Türkçe English Arabic

20

Yüce Erdemler ve Beğenilen Davranışlarla İlgili Duası

Allah’ım, Muhammed ve âline salat eyle ve benim imanımı en kâmil iman, yakinimi en üstün yakin kıl; niyetimi niyetlerin, amelimi amellerin en güzeline   ulaştır.

Allah’ım, lütfunla niyetimi halis kıl; katındakine (rahmetine) yakinimi doğrult; kudretinle bozulan durumumu düzelt.

Allah’ım, Muhammed ve âline salat eyle ve beni meşgul edecek sorunların çözümünde bana yet; yarın hesabını soracağın şeylerle uğraştır beni; günlerimi yaratılışımın amacı olan ibadetle geçirmemi sağla; beni zenginleştir; rızkımı bol eyle; rızkı beklemekle beni imtihan etme; beni aziz kıl; kibre duçar eyleme; sana kul olmaya muvaffak eyle; kulluğumu, ibadetimi ucb (kendinden ve yaptığından hoşlanmak) ile fasit etme; benim elimle insanlara hayır ulaştır; minnet   edip de onu batıl etmeme engel ol; yüce huyları bana ihsan et ve övünmekten beni koru.

Allah’ım, Muhammed ve âline salat eyle ve beni insanların gözünde bir derece yükselttiğinde kendi gözümde bir derece düşür; bana insanlar arasında   açık bir izzet verdiğinde kendi yanımda aynı ölçüde gizli bir zillet ver.

Allah’ım, Muhammed ve âl-i Muhammed’e salat eyle ve beni (başka hiçbir şeyle) değiştirmeyeceğim güzel bir hidayet, asla vazgeçmeyeceğim hak bir yöntem ve şüphe etmeyeceğim doğru bir niyet ile faydalandır. Ömrüm sana itaatle geçtiği sürece beni yaşat. Ömrüm şeytanın otlağı olduğunda, öfkene yakalanmadan, gazabın kesinleşmeden ruhumu kabzet.

Allah’ım, ayıplandığım kötü hasletimi ıslah et; kınandığım çirkin huyumu güzelleştir ve eksik olan güzel sıfatımı tamamla.

Allah’ım, Muhammed ve âl-i Muhammed’e salat eyle ve düşmanların bana olan buğzunu muhabbete, zulüm ehlinin hasedini sevgiye, iyilerin kötü zanlarını güvene, yakınlarımın düşmanlığını dostluğa, akrabalarımın kötü davranışlarını iyiliğe, dostların ilgisizliğini yardıma, müdara edenlerin zahirî dostluklarını gerçek dostluğa, muaşeret edenlerin yüz ekşitmelerini güler yüzlülüğe ve zalimlerden korkmanın acılığını emniyet tatlılığına dönüştür.

Allah’ım, Muhammed ve âline salat eyle ve bana zulmedene karşı kendimi müdafaa edecek bir el; bana husumet edene karşı kendimi savunacak bir dil, bana inat edene karşı bir zafer, bana hile yapana karşı bir hile, beni ezene karşı bir güç, beni yerene karşı yalanlama cesareti, beni tehdit edene karşı bir esenlik ver bana; ve beni doğru yola davet edene itaat etmeye, gerçeği gösterene uymaya muvaffak eyle.

Allah’ım, Muhammed ve âline salat eyle ve beni; beni aldatana karşı dürüst ve samimi davranmaya; beni terkedene iyilikle karşılık vermeye; benden esirgeyeni bağışla ödüllendirmeye; benimle ilişkisini keseni, ilişkide bulunmakla mükâfatlandırmaya; gıybetimi edene, güzellikle anmakla muhalefet etmeye ve iyiliğe teşekkür edip kötülüğe göz yummaya muvaffak eyle.

Allah’ım, Muhammed ve âline salat eyle ve adaleti yaymada, öfkeyi yutmada, kin ve adaveti söndürmede, ayrılıkçıları birleştirmede, kırgınların arasını bulmada, iyilikleri ortaya çıkarmada, kötülükleri gizlemede, yumuşak huylulukta, alçakgönüllülükte, güzel muaşerette, ağırbaşlılıkta, insanlarla iyi geçinmede, erdemlere doğru koşmada, (her halükârda) iyilik etmeyi yeğlemede, insanların kabahatini yüzlerine vurmamakta, müstahak olmayana bağışta bulunmamakta, güç de olsa hakkı söylemede, çok da olsa iyi söz ve fiillerimi az bulmada, az da olsa kötü söz ve işlerimi çok bulmada salihler gibi olmaya, onların süsüyle süslenmeye, muttakilerin ziynetini kuşanmaya muvaffak eyle beni.

İtaatimin devamlılığı, cemaattan ayrılmayışım ve kendi uydurdukları görüşlerle amel eden bid’at ehlinden uzak duruşumla da bu sıfatları bende kâmil eyle.

