Türkçe English Arabic

31

Tövbe ve Tövbe İstemiyle İlgili Duası

Allah’ım, ey niteleyenlerin nitelemesiyle nitelenmeyen, ey umutluların vazgeçemediği, ey iyilik yapanların mükâfatı katında zayi olmayan, ey kulluk sunanların korkusunun sonu, ve ey takvalıların haşyetinin ereği!

Günahtan günaha sürüklenen, hatalardan bir türlü kurtulamayan, şeytana yenik düşerek emirlerini yerine getirmekte kusur eden, tutkusuna aldanarak yasaklarından sakınmayan, kudretinden habersiz, bol ihsanını yadsıyan kimse gibi, ancak hidayet gözü açılıp körlük bulutları önünden dağıldıktan sonra kendine ettiği zulümlerin farkına varan, Rabbine muhalefeti hakkında düşünüp ona karşı gelmenin ne kadar büyük, ona muhalefetin ne kadar korkunç olduğunu anlayan, daha sonra utanarak ama umutla sana gelen, reddetmeyeceğinden emin olarak isteğini sana bildiren, içtenlikle korkudan sana yönelen, senden gayrisinden umudunu kesen, senden gayrisinin korkusunu kalbinden atan, yakarır halde karşına dikilen, önünde boynunu bükerek bakışını yere diken, izzetin karşısında alçalarak başını aşağı indiren, huzuunun işareti olarak senin daha iyi bildiğin sırlarını sana açan, huşuunun belirtisi olarak sayısını se-nin daha iyi bildiğin günahlarını sayıp döken, zevki geçici, vebali kalıcı olan bildiğin büyük günahlarından, katında kendisini rezil eden çirkin işlerinden sana sığınan, cezalandırdığın takdirde adaletinden şüphe etmeyen, büyük günahı kolayca bağışlayabilecek Kerim Tanrı olduğunun bilincinde olarak acıyıp affettiğin takdirde de affını büyümsemeyen biri olarak sana yalvarıyorum.

Allah’ım, sen: “Beni çağırın, size icabet edeyim.” (Mü’min/60) buyurarak dua etmemizi emretmiş, icabet vaadinde bulunmuşsun. İşte emrine itaat ederek sana yalvarıyor ve icabetini bekliyorum.

Allah’ım, Muhammed ve âline salat eyle ve suçumu itiraf ederek seninle karşılaştığım gibi, mağfiretinle benimle karşılaş. Senin için kendimi alçalttığım gibi, günahların yıktığı yerden beni kaldır, yücelt. Benden intikam almakta ağır davrandığın gibi, örtünle beni ört (rahmetinin kapsamına al).

Allah’ım, emirlerine itaatte niyetime sebat ver; sana kullukta basiretimi sağlam kıl. Hatalar kirini yıkayıp götürecek işlere muvaffak et beni. Öldürdüğün zaman kendi dinin ve peygamberin Muhammed’in     -selam olsun ona- dini üzere öldür beni.

Allah’ım, buradan sana yönelerek büyük ve küçük günahlarımdan, açık ve gizli kötülüklerimden, eski ve yeni sürçmelerimden; günah lafı etmeyen, günaha dönmeyi düşünmeyen birinin tövbesiyle tövbe ediyorum.

Tanrım, sen, Kitabının muhkem ayetinde, kulla-rından tövbeyi kabul edeceğini, kötülükleri affedece-ğini (Şûra/25), tövbe edenleri sevdiğini (Bakara/222) söylemişsin. O halde, vaad ettiğin gibi tövbemi kabul et; garanti ettiğin gibi kötülüklerimi affet; şart koştuğun gibi sevgini benim için gerekli kıl.

Ey Rabbim, ben de sana, hoşlanmadığın işe geri dönmeme; kınadığın şeyi yapmama ve bütün günahları terketme sözü veriyorum.

