173
                     and give us to drink of his cup!

And bless Muhammad and his Household,
           with a blessing
                     through which Thou wilt take him to the most excellent
                               of Thy good, Thy bounty, and Thy generosity
                               for which he hopes!
           Thou art Possessor of boundless mercy
                     and generous bounty.

O God,
           repay him for
                     Thy messages which he delivered,
                     Thy signs which he passed on,
                     the good counsel he gave to Thy servants,
                    and the struggle he undertook in Thy way,
           with the best Thou hast repaid any of Thy angels brought nigh
                     and Thy prophets sent out and chosen!
           And upon him and his Household,
                     the good, the pure,
                     be peace, God's mercy, and His blessings!

 

42  

وَكانَ مِنْ دُعائِهِ  عَلَيْهِ السَّلامُ عِنْدَ خَتْمِ الْقُرْانِ

أَللّهُمَّ إِنَّكَ أَعَنْتَني عَلى خَتْمِ كِتابِكَ الَّذي أَنْزَلْتَهُ نُوراً، وَجَعَلْتَهُ مُهَيْمِناً عَلى كُلِّ كِتاب أَنَزَلْتَهُ، وَفَضَّلْتَهُ عَلى كُلِّ حَديث قَصَصْتَهُ، وَفُرْقاناً فَرَقْتَ بِهِ بَيْنَ حَلالِكَ وَحَرامِكَ، وَقُرْآناً أَعْرَبْتَ بِهِ عَنْ شَرائِعِ أَحْكامِكَ، وَكِتاباً فَصَّلْتَهُ لِعِبادِكَ تَفْصيلاً، وَوَحْياً أَنْزَلْتَهُ عَلى نَبِيِّكَ مُحَمَّد صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ تَنْزيلاً، وَجَعَلْتَهُ نُوراً نَهْتَدي مِنْ ظُلَمِ الضَّلالَةِ وَالْجَهالَةِ بِاتِّباعِهِ، وَشِفاءً لِمَنْ أَنْصَتَ بِفَهْمِ التَّصْديقِ إِلَى اسْتِماعِهِ، وَمِيزانَ قِسْط لا يَحيفُ عَنِ الْحَقِّ لِسانُهُ، وَنُورَ هُدىً لا يَطْفَأُ عَنِ الشَّاهِدينَ بُرْهانُهُ، وَعَلَمَ نَجاة لا يَضِلُّ مَنْ أَمَّ قَصْدَ سُنَّتِهِ، وَلا تَنالُ أَيْدِي الْهَلَكاتِ مَنْ تَعَلَّقَ بِعُرْوَةِ عِصْمَتِهِ.

أَللّهُمَّ فَإِذْ أَفَدْتَنَا الْمَعُونَةَ عَلى تِلاوَتِهِ، وَسَهَّلْتَ جَواسِىَ أَلْسِنَتِنا بِحُسْنِ عِبارَتِهِ، فَاجْعَلْنا مِمَّنَ يَرْعاهُ حَقَّ رِعايَتِهِ، وَيَدينُ لَكَ بِاعْتِقادِ التَّسْليمِ لِمُحْكَمِ آياتِهِ، وَيَفْزَعُ إِلَى الاِْقْرارِ

بَمُتَشابِهِهِ وَمُوضَحاتِ بَيِّناتِهِ.

أَللّهُمَّ إِنَّكَ أَنْزَلْتَهُ عَلى نَبِيِّكَ مُحَمَّد صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مُجْمَلاً، وَأَلْهَمْتَهُ عِلْمَ عَجائِبِهِ مُكَمَّلاً، وَوَرَّثْتَنا عِلْمَهُ مُفَسَّراً، وَفَضَّلْتَنا عَلى مَنْ جَهِلَ عِلْمَهُ، وَقَوَّيْتَنا عَلَيْهِ لِتَرْفَعَنا فَوْقَ مَنْ لَمْ يُطِقْ حَمْلَهُ.

أَللّهُمَّ فَكَما جَعَلْتَ قُلُوبَنا لَهُ حَمَلَةً، وَعَرَّفْتَنا بِرَحْمَتِكَ شَرَفَهُ وَفَضْلَهُ، فَصَلِّ عَلى مُحَمَّد الْخَطيبِ بِهِ، وَعَلى آلِهِ الْخُزّانِ لَهُ، وَاجْعَلْنا مِمَّنْ يَعْتَرِفُ بِأَنَّهُ مِنْ عِنْدِكَ، حَتّى لايُعارِضَنا الشَّكُّ في تَصْديقِهِ، وَلا يَخْتَلِجَنَا الزَّيْغُ عَنْ قَصْدِ طَريقِهِ.

أَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَاجْعَلْنا مِمَّنْ يَعْتَصِمُ بِحَبْلِهِ، وَيَأْوي مِنَ الْمُتَشابِهاتِ إِلى حِرْزِ مَعْقِلِهِ، وَيَسْكُنُ في ظِلِّ جَناحِهِ، وَيَهْتَدي بِضَوْءِ صَباحِهِ، وَيَقْتَدي بِتَبَلُّجِ إِسْفارِهِ، وَيَسْتَصْبِحُ بِمِصْباحِهِ، وَلا يَلْتَمِسُ الْهُدى في غَيْرِهِ.