Allah’ım, Muhammed ve âline salat eyle ve bana en bol rızkı yaşlandığım zaman ve en kuvvetli gücü bitkin düştüğüm zaman ver. Beni, sana kullukta tembelliğe, yolunu bulmakta körlüğe, sevginden başka bir şeyi talep etmeye, senden uzaklaşanla bir arada olmaya ve seninle birlikte olandan ayrılmaya müptela etme.

Allah’ım, beni zor durumda kaldığımda senin (gücün)le hamle eder, ihtiyacım olduğunda senden ister ve düşkünlüğümde sana yalvarır kıl. Beni, zor durumda kaldığım zaman senden başkasından yardım dilemekle, ihtiyacım olduğu zaman senden başkasından istemeye tenezzül etmekle ve korktuğum zaman senden başkasına yalvarmakla sınama. Yoksa, beni yardımsız bırakmanla, ihsanını benden esirgemenle ve benden yüz çevirmenle karşı karşıya kalırım; ey merhametlilerin en merhametlisi.

Allah’ım, şeytanın kalbime attığı arzu, zan ve hasedi; büyüklüğünü anmaya, kudretin hakkında düşünmeye, düşmanlarına karşı tedbir almaya dönüştür.

Onun (şeytanın) dilime akıttığı çirkin ve saçma lafları, ırz sövüşünü, haksız tanıklığı, bir mü’minin arkasında ettiğim gıybeti, birinin yüzüne karşı ettiğim küfrü ve bunlara benzer şeyleri senin hamdini dile getirmeye, seni çokça övmeye, seni yüceltme çabasına, nimetlerine şükretme gayretine, ihsanını itiraf etmeye, nimetlerini saymaya çevir.

Allah’ım, Muhammed ve âline salat eyle. (Allah’ım,) Bana yönelik zulmü defetmeye kadir olduğundan asla zulme uğramayayım! Benden intikam almaya gücün yettiğinden asla zulmetmeyeyim! Beni kolayca hidayet edebileceğin için asla sapmayayım! Rızkımın bolluğu senin katında olduğundan hiçbir zaman fakir olmayayım! Gücüm senden olduğundan asla haddimi aşmayayım!

Allah’ım, mağfiretine yönelmiş, affını umarak yola koyulmuşum. Lütuf ve keremine güvenerek günahlarımı bağışlamanı istiyorum. Ancak mağfiretini gerektirecek bir şeyim, affını hakkedeceğim bir amelim yoktur. Dolayısıyla sadece senin fazl u keremine güvenebilirim. O halde, Muhammed ve âline salat eyle ve fazl u keremini benden esirgeme.

Allah’ım, dilime, kullarının hidayetine vesile olacak sözleri cari kıl; bana takvayı ilham et; beni en temiz şeye muvaffak et ve en beğenilen işe ata.

Allah’ım, beni örnek yola sevket; dinin üzere ölüp, dinin üzere dirilmeyi hakkımda kararlaştır.

Allah’ım, Muhammed ve âline salat eyle ve beni ifrat ve tefrite düşmekten koru, itidalli olmaya muvaffak et. Beni dürüstlük ehlinden, doğruluk kılavuzlarından ve salih kullarından kıl. Kıyamette felahı ve cehennemden kurtuluşu bana nasip et.

Allah’ım, kurtuluşuma sebep olacak şeyi kendin  için benden al; ıslah olmama vesile olacak şeyi de bırak bana kalsın. Senin koruman olmazsa, hiç şüphesiz ben helak olurum.

Allah’ım, üzüldüğüm zaman hazırlığım sensin; mahrum edildiğim zaman ihsanını umacağım sensin; gamlanıp kederlendiğim zaman imdada çağıracağım sensin. Kaybedilenin yerini dolduracak; bozulanı düzeltecek ve hoşlanmadığını değiştirecek olan, senin yanındadır. O halde, beladan önce afiyet, istemeden önce zenginlik, sapıklıktan önce hidayet nimetiyle minnet et bana. Kulların eziyetlerine karşı bana yet; dönüş (kıyamet) gününün emniyetini bana ihsan et ve irşad (doğruya ve kemale iletme) görevini iyice yerine getirmeye muvaffak et beni.

Allah’ım, Muhammed ve âline salat eyle ve lütfunla tüm kötülükleri benden uzaklaştır; nimetinle beni besle; kereminle beni ıslah et; ihsanınla beni tedavi et; rahmetinin gölgesine al beni; rızanla kuşat beni; işler karıştığı zaman en doğrusunu, ameller benzeştiği zaman en temizini yapmaya, yollar çeliştiği zaman en beğenilmişini seçmeye muvaffak et beni.

Allah’ım, Muhammed ve âline salat eyle ve bana ihtiyaçsızlık tacını giydir; beni üstlendiğim görevleri layıkıyla yerine getirmeye muvaffak et; bana gerçek hidayeti merhamet et; zenginlikle azdırma beni; güzel bir yaşantı nasip et bana; yaşantımı zorluklarla dolu bir yaşantı kılma ve duamı geri çevirme. Çünkü ben senin karşında birini tanımıyor, seninle birlikte birini çağırmıyorum.