Allah’ım, sen, yaptıklarımı daha iyi biliyorsun. O halde, benden bildiklerini bağışla ve kudretinle beni sevdiğin işlere yönelt.

Allah’ım, hatırımda olan veya unuttuğum bir sürü kötülüğüm var. Hepsi de senin uyumayan gözünün önünde, unutmayan ilmindedir. Allah’ım, kötülüklerimin yerine kötülük ettiğim kimselere iyilik ver; kötülüklerimin vebalini üzerimden kaldır; omuzlarımdaki ağırlığını hafiflet ve bir daha öyle işler yapmaktan beni koru.

Allah’ım, hiç kuşku yok, senin koruman olmazsa, tövbeme bağlı kalamam; senin gücün olmazsa hatalardan sakınamam. O halde, yeterli bir güçle beni güçlendir ve engelleyici bir korunmuşlukla beni koruman altına al.

Allah’ım, tövbe ettikleri halde daha sonra tövbelerini bozacaklarını, tekrar günaha dönüp şaşacaklarını bildiğin kullar gibi olmaktan sana sığınırım. Şu halde, bu tövbemi, ardından tövbeye ihtiyaç duymayacağım, geçmişteki günahların izlerini yok edecek, gelecekte de günahlara karşı bağışıklık kazandıracak bir tövbe kıl.

Allah’ım, cahilliğimden dolayı senden özür diliyorum. Kötü işlerimi bana bağışlamanı istiyorum. O halde, lütfunla rahmetinin kapsamına al beni; kereminle günahlarımı sil, günahlara bulaşma hastalığından kurtar beni.

Allah’ım, her uzvumu ayrıca, senin cezalandırmalarından koruyacak, zalimlerin korktukları acıklı      azaplarına duçar olmaktan kurtaracak bir tövbeyle,   iradene ters düşen, sevginin dışında kalan düşüncelerimden, bakışlarımdan, konuşmalarımdan tövbe edip sana yöneliyorum.

Allah’ım, önünde tek başıma duruşuma, korkundan kalbimin çırpınışına, heybetinden bedenimin titreyişine acı.

Allah’ım, günahlarım, katında o kadar rüsvay etmiş ki beni; sussam, kimse avukatlığımı yapmaz; şefaatçi (aracı) ile kapına gelsem, şefaat edilecek gibi değilim.

Allah’ım, Muhammed ve âline salat eyle ve hatalarım hususunda keremini bana şefaatçi (aracı) kıl; kötülüklerime affınla yaklaş; cezalandırmana tabi tutarak hakkettiğim cezayla cezalandırma beni; bol ihsanını benden esirgeme; aziz birinin kendisine yalvarıp yakaran zelil birine acıyarak yaptığını veya zengin birinin, kendisinden bir şey isteyip de ihtiyacını giderdiği yoksul birine yaptığını bana yap.

Allah’ım, beni senden koruyacak biri yok. O halde, izzetin beni korusun, himayesine alsın. Katında bana şefaat edebilecek biri bulunmamakta. O halde, lütfun bana şefaatçi olsun. Günahlarım beni korkut-muş durumda. O halde, affın beni korkudan kurtarsın. Bu yalvarıp yakarmalarım, kesinlikle yaptıklarımın kötülüğünü bilmediğimden, kötü işlerimi unuttuğumdan değildir. Böyle yapıyorum ki, gökyüzü ve  içindekiler, yeryüzü ve üzerindekiler pişmanlık itirafımı ve sana sığınıp tövbe edişimi duysunlar. Duyup da rahmetinle halime acısınlar; içinde bulunduğum kötü durumdan etkilenerek bana dua etsinler. Bakarsın, onların duası, katında daha çabuk kabul olur, şefaatleriyle gazabından kurtulur, hoşnutluğunu elde etmiş olurum.

Allah’ım, eğer pişmanlık tövbeyse, ben pişman  olanların en pişmanıyım; eğer günahları terketmek sana dönmekse, ben sana dönenlerin ilkiyim; ve eğer mağfiret dilemek, günahların dökülmesine sebep oluyorsa, hiç kuşkusuz ben, senden mağfiret dileyenlerdenim.