أَللّهُمَّ وَكَما نَصَبْتَ بِهِ مُحَمَّداً عَلَماً لِلدَّلالَةِ عَلَيْكَ، وَأَنْهَجْتَ بِآلِهِ سُبُلَ الرِّضا إِلَيْكَ، فَصَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَاجْعَلِ الْقُرْآنَ

وَسيلَةً لَنا إِلى أَشْرَفِ مَنازِلِ الْكَرامَةِ، وَسُلَّماً نَعْرُجُ فيهِ إِلى مَحَلِّ السَّلامةِ، وَسَبَباً نُجْزى بِهِ النَّجاةَ في عَرْصَةِ الْقِيامَةِ، وَذَريعَةً نَقْدُمُ بِها عَلى نَعيمِ دارِ الْمُقامَةِ.

أَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَاحْطُطْ بِالْقُرْآنِ عَنّا ثِقْلَ الاَْوْزارِ، وَهَبْ لَنا حُسْنَ شَمائِلِ الاَْبْرارِ، وَاقْفُ بِنا آثارَ الَّذينَ قامُوا لَكَ بِهِ آناءَ اللَّيْلِ وَأَطْرافَ النَّهارِ، حَتّى تُطَهِّرَنا مِنْ كُلِّ دَنْس بِتَطْهيرِهِ، وَتَقْفُوَ بِنا آثارَ الَّذينَ اسْتَضاءُوا بِنُورِهِ، وَلَمْ يُلْهِهِمُ الاَْمَلُ عَنِ الْعَمَلِ فَيَقْطَعَهُمْ بِخُدَعِ غُرُورِهِ.

أَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَاجْعَلِ الْقُرْآنَ لَنا في ظُلَمِ اللَّيالي مُونِساً، وَمِنْ نَزَغاتِ الشَّيْطانِ وَخَطَراتِ الْوَساوِسِ حارِساً، وَلاَِقْدامِنا عَنْ نَقْلِها إِلَى الْمَعاصي حابِساً، وَلاَِلْسِنَتِنا عَنِ الْخَوْضِ فِي الْباطِلِ مِنْ غَيْرِما آفَة مُخْرِساً، وَلِجَوارِحِنا عَنِ اقْتِرافِ الاثامِ زاجِراً، وَلِما طَوَتِ الْغَفْلَةُ عَنّا مِنْ تَصَفُّحِ الاِْعْتِبارِ ناشِراً، حَتّى تُوصِلَ إِلى قُلُوبِنا فَهْمَ عَجائِبِهِ، وَزَواجِرَ أَمْثالِهِ الَّتي ضَعُفَتِ الْجِبالُ الرَّواسي عَلى صَلابَتِها عَنِ احْتِمالِهِ.

أَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَأَدِمْ بِالْقُرْآنِ صَلاحَ ظاهِرِنا، وَاحْجُبْ بِهِ خَطَراتِ الْوَساوِسِ عَنْ صِحَّةِ ضَمائِرِنا، وَاغْسِلْ بِهِ

دَرَنَ قُلُوبِنا، وَعَلائِقَ أَوْزارِنا، وَاجْمَعْ بِهِ مُنْتَشَرَ أُمورِنا، وَارْوِ بِهِ في مَوْقِفِ الْعَرْضِ عَلَيْكَ ظَمَأَ هَواجِرِنا، وَاكْسُنا بِهِ حُلَلَ الاَْمانِ يَوْمَ الْفَزَعِ الاَْكْبَرِ في نُشُورِنا.

أَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَاجْبُرْ بِالْقُرْآنِ خَلَّتَنا مِنْ عَدَمِ الاِْمْلاقِ، وَسُقْ إِلَيْنا بِهِ رَغَدَ الْعَيْشِ وَخِصْبَ سَعَةِ الاَْرْزاقِ، وَجَنِّبْنا بِهِ الضَّرائِبَ الْمَذْمُومَةَ وَمَدانِىَ الاَْخْلاقِ، وَاعْصِمْنا بِهِ مِنْ هُوَّةِ الْكُفْرِ وَدَواعِي النِّفاقِ، حَتّى يَكُونَ لَنا فِي الْقِيامَةِ إِلى رِضْوانِكَ وَ جِنانِكَ قائِداً، وَلَنا فِي الدُّنْيا عَنْ سُخْطِكَ وَتَعَدّي حُدُودِكَ ذائِداً، وَلِما عِنْدَكَ بِتَحْليلِ حَلالِهِ وَتَحْريمِ حَرامِهِ شاهِداً.

أَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَهَوِّنْ بِالْقُرْآنِ عِنْدَ الْمَوْتِ عَلى أَنْفُسِنا كَرْبَ السِّياقِ، وَجَهْدَ الاَْنينِ، وَتَرادُفَ الْحَشارِجِ (إِذا بَلَغَتِ -النُّفُوسُ- التَّراقِىَ وَقيلَ مَنْ رَاق) وَتَجَلّى مَلَكُ الْمَوْتِ لِقَبْضِها مِنْ حُجُبِ الْغُيوبِ، وَرَماها عَن قَوْسِ الْمَنايا بِأَسْهُمِ وَحْشَةِ الْفِراقِ، وَدافَ لَها مِنْ ذُعافِ الْمَوْتِ كَأْساً مَسْمُومَةَ الْمَذاقِ، وَدَنا مِنّا إِلَى الاْخِرَةِ رَحيلٌ وَانْطِلاقٌ، وَصارَتِ الاَْعْمالُ قَلائِدَ فِي الاَْعْناقِ، وَكانَتِ الْقُبورُ هِىَ الْمَأَوى إِلى ميقاتِ يَوْمِ التَّلاقِ. 

أَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَبارِكْ لَنا في حُلُولِ دارِ الْبِلى، وَطُولِ الْمُقامَةِ بَيْنَ أَطْباقِ الثَّرى، وَاجْعَلِ الْقُبورَ بَعْدَ فِراقِ الدُّنْيا خَيْرَ مَنازِلِنا، وَافْسَحْ لَنا بِرَحْمَتِكَ في ضيقِ مَلاحِدِنا، وَلا تَفْضَحْنا في حاضِرِ الْقِيامَةِ بِمُوبِقاتِ آثامِنا، وَارْحَمْ بِالْقُرَآنِ في مَوْقِفِ الْعرَْضِ عَلَيْكَ ذُلَّ مَقامِنا، وَثَبِّتْ بِهِ عِنْدَ اضْطِرابِ جِسْرِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْمَجازِ عَلَيْها زَلَلَ أَقْدامِنا، وَنَوِّرْ بِهِ قَبْلَ الْبَعْثِ سُدَفَ قُبُورِنا، وَنَجِّنا بِهِ مِنْ كُلِّ كَرْب يَوْمَ الْقِيامَةِ، وَشَدائِدِ أَهْوالِ يَوْمِ الطّامَّةِ، وَبَيِّضْ وُجُوهَنا يَوْمَ تَسْوَدُّ وَجوُهُ الظَّلَمَةِ في يَوْمِ الْحَسْرَةِ وَالنَّدامَةِ، وَاجْعَلْ لَنا في صُدُورِ الْمُؤْمِنينَ وُدّاً، وَلا تَجْعَلِ الْحَياةَ عَلَيْنا نَكَداً.

أَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَما بَلَّغَ رِسالَتَكَ، وَ صَدَعَ بِأَمْرِكَ، وَنَصَحَ لِعِبادِكَ.

أَللّهُمَّ اجْعَلْ نَبِيَّنا صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آلِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَقْرَبَ النَّبِيِّينَ مِنْكَ مَجْلِساً، وَأَمْكَنَهُمْ مِنْكَ شَفاعَةً، وَأَجَلَّهُمْ عِنْدَكَ قَدْرَاً، وَأَوْجَهَهُمْ عِنْدَكَ جاهاً. 

أَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَشرِّفْ بُنْيانَهُ، وَعَظِّمْ بُرْهانَهُ، وَثَقِّلْ مِيزانَهُ، وَتَقَبَّلْ شَفاعَتَهُ، وَقَرِّبْ وَسيلَتَهُ، وَبَيّضْ وَجْهَهُ، وَأَتِمَّ نُورَهُ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ، وَأَحْيِنا عَلى سُنَّتِهِ، وَتَوَفَّنا عَلى مِلَّتِهِ، وَخُذْ بِنا مِنْهاجَهُ، وَاسْلُكَ بِنا سَبيلَهُ، وَاجْعَلْنا مِنْ أَهْلِ طاعَتِهِ، وَاحْشُرْنا في زُمْرَتِهِ، وَأَوْرِدْنا حَوْضَهُ، وَاسْقِنا بِكَأْسِهِ.

وَصَلِّ اللّهُمَّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ، صَلاةً تُبَلِّغُهُ بِها أَفْضَلَ مايَأْمُلُ مِنْ خَيْرِكَ وَفَضْلِكَ وَكَرامَتِكَ، إِنَّكَ ذُو رَحْمَة واسِعة وَفَضْل كَريم.

أَللّهُمَّ اجْزِهِ بِما بَلَّغَ مِنْ رِسالاتِكَ، وَأَدّى مِنْ آياتِكَ، وَنَصَح لِعِبادِكَ، وَجاهَدَ في سَبيلِكَ، أَفْضَلَ ما جَزَيْتَ أَحَداً مِنْ مَلائِكَتِكَ الْمُقَرَّبينَ، وَأَنْبِيائِكَ الْمُرْسَلينَ الْمُصْطَفَيْنَ، والسَّلامُ عَلَيْه وَعَلى آلِهِ الطَّيِّبينَ الطّاهِرينَ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكاتُهُ.

 

 

http://kitapindir.tripod.com

http://nehculbelaga.tripod.com

http://ehlibeytkutuphanesi.tripod.com