Allah’ım, Muhammed ve âline salat eyle ve israf etmeme engel ol; rızkımı zayi olmaktan koru; malımı bereketlendirerek çoğalt ve ondan infak ettiklerim hususunda iyilik etmenin yolunu göster bana.

Allah’ım, Muhammed ve âline salat eyle ve para kazanmanın zorluklarına karşı bana yet; hesaba katmadığım, sanmadığım yollardan rızkımı ver; rızk peşinde koşarak ibadetinden geri kalmayayım, geçimimi sağlamak için vebal altına girmeyeyim.

Allah’ım, kudretinle aradığımı bana ver ve izzetinle korktuğumu başıma getirme.

Allah’ım, Muhammed ve âline salat eyle ve rızkımı bol ederek haysiyetimi koru; rızkımı daraltarak rızklarını senden alan kimselerden rızk isteme, kötü insanlardan bağış talebinde bulunma bayağılığına düşürüp verenleri övme, esirgeyenleri yerme durumunda bırakma beni. Çünkü gerçekte veren de, esirgeyen de sensin, onlar değil.

Allah’ım, Muhammed ve âline salat eyle ve sana  ibadette yararlanacağım sıhhat, dünyaya meyilsizlikte faydalanacağım boş vakit, amele dönüştüreceğim ilim ve itidalli olmamı sağlayacak takva ver bana.

Allah’ım, ömrümü affınla sona erdir; emelimi rahmetini ummaya yönelik kıl; rızana ulaşma yollarını benim için kolaylaştır ve bütün hallerimde amelimi güzelleştir.

Allah’ım, Muhammed ve âline salat eyle ve gaflet ettiğim zamanlarda seni anmak için beni uyar; mühlet verdiğin günlerde (dünya hayatında) beni, sana itaatte kullan; sevgine doğru düz bir yol göster bana; o yolda yürümekle dünya ve ahiret hayrını tastamam ver bana.

Allah’ım, Muhammed ve âline, ondan önce yaratıklarından herhangi birine ettiğin ve ondan sonra herhangi birine edeceğin en üstün salat ile salat eyle. Dünyada bize güzellik ver, ahirette de güzellik ver ve rahmetinle beni cehennem azabından koru.

 

20

His Supplication on Noble Moral Traits and Acts Pleasing to God

 

O God,
          bless Muhammad and his Household,
          cause my faith to reach the most perfect faith,
          make my certainty the most excellent certainty,
          and take my intention to the best of intentions
                    and my works to the best of works!

 

O God,
          complete my intention through Thy gentleness,
          rectify my certainty through what is with Thee,
          and set right what is corrupt in me through Thy power!

O God,
          bless Muhammad and his Household,
          spare me the concerns
                    which distract me,
          employ me
                    in that about which Thou wilt ask me tomorrow,
          and let me pass my days
                    in that for which Thou hast created me!
          Free me from need,
                    expand Thy provision toward me,
                    and tempt me not with ingratitude!
          Exalt me
                    and afflict me not with pride!
          Make me worship Thee
                    and corrupt not my worship with self-admiration!
          Let good flow out from my hands upon the people
                    and efface it not by my making them feel obliged!98
          Give me the highest moral traits
                    and preserve me from vainglory!

O God,
          bless Muhammad and his Household,
          raise me not a single degree before the people
                    without lowering me its like in myself
          and bring about no outward exaltation for me
                    without an inward abasement in myself to the same measure!

O God,
          bless Muhammad and Muhammad's Household,
          give me to enjoy
                    a sound guidance
                              which I seek not to replace,
                    a path of truth
                              from which I swerve not,
                    and an intention of right conduct
                              in which I have no doubts!
          Let me live as long as my life is a free gift in obeying Thee,
          but if my life should become a pasture for Satan,
                    seize me to Thyself
                              before Thy hatred overtakes me
                              or Thy wrath against be becomes firm!

O God, deposit in me
          no quality for which I will be faulted,
                    unless Thou settest it right,
          no flaw for which I will be blamed,
                    unless Thou makest it beautiful,
          no deficient noble trait,
                    unless Thou completest it!

O God,
          bless Muhammad and Muhammad's Household
          and replace for me
                    the animosity of the people of hatred
                              with love,
                    the envy of the people of insolence
                              with affection,
                    the suspicion of the people of righteousness
                              with trust,
                    the enmity of those close
                              with friendship,
                    the disrespect of womb relatives
                              with devotion,
                    the abandonment of relatives
                              with help,
                    the attachment of flatterers
                              with love set right,
                    the rejection of fellows
                              with generous friendliness,
                    and the bitterness of the fear of wrongdoers
                              with the sweetness of security!

O God,
          bless Muhammad and his Household,
          appoint for me
                    a hand against him who wrongs me,
                    a tongue against him who disputes with me,
                    and a victory over him who stubbornly resists me!
          Give me
                    guile against him who schemes against me,
                    power over him who oppresses me,
                    refutation of him who reviles me,
                    and safety from him who threatens me!
          Grant me success to
                    obey him who points me straight
                    and follow him who guides me right!