Allah’ım, sen tövbeyi emretmiş ve kabul buyuracağını söylemişsin; dua etmemizi istemiş ve icabet   edeceğini vaad etmişsin. O halde Muhammed ve âline salat eyle ve tövbemi kabul buyur; rahmetine olan ümidimi ye’se dönüştürme. Hiç kuşkusuz, sen, günahkârların tövbesini kabul buyuransın; suç işleyip de sana dönenlere pek merhametlisin.

Allah’ım, bizi Muhammed ile hidayet ettiğin gibi, ona ve âline salat eyle; bizi Muhammed ile kurtardığın gibi, ona ve âline salat eyle. Kıyamet günü, sana muhtaç olduğumuz gün bize şefaatçi olacak bir salat ile Muhammed ve âline salat eyle. Hiç kuşku yok, sen her şeye kadirsin ve bu, sana pek kolaydır.

 

31

His Supplication in Mentioning and Asking for Repentance

 

O God,
          O He whom the depiction of the describers
                    fails to describe!

          O He beyond whom passes not
                    the hope of the hopers!

          O He with whom is not lost
                    the wage of the good-doers!

          O He who is the ultimate object
                    of the fear of the worshipers!

          O He who is the utmost limit
                    of the dread of the godfearing!

          This is the station of him
                    whom sins have passed from hand to hand.
          Offenses' reins have led him on,
                    and Satan has gained mastery over him.
          He fell short of what Thou hast commanded
                              through neglect
                    and he pursued what Thou hast prohibited
                              in delusion,

                    like one ignorant of Thy power over him
                              or one who denies the bounty of Thy beneficence toward him,
          until, when the eye of guidance was opened for him
                    and the clouds of blindness were dispelled,
          he reckoned that through which he had wronged himself
                    and reflected upon that in which he had opposed his Lord.
          He saw his vast disobedience as vast
                    and his great opposition as great.

So turned to Thee,
                    hoping in Thee
                    and ashamed before Thee,
          and he directed his beseeching toward Thee,
                    having trust in Thee.
          He repaired to Thee in his longing
                              with certitude
                    and he went straight to Thee in fear
                              with sincerity.
          His longing was devoid of every object of longing but Thee,
                    and his fright departed from every object of fear but Thee.

So he stood before Thee pleading,
          his eyes turned toward the ground in humbleness,
                    his head bowed before Thy might in lowliness;
          he revealed to Thee in meekness
                    those secrets of his which Thou knowest better than he;
          he numbered for Thee in humility
                    those sins of his which Thou countest better than he;
          he sought help from Thee
                    before the dreadful into which he has fallen
                              in Thy knowledge
                    and the ugly which has disgraced him
                              in Thy judgement:
                    the sins
                              whose pleasures have turned their backs
                                        and gone
                              and whose evil consequences have stayed
                                        and stuck fast.

He will not deny Thy justice, my God,
                    if Thou punishest him,
          nor will he consider Thy pardon great
                    if Thou pardonest him and hast mercy upon him,
          for Thou art the Generous Lord
                    for whom the forgiveness of great sins
                              is nothing great!

O God,
          so here I am:
          I have come to Thee
                    obeying Thy command
                              (for Thou hast commanded supplication)
                    and asking the fulfilment of Thy promise,
                              (for Thou hast promised to respond)
                    Thou hast said,
                              Supplicate Me and I will respond to you.127

O God,
          so bless Muhammad and his Household,
          meet me with Thy forgiveness
                    just as I have met Thee with my confession,
          lift me up from the fatal infirmities of sins
                    just as I have let myself down before Thee,
          and cover me with Thy covering
                    just as Thou hast shown no haste to take vengeance on me!

