www.onikiimam.com Mizân Tefsiri, Cilt:1 www.nehculbelaga.net

  

Bismillahirrahmanirrahim

Dizayn & E-Kitap http://nehculbelaga.tripod.com

 


 EL-MÎZÂN

FÎ TEFSÎR-İL
KUR'ÂN 

Allâme Muhammed Hüseyin TABATABAİ

 

Cilt: 1

Fâtiha Sûresi  ( 1-7. Ayetler)

 Bakara Sûresi  ( 1-182. Ayetler)

 

 

TAKDİM

ALLÂME TABATABAÎ'NİN KISACA HAYATI

ALLÂME TABATABAÎ VE TEFSİRDEKİ METODU

EL-MÎZÂN TEFSİRİNİN ÖZELLİKLERİ

ALLÂME TABATABAÎ'NİN AHLÂKÎ VE EĞİTSEL ÖZELLİKLERİ

YAZARIN ÖNSÖZÜ

 

 

Lütfen yazım hatalarını bildiriniz:

ehlibeyt@myiris.com

http://nehculbelaga.tripod.com

 

  

Mütercim:

Vahdettin İNCE

 

  

Tashih-Tatbik:

Abbas KAZİMİ - Musa GÜNEŞ

Seyyid Seccad KARAKUŞ

 

  

KEVSER 

Eserin Orijinal Adı:

El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân

 

  

Yayıncı:

Kevser Yayınları

Horhor cad. Eren apt. No: 78/3

Fatih – İst.

Tel: 534 35 28 - Fax: 521 64 96

 www.kevser.net

 

 

http://ahlalbaytlibrary.tripod.com http://kitapindir.tripod.com