O God,
          bless Muhammad and his Household
          and point me straight to
                    resist him who is dishonest toward me
                              with good counsel,
                    repay him who separates from me
                              with gentle devotion,
                    reward him who deprives me
                              with free giving,
                    recompense him who cuts me off
                              with joining,
                    oppose him who slanders me
                              with excellent mention,
                    give thanks for good,
                    and shut my eyes to evil!

O God,
          bless Muhammad and his Household,
          adorn me with the adornment of the righteous,
          and clothe me in the ornaments of the godfearing, through
                    spreading justice,
                    restraining rage,
                    quenching the flame of hate,
                    bringing together the people of separation,
                    correcting discord,
                    spreading about good behaviour,
                    covering faults,
                    mildness of temper,
                    lowering the wing,99
                    beauty of conduct,
                    gravity of bearing,
                    agreeableness in comportment,
                    precedence in reaching excellence,
                    preferring bounteousness,
                    refraining from condemnation,
                    bestowing bounty on the undeserving,
                    speaking the truth,
                              though it be painful,
                    making little of the good in my words and deeds,
                              though it be much,
                    and making much of the evil in my words and deeds,
                              though it be little!
          Perfect this for me through
                    lasting obedience,
                    holding fast to the community,
                    and rejecting
                              the people of innovation
                              and those who act in accordance with original opinions!

O God,
          bless Muhammad and his Household,
          appoint for me
                    Thy widest provision in my old age
                    and Thy strongest strength when I am exhausted,
          try me not with
                    laziness in worship of Thee,
                    blindness toward Thy path,
                    undertaking what opposes love for Thee,
                    joining with him who has separated himself from Thee,
                    and separating from him who has joined himself to Thee!

O God,
          make me
                    leap to Thee in times of distress,
                    ask from Thee in needs,
                    and plead to Thee in misery!
          Tempt me not
                    to seek help from other than Thee
                              when I am distressed,
                    to humble myself in asking from someone else
                              when I am poor,
                    or to plead with someone less than Thee
                              when I fear,
                    for then I would deserve
                              Thy abandonment,
                              Thy withholding,
                              and Thy turning away,
                    O Most Merciful of the merciful!

O God, make
                    the wishing, the doubt, and the envy
                                        which Satan throws into my heart
                              a remembrance of Thy mightiness,
                              a reflection upon Thy power,
                              and a devising against Thy enemy!
                    Make everything he causes to pass over my tongue,
                                        - the indecent or ugly words,
                                        the maligning of good repute,
                                        the false witness,
                                        the speaking ill of an absent man of faith
                                                  or the reviling of one present,
                                        and all things similar - a speech in praise of Thee,
                                        a pursual of eulogizing Thee,
                                        an excursion in magnifying Thee,
                                        a thanksgiving for Thy favour,
                                        an acknowledgement of Thy beneficence,
                                        and an enumeration of Thy kindnesses!

O God,
          bless Muhammad and his Household,
          let me not be wronged
                    while Thou canst repel from me,
          let me not do wrong
                    while Thou art powerful over holding me back,
          let me not be misguided
                    while Thou art able to guide me,
          let me not be poor
                    while with Thee is my plenty,
          let me not be insolent
                    while from Thee comes my wealth!

O God,
          I come to Thy forgiveness,
          I go straight to Thy pardon,
          I yearn for Thy forbearance,
                    and I trust in Thy bounty,
          but there is nothing with me
                    to make me warrant Thy forgiveness,
          nothing in my works
                    to make me merit Thy pardon,
          and nothing on my behalf
                    after I judge my soul
                    but Thy bounty,
          so bless Muhammad and his Household
                    and bestow Thy bounty upon me!

O God,
          make my speech be guidance,
          inspire me with reverential fear,
          give me success in that which is most pure,
          and employ me in what is most pleasing to Thee!

O God,
          let me tread the most exemplary path
          and make me live and die in Thy creed!

O God,
          bless Muhammad and his Household,
          give me to enjoy moderation,
          make me into one of
                    the people of right behaviour,
                    the proofs of right conduct,
                    and the servants of righteousness,
          and provide me with
                    triumph at the place of Return100
                    and safety from the Ambush!101

O God,
          take to Thyself from my soul
                    what will purify it
          and leave for my soul that of my soul
                    that will set it right,
          for my soul will perish
                    unless Thou preservest it!

O God,
          Thou art my stores when I sorrow,
                    Thou art my recourse when I am deprived,
          from Thee I seek aid when troubled
                    and with Thee is
                              a substitute for everything gone by,
                              a correction for everything corrupted,
                              and a change from everything Thou disapprovest.
          So show kindness to me with
                    well-being before affliction,
                    wealth before asking,
                     right conduct before misguidance;
          suffice me against the burden of shame toward the servants,
          give me security on the Day of Return,
          and grant me excellent right guidance!