O God,
          make firm my intention to obey Thee,
          strengthen my insight in worshipping Thee,
          give me the success of works
                    which will wash away the defilement of offenses,
          and take me when Thou takest me
                    in the creed of Thy prophet Muhammad
                                                  (upon him be peace).

O God,
          I repent to Thee in this my station from
                    my sins,
                              great and small,
                    my evil deeds,
                               inward and outward,
                    my lapses,
                              past and recent,
          with the repentance of one who does not
                    tell himself that he might disobey
                    or secretly think that he might return to an offense.

Thou hast said, my God,
                    in the firm text of Thy Book,
                    that Thou acceptest repentance from Thy servants,128
                              pardonest evil deeds,129
                              and lovest the repenters,130
          so accept my repentance
                              as Thou hast promised,
                    pardon my evil deeds
                              as thou hast guaranteed,
                    and make obligatory toward me Thy love
                              as Thou hast stipulated!

To Thee, my Lord, belongs
          my stipulation
                    that I will not return
                    to what is disliked by Thee,
          my guarantee
                    that I will not go back
                    to what Thou blamest,
          and my covenant
                    that I will stay away
                    from acts of disobedience to Thee.

O God,
          Thou knowest better what I have done,
                    so forgive me what Thou knowest
                    and turn me through Thy power to what Thou lovest!

O God,
          counted against me are
                    claims that stay in my memory
                    and claims that I have forgotten,
          while all of them remain in
                    Thy eye that does not sleep
                    and Thy knowledge that does not forget!
          So compensate their owners,
                    lighten their load upon me,
                    lift up their weight from me,
                    and preserve me from approaching their like!

O God,
          but I can not be faithful to my repentance
                    without Thy preservation,
          nor can I refrain from offenses
                    without Thy strength.
          So strengthen me with a sufficient strength
                    and attend to me with a defending preservation!

O God,
          if any servant repents to Thee,
                    while in Thy knowledge of the Unseen he
                              will break his repentance
                              and return to his sin and offense,
                    I seek refuge in Thee lest I be like that!
          So make this my repentance
                    a repentance
                              after which I will need no repentance
                    and a repentance
                              which will obligate the erasing of what has gone by
                              and safety in what remains!

O God,
          I ask pardon from Thee for my ignorance,
                    and I ask Thee to disregard my evil acts!
          So join me to the shelter of Thy mercy
                    through graciousness
          and cover me with the covering of Thy well-being
                    through bounteousness!

O God,
          I repent to Thee from everything opposed to Thy will
                    or far from Thy love
                              - the thoughts of my heart,
                              the glances of my eye,
                              the tales of my tongue -
          with a repentance through which each bodily part will by itself
                    stay safe from ill consequences with Thee
                    and remain secure from Thy painful penalties
                              feared by transgressors!

O God,
          so have mercy on
                    my being alone before Thee,
                    the pounding of my heart in dread of Thee,
                    the trembling of my limbs in awe of Thee!
          My sins, my God, have stood me in the station
                    of degradation in Thy courtyard.
          If I remain silent,
                    none will speak for me;
          if I seek an intercessor,
                    I am not worthy for intercession.

O God,
          bless Muhammad and his Household,
           make Thy generosity intercede for my offenses,
           follow up my evil deeds with Thy pardon,
           repay me not with the punishment that is my proper repayment,
           spread over me Thy graciousness,
           wrap me in Thy covering,
           and do with me what is done
                    by a mighty man,
                               when a lowly slave pleads to him
                               and he shows him mercy,
                    or a rich man,
                               when a poor slave submits himself
                               and he raises him to wealth!

O God,
          I have no protector against Thee,
                    so let Thy might be my protector!
           I have no intercessor with Thee,
                     so let Thy bounty be my intercessor!
           My offenses have set me quaking,
                    so let Thy pardon give me security!

           Not all that I have said rises up from
                    my ignorance of my evil footsteps
                    or forgetfulness of my blameworthy acts in the past,
          but in order that Thy heaven and those within it
                    and Thy earth and those upon it
           may hear the remorse which I have professed to Thee
                    and the repentance through which I have sought asylum with Thee.