O God,
          bless Muhammad and his Household,
          repel from me through Thy gentleness,
          feed me through Thy favour,
          set me right through Thy generosity,
          heal me through Thy benefaction,
          shade me in Thy shelter,
          wrap me in Thy good pleasure,
          and give me success to reach
                    the most guided of affairs when affairs confuse me,
                    the purest of works when works seem similar,
                    and the most pleasing to Thee of creeds when creeds conflict!

O God,
          bless Muhammad and his Household,
          crown me with sufficiency,
          place in me excellent guardianship,102
          give me to guide correctly,
          tempt me not with plenty,
          grant me excellent ease,
          make not my life toil and trouble,
          and refuse not my supplication in rejection,
                    for I make none rival to Thee
                    and I supplicate none with Thee as equal!

O God,
          bless Muhammad and his Household,
          hold me back from prodigality,
          fortify my provision against ruin,
          increase my possessions through blessing them,
          and set me upon the path of guidance
                    through piety in what I spend!

O God,
          bless Muhammad and his Household,
          spare me the burden of earning,
          and provide for me without reckoning,
                    lest I be distracted from Thy worship through seeking
                    and carry the load of earning's ill results!

O God,
          bestow upon me what I seek
                    through Thy power
          and grant me sanctuary from what I fear
                    through Thy might!

O God,
          bless Muhammad and his Household,
          save my face through ease,
          and demean not my dignity through neediness,
                    lest I seek provision from those whom Thou hast provided
                    and asks for bestowal from the worst of Thy creatures!
          Then I would be tried
                               by praising him who gave to me
                    and afflicted
                              with blaming him who held back from me,
                    while Thou - not they - art patron of giving and holding back.

O God,
          bless Muhammad and his Household
          and provide me with
                    soundness in worship,
                    detachment in renunciation,
                    knowledge put into action,
                    and abstinence in measure!

O God,
           seal my term with Thy pardon,
          verify my expectation in hoping for Thy mercy,
          smooth my paths to reach Thy good pleasure,
          and make my works good in all my states!

O God,
          bless Muhammad and his Household,
          incite me to remember Thee
                    in times of heedlessness,
          employ me in Thy obedience
                    in days of disregard,
          open a smooth road for me
                    to Thy love,
          and complete for me thereby the good
                    of this world and the next!

O God,
          and bless Muhammad and his Household
                    the best Thou hast blessed
                              any of Thy creatures before him
                    and wilt bless
                              any of them after him,
          and give to us in this World good,
and in the next world good,
          and protect me
                    through Thy mercy
                    from the chastisement of the Fire!103

 

20

  وَكانَ مِنْ دُعائِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ في مَكارِمِ الاَْخْلاقِ وَمَرْضِىِّ الاَْفْعالِ

أَللّهُمَّ صَلِّ علَى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَبَلِّغْ بِإِيماني أَكْمَلَ الاْيمانِ، وَاجْعَلْ يَقيني أَفْضَلَ الْيَقينِ، وَانْتَهِ بِنِيَّتي إِلى أَحْسَنِ النِّيّاتِ، وَبِعَمَلي إِلى أَحْسَنِ الاَْعْمالِ.

أَللّهُمَّ وَفِّرْ بِلُطْفِكَ نِيَّتي، وَصَحِّحْ بِما عِنْدَكَ يَقيني، وَاسْتَصْلِحْ بِقُدْرَتِكَ ما فَسَدَ مِنّي.

أَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَاكْفِني ما يَشْغَلُنِي الاِْهْتِمامُ بِهِ، وَاسْتَعْمِلْني بِما تَسْأَلُني غَداً عَنْهُ، وَاسْتَفْرِغْ أَيّامي فيما خَلَقْتَني لَهُ، وَأَغْنِني، وَأَوْسِعْ عَلَىَّ في رِزْقِكَ، وَلا تَفْتِنّي بِالنَّظَرِ، وَأَعِزَّني، وَلا تَبْتَلِيَنّي بالْكِبْرِ، وَعَبِّدْني لَكَ، وَلا تُفْسِدْ عِبادَتي بِالْعُجْبِ، وَأَجْرِ لِلنّاسِ عَلى يَدِىَ الْخَيْرَ، وَلا تَمْحَقْهُ بِالْمَنِّ، وَهَبْ لي مَعالِىَ الاَْخْلاقِ، وَاعْصِمْني مِنَ الْفَخْرِ. 

أَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَلا تَرْفَعْني فِي النّاسِ دَرَجَةً إِلاّ حَطَطْتَني عِنْدَ نَفْسي مِثْلَها، وَلا تُحْدِثْ لي عِزّاً إِلاّ أَحْدَثْتَ لي ذِلَّةً باطِنَةً عِنْدَ نَفْسي بِقَدَرِها.

أَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَمَتِّعْني بِهُدىً صالِح لا أَسْتَبْدِلُ بِهِ، وَطَريقَةِ حَقٍّ لا أَزيغُ عَنْها، وَنِيَّةِ رُشْد لا أَشُكُّ فيها، وَعَمِّرْني ما كانَ عُمْري بِذْلَةً في طاعَتِكَ، فَإِذا كانَ عُمْري مَرْتَعاً لِلشَّيْطانِ فَاقْبِضْني إِلَيْكَ قَبْلَ أَنْ يَسْبِقَ مَقْتُكَ إِلَىَّ، أَوْ يَسْتَحْكِمَ غَضَبُكَ عَلَىَّ.

أَللّهُمَّ لا تَدَعْ خَصْلَةً تُعابُ مِنّي إِلاّ أَصْلَحْتَها، ولا عَائِبَةً اُؤَنَّبُ بِها إِلاّ حَسَّنْتَها، وَلا أُكْرُومَةً فِىَّ ناقِصَةً إِلاّ أتْمَمْتَها.

أَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَأَبْدِلْني مِنْ بِغْضَةِ أَهْلِ الشَّنَآنِ الْمَحَبَّةَ، وَمِنْ حَسَدِ أَهْلِ الْبَغْيِ الْمَوَدَّةَ، وَمِنْ ظِنَّةِ أَهْلِ الصَّلاحِ الثِّقَةَ، وَمِنْ عَداوَةِ الاَْدْنَيْنَ الْوَلايَةَ، وَمِنْ عُقُوقِ ذَوِي الاَْرْحامِ الْمَبَرَّةَ، وَمِنْ خِذْلانِ الاَْقْرَبينَ النُّصْرَةَ، وَمِنْ حُبِّ الْمُدارينَ تَصْحيحَ الْمِقَةِ، وَمِنْ رَدِّ الْمُلابِسينَ كَرَمَ الْعِشْرةِ، وَمِنْ مَرارَةِ خَوْفِ الظّالمِينَ حَلاوَةَ الاَْمَنَةِ.

أَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَاجْعَلْ لي يَداً عَلى مَنْ

ظَلَمَني، وَلِساناً عَلى مَنْ خاصَمَني، وَظَفَراً بِمَنْ عَانَدَني، وَهَبْ لي مَكْراً عَلى مَنْ كايَدَني، وَقُدْرَةً عَلى مَنِ اضْطَهَدَني، وَتَكْذيباً لِمَنْ قَصَبَني، وَسَلامَةً مِمَّنْ تَوَعَّدَني، وَوَفِّقْني لِطاعَةِ مَنْ سَدَّدَني، ومُتابَعَةِ مَنْ أَرْشَدَني.

أَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَسَدِّدْني لاَِنْ أُعارِضَ مَنْ غَشَّني بِالنُّصْحِ، وَأَجْزِىَ مَنْ هَجَرَني بِالْبِرِّ، وَأُثيبَ مَنْ حَرَمَني بِالْبَذْلِ، وَاُكافِئَ مَنْ قَطَعَني بِالصِّلَةِ، وَأُخالِفَ مَنِ اغْتابَني إِلى حُسْنِ الذِّكْرِ، وَأَنْ أَشْكُرَ الْحَسَنَةَ، وَأُغْضِىَ عَنِ السَّيِّئَةِ.

أَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَحَلِّني بِحِلْيَةِ الصّالِحينَ، وَأَلْبِسْني زينَةَ الْمُتَّقينَ، في بَسْطِ الْعَدْلِ، وَكَظْمِ الْغَيْظِ، وَإِطْفاءِ النّائِرَةِ، وَضَمِّ أَهْلِ الْفُرْقَةِ، وَإِصْلاحِ ذاتِ الْبَيْنِ، وَإِفْشاءِ الْعارِفَةِ، وَسَتْرِ الْعائِبَةِ، وَلينِ الْعَريكَةِ، وَخَفْضِ الْجَناحِ، وَحُسْنِ السّيرَةِ، وَسُكُونِ الرِّيحِ، وَطيبِ الْمُخالَقَةِ، والسَّبْقِ إِلَى الْفَضيلَةِ، وَإِيثارِ التَّفَضُّلِ، وَتَرْكِ التَّعْييرِ، وَالاْفْضالِ عَلى غَيْرِ الْمُسْتَحِقِّ، وَالْقَوْلِ بِالْحَقِّ وَإِنْ عَزَّ، وَاسْتِقْلالِ الْخَيْرِ وَإِنْ كَثُرَ مِنْ قَوْلي

وَفِعْلي، وَاسْتِكْثارِ الشَّرِّ وَإِنْ قَلَّ مِنْ قَوْلي وَفِعْلي.

وَأَكْمِلْ ذلِكَ لي بِدَوامِ الطّاعَةِ، وَلُزُومِ الْجَماعَةِ، وَرَفْضِ أَهْلِ الْبِدَعِ، وَمُسْتَعْمِلِي الرَّأْيِ الْمُخْتَرَعِ.

أَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَاجْعَلْ أَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَىَّ إِذا كَبُرْتُ، وَأَقْوى قُوَّتِكَ فِىَّ إِذا نَصِبْتُ، وَلا تَبْتَلِيَنّي بِالْكَسَلِ عَنْ عِبادَتِكَ، وَلا الْعَمى عَنْ سَبيلِكَ، وَلا بِالتَّعَرُّضِ لِخِلافِ مَحَبَّتِكَ، وَلا مُجامَعَةِ مَنْ تَفَرَّقَ عَنْكَ، وَلا مُفارَقَةِ مَنِ اجْتَمَعَ إِلَيْكَ.