           Then perhaps one of them, through Thy mercy,
                     may show mercy upon my evil situation
                     or be seized by tenderness for my evil state.
          There may come from him for my sake
                     a supplication to which Thou givest ear
                               more than to my supplication
                     or an intercession surer with Thee
                               than my intercession
                    through which I may be delivered from Thy wrath
                               and attain to Thy good pleasure!

O God,
          if remorse is a repentance toward Thee,131
                     then I am the most remorseful of the remorseful!
           If refraining from disobedience is a turning back to Thee,
                    then I am the first of those who turn back!
          If praying for forgiveness alleviates sins,
                     surely I am one of those who pray for Thy forgiveness!

O God,
          as Thou hast commanded repentance
                     and guaranteed acceptance,
           as Thou hast urged supplication,
                     and promised to respond,
           so also bless Muhammad and his Household,
                     accept my repentance,
                     and return me not to the returning place
                               of disappointment in Thy mercy!
          Surely Thou art Ever-turning toward the sinners,
                    All-compassionate132 toward the offenders who turn back!

O God,
          bless Muhammad and his Household
                     just as Thou hast guided us by him!
          Bless Muhammad and his Household
                     just as Thou hast rescued us through him!133
           Bless Muhammad and his Household,
                     with a blessing that will intercede for us
                               on the Day of Resurrection,
                              the day of neediness toward Thee!
           Thou art powerful over everything,134
                    and that is easy for Thee!

 

31

 وَكانَ مِنْ دُعائِهِ  عَلَيْهِ السَّلامُ في ذِكْرِ التَّوْبَةِ وَطَلَبِها

أَللّهُمَّ يا مَنْ لا يَصِفُهُ نَعْتُ الْواصِفينَ، وَيا مَنْ لا يُجاوِزُهُ رَجاءُ الرّاجِينَ، وَيا مَنْ لايَضيعُ لَدَيْهِ أَجْرُ الْمُحْسِنينَ، وَيا مَنْ هُوَ مُنْتَهى خَوْفِ الْعابِدينَ، وَيا مَنْ هُوَ غايَةُ خَشْيَةِ الْمُتَّقينَ.

هذا مَقامُ مَنْ تَداوَلَتْهُ أَيْدِي الذُّنُوبِ، وَقادَتْهُ أَزِمَّةُ الْخَطايا، وَاسْتَحْوَذَ عَلَيْهِ الشَّيْطانُ، فَقَصَّرَ عَمّا أَمَرْتَ بِهِ تَفْريطاً، وَتَعاطى ما نَهَيْتَ عَنْهُ تَغْريراً، كَالْجاهِلِ بِقُدْرَتِكَ عَليْهِ، أَوْ كَالْمُنْكِرِ فَضْلَ إِحْسانِكَ إِلَيْهِ، حَتّى إِذَا انْفَتَحَ لَهُ بَصَرُ الْهُدى، وَتَقَشَّعَتْ عَنْهُ سَحائِبُ الْعَمى، أَحْصى ماظَلَمَ بِهِ نَفْسَهُ، وَفَكَّرَ فيما خالَفَ بِهِ رَبَّهُ، فَرَأى كَبيرَ عِصْيانِهِ كَبيراً، وَجَليلَ مُخالَفَتِهِ جَليلاً، فَأَقْبَلَ نَحْوَكَ مُؤَمِّلاً لَكَ، مُسْتَحْيِياً مِنْكَ، وَوَجَّهَ رَغْبَتَهُ إِلَيْكَ ثِقَةً بِكَ، فَأَمَّكَ بِطَمَعِهِ يَقَيناً، وَقَصَدَكَ بِخَوْفِهِ إِخْلاصاً، قَدْ خَلا طَمَعُهُ مِنْ كُلِّ مَطْمُوع فيهِ غَيْرِكَ، وَأَفْرَخَ رَوْعُهُ مِنْ كُلِّ مَحْذُور مِنْهُ سِواكَ، فَمَثَلَ بَيْنَ يَدَيْكَ مُتَضَرِّعاً، وَغَمَّضَ بَصَرَهُ إِلَى الاَْرْضِ مُتَخَشِّعاً،