أَللّهُمَّ اجْعَلْني أَصُولُ بِكَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ، وَأَسْأَلُكَ عِنْدَ الْحاجَةِ، وَأَتَضَرَّعُ إِلَيْكَ عِنْدَ الْمَسْكَنَةِ، وَلا تَفْتِنّي بِالاْسْتِعانَةِ بِغَيْرِكَ إِذَا اضْطُرِرْتُ، وَلا بِالْخُضُوعِ لِسُؤالِ غَيْرِكَ إِذَا افْتَقَرْتُ، وَلا بِالتَّضَرُّعِ إِلى مَنْ دُونَكَ إِذا رَهِبْتُ، فَأَسْتَحِقَّ بِذلِكَ خِذْلانَكَ وَمَنْعَكَ وَإِعْراضَكَ، يا أَرْحَمَ الرّاحِمينَ.

أَللّهُمَّ اجْعَلْ مَا يُلْقِي الشَّيْطانُ في رُوعي مِنَ التَّمَنّي وَالتَّظَنّي وَالْحَسَدِ، ذِكْراً لِعَظَمَتِكَ، وَتَفَكُّراً في قَدْرَتِكَ، وَتَدْبيراً عَلى عَدُوِّكَ، وَما أَجْرى عَلى لِساني مِنْ لَفْظَةِ فُحْش، أَوْ هُجْر، أَوْ

شَتْمِ عِرْض، أَوْ شَهادَةِ باطِل، أَوِ اغْتِيابِ مُؤْمِن غائِب، أَوْ سَبِّ حَاضِر، وَما أَشْبَهَ ذلِكَ، نُطْقاً بِالْحَمدِ لَكَ، وَإِغْراقاً فِي الثَّناءِ عَلَيْكَ، وَذَهاباً في تَمْجيدِكَ، وَشُكْراً لِنِعْمَتِكَ، وَاعْتِرافاً بِإِحْسانِكَ، وَإِحْصاءً لِمِنَنِكَ.

أَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَلا أُظْلَمَنَّ وَأنْتَ مُطيقٌ لِلدَّفْعِ عَنّي، وَلا أَظْلِمَنَّ وَأَنْتَ الْقادِرُ عَلَى الْقَبْضِ مِنّي، وَلا أَضِلَّنَّ وَقَدْ أَمْكَنَتْكَ هِدايَتي، وَلا أَفْتَقِرَنَّ وَمِنْ عِنْدِكَ وُسْعي، وَلا أَطْغَيَنَّ وَمِنْ عِنْدِكَ وُجْدي.

أَللّهُمَّ إِلى مَغْفِرَتِكَ وَفَدْتُ، وَإِلى عَفْوِكَ قَصَدْتُ، وَإِلى تَجاوُزِكَ اشْتَقْتُ، وَبِفَضْلِكَ وَثِقْتُ، وَلَيْسَ عِنْدي ما يُوجِبُ لي مَغْفِرَتَكَ، وَلا في عَمَلي ما أَسْتَحِقُّ بِهِ عَفْوَكَ، وَما لي بَعْدَ أَنْ حَكَمْتُ عَلى نَفْسي إِلاّ فَضْلُكَ، فَصَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَ تَفَضَّلْ عَلَىَّ.

أَللّهُمَّ وَأَنْطِقْني بِالْهُدى، وَأَلْهِمْنِي التَّقْوى، وَوَفِّقْني لِلَّتي هِىَ أَزْكى، وَاسْتَعْمِلْني بِما هُوَ أَرْضى.

أَللّهُمَّ اسْلُكْ بِيَ الطَّريقَةَ الْمُثْلى، وَاجَعَلْني عَلى مِلَّتِكَ أَمُوتُ وَأَحْيا. 

أَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَمَتِّعْني بِالاْقْتِصادِ، وَاجْعَلْني مِنْ أَهْلِ السَّدادِ، وَمِنْ أَدِلَّةِ الرَّشادِ، وَمِنْ صَالِحِي الْعِبادِ، وارْزُقْني فَوْزَ الْمَعادِ، وَسَلامَةَ الْمِرْصادِ.

أَللّهُمَّ خُذْ لِنَفْسِكَ مِنْ نَفْسي ما يُخَلِّصُها، وَأَبْقِ لِنَفْسي مِنْ نَفْسي ما يُصْلِحُها، فَإِنَّ نَفْسي هالِكَةٌ أَوْ تَعْصِمُها.