وَطَأْطَأَ رَأْسَهُ لِعِزَّتِكَ مُتَذَلِّلاً، وَأبَثَّكَ مِنْ سِرِّهِ ما أنْتَ أعْلَمُ بِهِ مِنْهُ خُضُوعاً، وَعَدَّدَ مِنْ ذُنُوبِهِ ما أَنْتَ أَحْصى لَها خُشُوعاً، وَاسْتَغَاثَ بِكَ مِنْ عَظيمِ ما وَقَعَ بِهِ في عِلْمِكَ، وَقَبيحِ مافَضَحَهُ في حُكْمِكَ، مِنْ ذُنُوب أَدْبَرَتْ لَذّاتُها فَذَهَبَتْ، وَأَقامَتْ تَبِعاتُها فَلَزِمَتْ، لايُنْكِرُ يا إِلهي عَدْلَكَ إِنْ عاقَبْتَهُ، وَلا يَسْتَعْظِمُ عَفْوَكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ وَرَحِمْتَهُ، لاَِنَّكَ الرَّبُّ الْكَريمُ الَّذي لا يَتَعاظَمُهُ غُفْرانُ الذَّنْبِ الْعَظيمِ.

أَللّهُمَّ فَها أَنَا ذا قَدْجِئْتُكَ مُطيعاً لاَِمْرِكَ فيما أَمَرْتَ بِهِ مِنَ الدُّعاءِ، مُتَنَجِّزاً وَعْدَكَ فيما وَعَدْتَ بِهِ مِنَ الاِْجابَةِ، إِذْ تَقُولُ: (ادْعُوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ ).

أَللّهُمَّ فَصَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَالْقَني بِمَغْفِرَتِكَ كَما لَقِيتُكَ بِإِقْراري، وَارْفَعْني عَنْ مَصارِعِ الذُّنُوبِ كَما وَضَعْتُ لَكَ نَفْسي، وَاسْتُرْني بِسِتْرِكَ كَما تَأَنَّيْتَني عَنِ الاِْنْتِقَامِ مِنّي.

أَللّهُمَّ وَثَبِّتْ في طاعَتِكَ نِيَّتي، وَأَحْكِمْ في عِبادَتِكَ بَصيرَتي، وَوَفِّقْني مِنَ الاَْعْمالِ لِما تَغْسِلُ بِهِ دَنَسَ الْخَطايا عَنّي، وَتَوَفَّني عَلى مِلَّتِكَ وَمِلَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّد عَلَيْهِ السَّلامُ إِذا تَوَفَّيْتَني. 

 أَللّهُمَّ إِنّي أَتُوبُ إِلَيْكَ في مَقامي هذا مِنْ كَبائِرِ ذُنُوبي وَصَغائِرِها، وَبَواطِنِ سَيِّئاتِي وَظَواهِرِها، وَسَوالِفِ زَلاّتي وَحَوادِثِها، تَوْبَةَ مَنْ لا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِمَعْصِيَة، وَلا يُضْمِرُ أَنْ يَعُودَ في خَطيئَة.

وَقَدْ قُلْتَ يا إِلهي في مُحْكَمِ كِتابِكَ: إِنَّكَ تَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِكَ وَتَعْفُو عَنِ السَّيِّئاتِ، وَتُحِبُّ التَّوّابينَ، فَاقْبَلْ تَوْبَتي كَما وَعَدْتَ، وَاعْفُ عَنْ سَيِّئاتي كَما ضَمِنْتَ، وَأَوْجِبْ لي مَحَبَّتَكَ كَما شَرَطْتَ.