أَللّهُمَّ أَنْتَ عُدَّتي إِنْ حَزِنْتُ، وَأَنْتَ مُنْتَجَعي إِنْ حُرِمْتُ،وَبِكَ اسْتِغاثَتي إِنْ كَرِثْتُ، وَعِنْدَكَ مِمّا فاتَ خَلَفٌ، وَلِما فَسَدَ صَلاحٌ، وَفيما أَنْكَرْتَ تَغْييرٌ، فَامْنُنْ عَلَىَّ قَبْلَ الْبَلاءِ بِالْعافِيَةِ، وَقَبْلَ الطَّلَبِ بِالْجِدَةِ، وَقَبْلَ الضَّلالِ بِالرَّشادِ، وَاكْفِني مَؤُونَةَ مَعَرَّةِ الْعِبادِ، وَهَبْ لي أَمْنَ يَوْمِ الْمَعادِ، وَامْنَحْني حُسْنَ الاِْرْشادِ.

أَللّهُـمَّ صَـلِّ عَلى مُحَمَّـد وَآلِـهِ، وَادْرَأْ عَنّي بِلُطْفِكَ، وَاغْذُني بِنِعْمَتِكَ، وَأَصْلِحْني بِكَرَمِكَ، وَداوِني بِصُنْعِكَ، وَأَظِلَّني في ذَراكَ، وَجَلِّلْني رِضاكَ، وَ وَفِّقْني إِذَا اشْتَكَلَتْ عَلَىَّ اْلاُمُـورُ لاَِهْـداها، وَإِذا تَشابَهَـتِ الاَْعْمالُ لاَِزْكاها، وَإِذا تَناقَضَتِ الْمِلَلُ لاَِرْضاها. 

أَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَتَوِّجْني بِالْكِفايَةِ، وَسُمْني حُسْنَ الْوِلايَةِ، وَهَبْ لي صِدْقَ الْهِدايَةِ، وَلا تَفْتِنّي بِالسَّعَةِ، وَامْنَحْني حُسْنَ الدَّعَةِ، وَلا تَجْعَلْ عَيْشي كَدّاً كَدّاً، وَلا تَرُدَّ دُعائي عَلَىَّ رَدّاً، فَإِنّي لا أَجْعَلُ لَكَ ضِدّاً، وَلا أَدْعُو مَعَكَ نِدَّاً.

أَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَامْنَعْني مِنَ السَّرَفِ، وَحَصِّنْ رِزْقي مِنَ التَّلَفِ، وَوَفِّرْ مَلَكَتي بِالْبَرَكَةِ فيهِ، وَأَصِبْ بي سَبيلَ الْهِدايَةِ لِلْبِرِّ فيما أُنْفِقُ مِنْهُ.

أَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَاكْفِني مَؤُونَةَ الاِْكْتِسابِ، وَارْزُقْني مِنْ غَيْرِ احْتِساب، فَلا أَشْتَغِلَ عَنْ عِبادَتِكَ بِالطَّلَبِ، وَلا أَحْتَمِلَ إِصْرَ تَبِعاتِ الْمَكْسَبِ.

أَللّهُمَّ فَأَطْلِبْني بِقُدْرَتِكَ ما أَطْلُبُ، وَأَجِرْني بِعِزَّتِكَ مِمّا أَرْهَبُ.

أَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَصُنْ وَجْهي بِالْيَسارِ، وَلا تَبْتَذِلْ جاهي بِالاِْقْتارِ، فَأَسْتَرْزِقَ أَهْلَ رِزْقِكَ، وَأَسْتَعْطِىَ شِرارَ خَلْقِكَ، فَأَفْتَتِنَ بِحَمْدِ مَنْ أَعْطاني، وَأَبْتَلِىَ بِذَمِّ مَنْ مَنَعَني، وَأَنْتَ

مِنْ دُونِهِمْ وَلِىُّ الاِْعْطاءِ وَالْمَنْعِ.

أَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَارْزُقْني صِحَّةً في عِبادَة، وَفَراغاً في زَهادَة، وَعِلْماً فِي اسْتِعْمال، وَوَرَعاً في إِجْمال.

أَللّهُمَّ اخْتِمْ بِعَفْوِكَ أَجَلي، وَحَقِّقْ في رَجاءِ رَحْمَتِكَ أَمَلي، وَسَهِّلْ إِلى بُلوُغِ رِضاكَ سُبُلي، وَحَسِّنْ في جَميعِ أَحْوالي عَمَلي.

أَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَنَبِّهْني لِذِكْرِكَ في أَوْقاتِ الْغَفْلَةِ، وَاسْتَعْمِلْني بِطاعَتِكَ في أَيّامِ الْمُهْلَةِ، وَانْهَجْ لي إِلى مَحَبَّتِكَ سَبيلاً سَهْلَةً، أَكْمِلْ لي بِها خَيْرَ الدُّنْيا وَالاْخِرْةِ.

أَللّهُمَّ وَصَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ، كَأَفْضَلِ ما صَلَّيْتَ عَلى أَحَد مِنْ خَلْقِكَ قَبْلَهُ، وَأَنْتَ مُصَلٍّ عَلى أَحَد بَعْدَهُ، وَآتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً، وَفِي الاْخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِني بِرَحْمَتِكَ عَذابَ النَّارِ. 

 

 

http://kitapindir.tripod.com

http://nehculbelaga.tripod.com

http://ehlibeytkutuphanesi.tripod.com