وَلَكَ يا رَبِّ شَرْطي أَنْ لا أَعُودَ في مَكْرُوهِكَ، وَضَماني أَنْ لا أَرْجعَ في مَذْمُومِكَ، وَعَهْدي أَنْ أَهْجُرَ جَميعَ مَعاصيكَ.

أَللّهُمَّ إِنَّكَ أَعْلَمُ بِما عَمِلْتُ،  فَاغْفِرْ لي ما عَلِمْتَ، وَاصْرِفْني بِقُدْرَتِكَ إِلى ما أَحْبَبْتَ.

أَللّهُمَّ وَعَلَىَّ تَبِعاتٌ قَدْ حَفِظتُهُنَّ، وَتَبِعاتٌ قَدْ نَسيتُهُنَّ، وَكُلُّهُنَّ بِعَيْنِكَ الَّتي لا تَنامُ، وَعِلْمِكَ الَّذي لايَنْسى، فَعَوِّضْ مِنْها أَهْلَها، وَاحْطُطْ عَنّي وِزْرَها، وَخَفِّفْ عَنّي ثِقْلَها، وَاعْصِمْني مِنْ أَنْ أُقارِفَ مِثْلَها.

أَللّهُمَّ وَإِنَّهُ لاوَفاءَ لي بِالتَّوْبَةِ إِلاّ بِعِصْمَتِكَ، وَلاَ اسْتِمْساكَ بي

عَنِ الْخَطايا إِلاّ عَنْ قُوَّتِكَ، فَقَوِّني بِقُوَّة كافِيَة، وَتَوَلَّني بِعِصْمَة مانِعَة.

أَللّهُمَّ أَيُّما عَبْد تابَ إِلَيْكَ وَهُوَ في عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ فاسِخٌ لِتَوْبَتِهِ، وَعائِدٌ في ذَنْبِهِ وَخَطيئَتِهِ، فَإِنّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَكُونَ كَذلِكَ، فَاجْعَلْ تَوْبَتي هذِهِ تَوْبَةً لا أَحْتاجُ بَعْدَها إِلى تَوْبَة، تَوْبَةً مُوجِبَةً لِمَحْوِ ماسَلَفَ، وَالسَّلامَةِ فيما بَقِىَ.

أَللّهُمَّ إِنّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِنْ جَهْلي، وَأَسْتَوْهِبُكَ سُوءَ فِعْلي، فَاضْمُمْني إِلى كَنَفِ رَحْمَتِكَ تَطَوُّلاً، وَاسْتُرْني بِسِتْرِ عافِيَتِكَ تَفَضُّلاً.

أَللّهُمَّ وَإِنّي أَتُوبُ إِلَيْكَ مِنْ كُلِّ ما خالَفَ إِرادَتَكَ، أَوْ زالَ عَنْ مَحَبَّتِكَ، مِنْ خَطَراتِ قَلْبي، وَلَحَظاتِ عَيْني، وَحِكاياتِ لِساني، تَوْبَةً تَسْلَمُ بِها كُلُّ جارِحَة عَلى حِيالِها مِنْ تَبِعاتِكَ، وَتَأْمَنُ مِمّا يَخافُ الْمُعْتَدُونَ مِنْ أليمِ سَطَواتِكَ.

أَللّهُمَّ فَارْحَمْ وَحْدَتي بَيْنَ يَدَيْكَ، وَوَجيبَ قَلْبي مِنْ خَشْيَتِكَ، وَاضْطِرابَ أَرْكاني مِنْ هَيْبَتِكَ.

فَقَدْ أَقامَتْني يا رَبِّ ذُنُوبي مَقامَ الْخِزْيِ بِفِنائِكَ، فَإِنْ سَكَتُّ

لَمْ يَنْطِقْ عَنّي أَحَدٌ، وَإِنْ شَفَعْتُ فَلَسْتُ بِأَهْلِ الشَّفاعَةِ.

أَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَشَفِّعْ في خَطاياىَ كَرَمَكَ، وَعُدْ عَلى سَيِّئاتي بِعَفْوِكَ، وَلا تَجْزِني جَزائي مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَابْسُطْ عَلَىَّ طَوْلَكَ، وَجَلِّلْني بِسِتْرِكَ، وَافْعَلْ بي فِعْلَ عَزيز تَضَرَّعَ إِلَيْهِ عَبْدٌ ذَليلٌ فَرَحِمَهُ، أَوْ غَنِىٍّ تَعَرَّضَ لَهُ عَبْدٌ فَقيرٌ فَنَعَشَهُ.

أَللّهُمَّ لا خَفيرَ لي مِنْك، فَلْيَخْفُرْني عِزُّكَ، ولا شَفيعَ لي إِلَيْكَ، فَلْيَشْفَعْ لي فَضْلُكَ، وَقَدْ أَوْجَلَتْني خَطاياىَ فَلْيُؤْمِنّي عَفْوُكَ، فَما كُلُّ ما نَطَقْتُ بِهِ عَنْ جَهْل مِنّي بِسُوءِ أَثَري، وَلا نِسْيان لِما سَبَقَ مِنْ ذَميمِ فِعْلي، وَلكِنْ لِتَسْمَعَ سَماؤُكَ وَمَنْ فيها، وَأَرْضُكَ وَمَنْ عَلَيْها، ما أَظْهَرْتُ لَكَ مِنَ النَّدَمِ، وَلَجَأْتُ إِلَيْكَ فيهِ مِنَ التَّوْبَةِ، فَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَرْحَمُني لِسُوءِ مَوْقِفي، أَوْ تُدْرِكُهُ الرِّقَّةُ عَلَىَّ لِسُوءِ حالي، فَيَنالَني مِنْهُ بِدَعْوَة هِىَ أَسْمَعُ لَدَيْكَ مِنْ دُعائي، أَوْ شَفاعَة أَوْكَدُ عِنْدَكَ مِنْ شَفاعَتي، تَكُونُ بِها نَجاتي مِنْ غَضَبِكَ، وَفَوْزَتي بِرِضاكَ.

أَللّهُمَّ إِنْ يَكُنِ النَّدَمُ تَوْبَةً إِلَيْكَ فَأَنَا أَنْدَمُ النّادِمينَ، وَإِنْ يَكُنِ

التَّرْكُ لِمَعْصِيَتِكَ إِنابَةً فَأَنَا أَوَّلُ الْمُنيبينَ، وَإِنْ يَكْنِ الاِْسْتِغْفارُ حِطَّةً لِلذُّنُوبِ فَإِنّي لَكَ مِنَ الْمُسْتَغْفِرينَ.

أَللّهُمَّ فَكَما أَمَرْتَ بِالتَّوْبَةِ وَضَمِنْتَ الْقَبُولَ، وَحَثَثْتَ عَلَى الدُّعاءِ وَوَعَدْتَ الاِْجابَةَ، فَصَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَاقْبَلْ تَوْبَتي، وَلا تَرْجِعْني مَرْجِعَ الْخَيْبَةِ مِنْ رَحْمَتِكَ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوّابُ عَلَى الْمُذْنِبينَ، وَالرَّحِيمُ لِلْخاطِئينَ الْمُنيبينَ.

أَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ كَما هَدَيْتَنا بِهِ، وَصَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ كَما اسْتَنْقَذْتَنا بِهِ، وَصَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ صَلاةً تَشْفَعُ لَنا يَوْمَ الْقِيـامَةِ وَيَوْمَ الْفاقَـةِ إِلَيْكَ، إِنَّكَ عَلـى كُلِّ شَىْء قَديرٌ، وَهُوَ عَلَيْكَ يَسيرٌ.

 

 

http://kitapindir.tripod.com

http://nehculbelaga.tripod.com

http://ehlibeytkutuphanesi.tripod.com